Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015

Η απορρόφηση CO2 από τα δάση είναι πιο σημαντική από τις εκπομπές CO2 (ανθρωπογενείς ή μη)


http://deforestation.geologist-1011.net/

Τα δάση και το χώμα απορροφούν και είναι βασικός ρυθμιστής του ατμοσφαιρικού CO2.  Η φωτοσύνθεση απορροφά 120.000.000.000 τόνους CO2 ετησίως, η ετήσια αποψίλωση δασών ισοδυναμεί με 38 δις τόνους CO2 σε σχέση με τους 7,8 τόνους CO2 από όλα μαζί τα ορυκτά καύσιμα.

Η φωτοσυνθετική δραστηριότητα προσαρμόζεται στο ατμοσφαιρικό CO2 και η αύξηση στο ατμοσφαιρικό CO2 είτε από ηφαίστεια είτε από ανθρώπινες δραστηριότητες, απορροφάται εύκολα από την βιομάζα. Η παρατηρούμενη αύξηση στο ατμοσφαιρικό CO2 είναι συνέπεια της μειούμενης απορροφητικότητας και όχι της αύξησης εκπομπών.

Κόψτε λοιπόν δάση να βάλετε αιολικά. Τα μεν μειώνουν το ατμοσφαιρικό CO2, τα δε δεν το μειώνουν (επειδή δεν μπορούν να εξοικονομήσουν καύσιμα -- μετρημένα και τσεκαρισμένα).

Δεν υπάρχουν σχόλια: