Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010

BENTEK: Η συνύπαρξη αιολικών στα δίκτυα Τέξας και Κολοράντο, αύξησε τις εκπομπές CO2, SO2 και NOx


http://docs.wind-watch.org/BENTEK-How-Less-Became-More.pdf

http://www.scribd.com/doc/75603855/Less-Became-More-Wind-Power

Σε μελέτη της BENTEK (Απρίλιος 2010) για τα δίκτυα ERCOT (Τέξας) και PSCo (Κολοράντο, μέρος της Xcel Energy), αναφορικά με τις επιπτώσεις των υποχρεωτικών ποσοστών για ΑΠΕ (RPS - Renewable Portfolio Standard), διερευνήθηκε ο ισχυρισμός των οπαδών των ΑΠΕ ότι με πολλές ΑΠΕ θα μειωνόταν οι εκπομπές CO2 και η ρύπανση SO2 και NOx, χάρη στην υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων από ΑΠΕ.

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αιολικά, αντί να μειώνουν, αυξάνουν τις εκπομπές, επειδή αναγκάζουν τις ανθρακικές μονάδες να αυξομειώνουν την ισχύ τους, ακολουθώντας την μεταβαλλόμενη αιολική ισχύ. Αυτή η αυξομείωση μειώνει την αποδοτικότητα, και αυξάνει τις εκπομπές. Αυτό παρατηρήθηκε και με μονάδες αερίου στο δίκτυο.  Το πρόβλημα ήταν μικρότερο με φωτοβολταϊκά από ότι με αιολικά, αφού τα φωτοβολταϊκά καλύπτουν ημερήσια ισχύ αιχμής και, τυπικά, δεν επηρεάζουν την ισχύ βάσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: