Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013

Έχουν πολλά κόμματα, όλα οδηγούν στο ίδιο μέρος, και κάτι μοῦ θυμίζει... κάτι μοῦ θυμίζει...


http://pinksliberal.wordpress.com/2013/08/28/so-geht-es-nach-der-wahl-europapolitisch-weiter/

Όπως λέμε εμείς, "άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς". Οι επιλογές είναι η εξής μία (το Ευρωπαϊκό φέσι) και καλείσαι να αποφασίσεις (αν ψηφίζεις στην Γερμανία) τι σχήμα θα έχει το πονπόν.

Wie ich bei The European gelesen habe, kennen knapp zwei Drittel der Wähler nichteinmal den Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme. Kann ein Parlament vom Volk legitimiert sein, wenn der Wähler so unwissend ist? Ich habe in die Wahlprogramme, von 6 medienwirksamen Parteien geschaut und analysiert, wie sich die Parteien die Europolitik nach der Wahl vorstellen. Die meisten wollen das berühmte “weiter so wie bisher”, obwohl es nicht funktioniert. Όπως διάβασα, στο The European , σχεδόν τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων δεν γνωρίζουν καν τη διαφορά μεταξύ πρώτης και δεύτερης φωνής .  Μπορεί ένα Κοινοβούλιο να νομιμοποιηθεί από το λαό , αν οι ψηφοφόροι είναι τόσο αδαείς ; Έχω κοιτάξει την ευρωπολιτική των κομμάτων. Τα περισσότερα από τα διάσημα θέλουν "business as usual" , ακόμη και αν δεν λειτουργεί.
Και, προσθέτω εγώ, τα άλλα θέλουν αναδιανομές και φόρους. Κοινώς, χέσε ψηλά κι αγνάντευε.  Και, καταλήγει, "αν τα μεγάλα κόμματα δεν εκλεγούν, απλά θα συνεργαστούν μεταξύ τους". Άντε καλέ... πού το έμαθαν αυτό;  Πάντως, από τα γραφόμενα (σε μετάφραση Google translate, παρακάτω) εγώ, αν ψήφιζα, θα ψήφιζα αρνητικά, αρχίζοντας από μαύρο στους Πράσινους, και συνεχίζοντας δια της εις άτοπον απαγωγή. Μόνο που οι μάγκες αυτοί έχουν τουλάχιστον Εναλλακτικό Κόμμα για την Γερμανία, βρε γαμώ το... Εμείς;

Η "μετάφραση" είναι χάλια, αλλά βγαίνει νόημα (και στα Αγγλικά είναι λίγο καλύτερο). Αλλά δείτε και το http://blogs.telegraph.co.uk/news/danielhannan/100056661/the-eu-is-an-antidote-to-democratic-governments-argues-president-barroso/


So it goes for the choice of pan-European political

On 22.09.2013 is election. The camouflaged as euro rescue impoverishment of the population in crisis states and associated unconditional bank bailouts , however, plays only a minor role in the campaign. Many will go on 22.09.2013 for election. But do we have any choice ? As I read in The European , almost two-thirds of voters do not even know the difference between first and second voice. Can a Parliament be legitimated by the people , if the voters so ignorant ? I have looked and analyzed as to imagine the parties euro policy after the election in the electoral programs of 6 media- parties. Most of the famous want " business as usual " , even though it does not work .

The CDU / CSU wants to work for more competitiveness . That is, the labor costs are covered , so that companies produce cheaper and therefore can export . Competitiveness is indeed a beautiful word , but so very beautiful is not. Less national income and corporate profits is a more economic process , which is called redistribution. " Competitiveness " means to have a recovery that goes to the people over. This upswing , there will be in Europe in the opinion of the CDU. Otherwise the CDU wants the famous " business as usual " . It is for ESM and to the machinations of the ECB. What brings yet one can observe daily. The people in the crisis countries into poverty and youth unemployment rising to astronomical heights .

The SPD promotes a European economic government . Whether a central government great power really better about the needs of people modest white spot opens up due to me only . Instead of decentralized powers to settle with the local authorities , the SPD wants to give more leeway to Brussels. The CDU accuses you of having done too little to fight the crisis. The Ifo institute announces today that Germany currently is liable for 637 billion euros for Europe. If the SPD is not enough , then I do not know what awaits us after a successful election . After all, it deals with the social dislocation , which is commendable. But then it comes. The set of sentences. The SPD program! Here in the original, no joke now : " Should it fail , then fail and the European social model " . You read that right . It really is " Europe " and not " euro " , but it probably means the euro , which is derived from the context. One uses the SPD all current dogmas and economic truisms . Reminder: The SPD has voted unanimously in 2012 for ESM and Fiscal Compact .

The sly Greens say: " Without the strength of the internal market, the German international competitiveness would be hard to secure , so we need the European market , because 60 % of our exports go to the EU." And what does that mean ? Instead of strengthening the inner German purchasing power , they would rather produce cheap, so you can export . Some seem to forget that export is not always good , because what we export , the missing our neighbors in their domestic consumption. But as far as not thinking stupefied Neosozialisten and verschleimte gooders . The Greens want a democratic Europe. Reminder: Green voted almost unanimously for ESM and Fiscal Pact of 2012. This contradicts , of course , because ESM and Fiscal Compact are anything but democratic . The ESM is a Ermächtgungsgesetz (not THE Enabling Act ) for the financial markets . In addition, the Greens call : "Parliament must have a say in the emergency response . " This is the confession that Parliament has NO say as of today ! Nevertheless, one has the crisis mechanism agreed almost unanimously. Is this also a proof , namely that MPs do not take their jobs seriously the Greens ? Why in God's name should they choose ?

The FDP wants help for other euro - countries only on strict conditions . That is, you want to save the banks , while the population is impoverished . Is amusing that one rejects euro bonds, although the ESM has already issued several , as you can see here (PDF) . Even the FDP wants more competitive. Again, this one uses Newspeak to paraphrase an exploitative policy. An interesting point is that Europe " grow out of its debt " is . They want not, as often said , pay off debt , but you want to grow out . It is therefore not the FDP to the absolute debt balances, but the ratio to GDP. GDP can increase , for example, with war weapons or other gimmicks. Countries whose banks are to be saved , initiate structural reforms. One has to leave the FDP after all : She's honest . She says honestly that she is proud of the bank bailout and that they continue ( to save people = ) " structural reforms " wants. Little joke at the end: Europe is called a "zone of freedom " in the FDP program . Yes, it is true correct " zone " . This is probably ex - liberal gallows humor.

The problem naming the Left writes that the crisis weakens the poor and the rich strengthens . Many studies and statistics confirm this , the solution is in a single sentence : " . Unwinding of imbalances , rising wages and social-ecological investment programs that increase demand , regulate financial markets and tax Wealthy " Die Linke is the only party in the German Bundestag, the putative " euro - rescue " and the fiscal pact rejected. I would not interpret further but simply quote : " Rescued States or are not people, but banks and wealthy . The federal government and the Troika to use the crisis at the same time for the largest assault on democracy and the welfare state in Europe's post-war history . " Solution as the Left wants to ask the purchasing power of strengths and the beneficiaries of the crisis to the checkout. They want to charge a one-time tax on assets above one million euros in all EU countries, in operating assets there should be an allowance . The Left I really like the description of the problems. Hence solutions like me to some extent. What I do not like that it does not draw the right conclusions . Even the Left is on the euro in its current form. If I have understood correctly , the left wants the existing redistribution mechanisms (eg through the monetary system ) do not stop , but " spread back " only . The real causes of the euro crisis would then not be eliminated. The different economies would then still squeeze into the same currency. Either you like or you are on the economies of every economy has its own currency . For one of the two you already had to choose .

The Pirates have a particularly " great " opinion on European policy . I go to the website of the Federal party and hit me through . Instinctively, I click first on " Topics AZ " . Under " E" I suspect European policy , but there is just something to energy policy. Seeking further . Perhaps so, what is the " F" as " financial policy " . There, too, I find anything. Well then on to the 166 -page PDF entitled " Manifesto " . Here we go with page 123 and there is a picture. Continue on page 124, and that's no joke now : The site is completely white. But lo and behold, on page 125 is what . In the preamble you want a European constitution. Because EU law would break our federal law , our constitution would be annulled . The pirates do not explain in their Neusprechorgie unfortunately exactly what they find on the Basic Law so disgusting shit that they want to abolish it . One writes that the monetary union has failed. And suddenly it comes. A sentence. I 'm delighted. " The masses of financing government debt dubious about the European Central Bank ( ECB) and the European Stability Mechanism (ESM ) , we reject pirates from strictly " . To solve the pirates want a unique haircut and restructuring , but only when necessary . In addition to calls for a "Marshall Plan for Europe" , so again more debt. The Pirates have quite specific ideas about what they want and what they do not want. But somehow HOW reads as follows: Please click . Nevertheless, of the six described here EU party programs, I think the the left and the Pirates of the best

Conclusion: It is not politically correct to use the word " block party." So I want to write , that we are ruled by a party cartel. After the election, the maximum color but does not change the policy. Black is either yellow or black and red. The great thing here is yes, if both " people's parties " lose the election , then they simply govern together . This is called too cocky and foolhardy "democracy." On European issues , the parties are the same with all potential government . Therefore you can hear in the media theater so little of it . I advise everyone to make smart . Go to Youtube and watch videos and lectures on ESM , fiscal pact , ECB, euro rescue etc. , forming your own opinion . For very urgent I recommend this video and the following event .


Γι 'αυτό ισχύει και για την επιλογή των πανευρωπαϊκών πολιτικών

Στις 22.09.2013 είναι εκλογές . Η καμουφλαρισμένη ως εξαθλίωση διάσωσης του ευρώ του πληθυσμού σε καταστάσεις κρίσεων και των συναφών άνευ όρων διάσωση των τραπεζών , όμως , παίζει μόνο ένα μικρό ρόλο στην εκστρατεία . Πολλοί θα πάνε στις 22.09.2013 για την εκλογή . Αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή ; Όπως διάβασα στο Ευρωπαϊκό , σχεδόν τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων δεν γνωρίζουν καν τη διαφορά μεταξύ πρώτης και δεύτερης φωνής . Μπορεί ένα Κοινοβούλιο να νομιμοποιηθεί από το λαό , αν οι ψηφοφόροι τόσο αδαείς ; Έχω κοίταξε και αναλύονται ως να φανταστεί κανείς την πολιτική του ευρώ κομμάτων μετά τις εκλογές στα εκλογικά προγράμματα των μέσων ενημέρωσης - 6 μέρη . Τα περισσότερα από τα διάσημα θέλουν "business as usual" , ακόμη και αν δεν λειτουργεί .

Το CDU / CSU θέλει να εργαστεί για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα . Δηλαδή, καλύπτεται το κόστος εργασίας , έτσι ώστε οι επιχειρήσεις παράγουν φθηνότερα και ως εκ τούτου μπορούν να εξάγουν . Η ανταγωνιστικότητα είναι πράγματι μια όμορφη λέξη , αλλά τόσο όμορφο δεν είναι . Λιγότερο εθνικό εισόδημα και τα εταιρικά κέρδη είναι μια πιο οικονομική διαδικασία , η οποία ονομάζεται αναδιανομή . «Ανταγωνιστικότητα» σημαίνει να έχουμε μια ανάκαμψη που πηγαίνει προς τα άτομα άνω . Η ανάκαμψη , θα υπάρξει στην Ευρώπη κατά τη γνώμη του CDU . Διαφορετικά, το CDU θέλει το περίφημο "business as usual" . Είναι για ESM και τις μηχανορραφίες της ΕΚΤ . Τι φέρνει ακόμα μπορεί κανείς να παρατηρήσει καθημερινά . Οι άνθρωποι στις χώρες της κρίσης στη φτώχεια και την ανεργία των νέων αυξάνεται σε αστρονομικά ύψη .

Το SPD προωθεί μια ευρωπαϊκή οικονομική κυβέρνηση . Είτε μια κεντρική κυβέρνηση μεγάλη δύναμη πραγματικά καλύτερα για τις ανάγκες των λευκών ανθρώπων μέτρια σημείο ανοίγει οφείλεται μόνο σε μένα . Αντί των αποκεντρωμένων αρμοδιοτήτων και να εγκατασταθούν με τις τοπικές αρχές , το SPD θέλει να δώσει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στις Βρυξέλλες . Το CDU σας κατηγορεί ότι έχει κάνει πολύ λίγα για την καταπολέμηση της κρίσης . Το ινστιτούτο Ifo ανακοίνωσε σήμερα ότι η Γερμανία είναι σήμερα υπεύθυνη για € 637 δισεκατομμύρια για την Ευρώπη . Αν το SPD δεν είναι αρκετό, τότε δεν ξέρω τι μας περιμένει μετά από μια επιτυχημένη εκλογές . Μετά από όλα , ασχολείται με την κοινωνική εξάρθρωση , η οποία είναι αξιέπαινη . Αλλά τότε έρχεται . Το σύνολο των ποινών . Το πρόγραμμα SPD ! Εδώ στο πρωτότυπο, δεν είναι αστείο τώρα : " Σε περίπτωση που αποτύχει , τότε αποτύχει και το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο» . Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το δικαίωμα . Είναι πραγματικά " Ευρώπη " και όχι " ευρώ" , αλλά αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα το ευρώ , το οποίο προέρχεται από το συγκεκριμένο πλαίσιο . One χρησιμοποιεί το SPD όλες τις τρέχουσες δόγματα και οικονομικές κοινοτοπίες . Υπενθύμιση : Το SPD ψήφισε ομόφωνα το 2012 για το ESM και δημοσιονομικό σύμφωνο .

Οι πονηροί Πράσινοι λένε : " Χωρίς τη δύναμη της εσωτερικής αγοράς , η γερμανική διεθνή ανταγωνιστικότητα θα ήταν δύσκολο να εξασφαλίσει , γι 'αυτό χρειαζόμαστε την ευρωπαϊκή αγορά , επειδή το 60 % των εξαγωγών μας πάει προς την ΕΕ ". Και τι σημαίνει αυτό ; Αντί για την ενίσχυση της εσωτερικής γερμανική αγοραστική δύναμη , μάλλον θα παράγουν φθηνά , ώστε να μπορείτε να εξάγετε . Κάποιοι φαίνεται να ξεχνούν ότι οι εξαγωγές δεν είναι πάντα καλό , γιατί ό, τι εξάγουμε , το χαμένο τους γείτονές μας στην εγχώρια κατανάλωσή τους . Αλλά όσο δεν σκέφτεται stupefied Neosozialisten και gooders verschleimte . Οι Πράσινοι θέλουν μια δημοκρατική Ευρώπη . Υπενθύμιση : Πράσινο ψήφισε σχεδόν ομόφωνα για ESM και δημοσιονομικό σύμφωνο του 2012 . Αυτό έρχεται σε αντίθεση , βέβαια, γιατί ESM και δημοσιονομικό σύμφωνο είναι κάθε άλλο παρά δημοκρατική . Ο ΕΜΣ είναι μια Ermächtgungsgesetz (όχι του εξουσιοδοτικού νόμου ) για τις χρηματοπιστωτικές αγορές . Επιπλέον , οι Πράσινοι του Κόσμου καλούν : "Το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει λόγο στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης . " Αυτή είναι η ομολογία ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει λόγο από σήμερα ! Παρ 'όλα αυτά , έχει κανείς την μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων συμφώνησαν σχεδόν ομόφωνα . Αυτό είναι επίσης μια απόδειξη , ότι δηλαδή οι ​​βουλευτές δεν θα πάρουν τις δουλειές τους στα σοβαρά τους Πράσινους ; Γιατί στο όνομα του Θεού θα πρέπει να επιλέξετε;

Το FDP θέλει να βοηθήσει για άλλες χώρες της ευρωζώνης μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις . Δηλαδή , θέλετε να σώσει τις τράπεζες , ενώ ο πληθυσμός φτωχαίνει . Είναι αστείο το γεγονός ότι κάποιος απορρίπτει τα ευρωομόλογα , αν και ο ΕΜΣ έχει ήδη εκδώσει αρκετές , όπως μπορείτε να δείτε εδώ ( PDF ) . Ακόμη και το FDP θέλει περισσότερο ανταγωνιστική . Και πάλι , αυτό χρησιμοποιεί απορρύμματα για να παραφράσουμε μια εκμεταλλευτική πολιτική . Ένα ενδιαφέρον σημείο είναι ότι η Ευρώπη "μεγαλώνουν έξω από το χρέος της » είναι . Δεν θέλουν , όπως συχνά λέγεται , την αποπληρωμή του χρέους , αλλά θέλετε να αναπτυχθούν. Επομένως, δεν είναι το FDP στην απόλυτη υπόλοιπα του χρέους , αλλά το ποσοστό του ΑΕΠ . ΑΕΠ μπορεί να αυξηθεί , για παράδειγμα , με τα όπλα του πολέμου ή άλλα τεχνάσματα . Οι χώρες των οποίων οι τράπεζες είναι να σωθεί , να ξεκινήσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις . Κάποιος πρέπει να φύγει από το FDP μετά από όλα : Είναι ειλικρινής . Λέει ειλικρινά ότι είναι περήφανοι για την διάσωση των τραπεζών και ότι συνεχίζουν ( για να σώσει τους ανθρώπους = ) " διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις " θέλει . Μικρή αστείο στο τέλος : η Ευρώπη καλείται "ζώνη της ελευθερίας " στο πρόγραμμα FDP . Ναι , είναι αλήθεια σωστό " ζώνη" . Αυτό είναι πιθανώς ex - φιλελεύθερη χιούμορ αγχόνη .

Το πρόβλημα ονομάζοντας την Αριστερά γράφει ότι η κρίση αποδυναμώνει τους φτωχούς και τους πλούσιους ενισχύει . Πολλές μελέτες και στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτό , η λύση είναι σε μία μόνο φράση : " . Διόρθωση των ανισορροπιών , η αύξηση των μισθών και των κοινωνικών - οικολογικών επενδυτικών προγραμμάτων που θα αυξήσει τη ζήτηση , τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και των φορολογικών Πλούσιοι» Linke Die είναι το μόνο κόμμα στη γερμανική βουλή , η υποτιθέμενη " ευρω- διάσωσης " και το δημοσιονομικό σύμφωνο απορρίφθηκε . Δεν θα ερμηνεύσει περαιτέρω, αλλά απλά να παραθέσω : " Έσωσαν μέλη ή δεν είναι άνθρωποι , αλλά οι τράπεζες και οι πλούσιοι . Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και η τρόικα να χρησιμοποιήσουν την κρίση την ίδια στιγμή για τη μεγαλύτερη επίθεση στη δημοκρατία και το κράτος πρόνοιας στη μεταπολεμική ιστορία της Ευρώπης. » Λύση, όπως η Αριστερά θέλει να ζητήσει από την αγοραστική δύναμη των ισχυρών και των δικαιούχων της κρίσης στο ταμείο . Θέλουν να χρεώνουν ένα εφάπαξ φόρου επί των περιουσιακών στοιχείων πάνω από € εκατομμύριο σε όλες τις χώρες της ΕΕ , στα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να υπάρχει ένα επίδομα . Το Αριστερό Μου αρέσει πολύ η περιγραφή των προβλημάτων . Ως εκ τούτου λύσεις μου αρέσει σε κάποιο βαθμό . Αυτό που δεν μου αρέσει ότι δεν αντλήσει τα σωστά συμπεράσματα . Ακόμη και η Αριστερά είναι για το ευρώ στην τρέχουσα μορφή του . Αν έχω καταλάβει σωστά , η αριστερά θέλει οι υφιστάμενοι μηχανισμοί αναδιανομής ( π.χ. μέσω του νομισματικού συστήματος ) δεν σταματούν , αλλά « εξαπλωθεί back" μόνο . Οι πραγματικές αιτίες της κρίσης του ευρώ θα μπορούσε στη συνέχεια να εξαλειφθούν . Οι διαφορετικές οικονομίες θα ήταν τότε ακόμα αποσπάσουν στο ίδιο νόμισμα . Είτε σας αρέσει ή είστε στις οικονομίες της κάθε οικονομίας έχει το δικό της νόμισμα . Για μία από τις δύο που ήδη έπρεπε να διαλέξω .

Οι πειρατές έχουν ιδιαίτερα " μεγάλη " γνώμη για την ευρωπαϊκή πολιτική . Πηγαίνω στην ιστοσελίδα του Ομοσπονδιακού κόμματος και χτύπησε μέσα . Ενστικτωδώς , κάνω κλικ πρώτα στο " Θέματα AZ" . Σύμφωνα με "E " Υποψιάζομαι ευρωπαϊκή πολιτική , αλλά υπάρχει μόνο κάτι για την ενεργειακή πολιτική . Αναζητώντας περαιτέρω . Ίσως ναι, ποιο είναι το "F" ως " οικονομική πολιτική " . Εκεί, επίσης , να βρω τίποτα. Λοιπόν για να το 166 - σελίδα PDF με τίτλο " Μανιφέστο " . Εδώ πάμε με το 123 σελίδων και υπάρχει μια εικόνα . Συνέχεια στη σελίδα 124 , και αυτό δεν είναι αστείο τώρα : Το site είναι εντελώς λευκό . Αλλά ιδού, στη σελίδα 125 είναι αυτό . Στο προοίμιο θέλετε ένα ευρωπαϊκό σύνταγμα . Επειδή η νομοθεσία της ΕΕ θα σπάσει ομοσπονδιακή νομοθεσία μας , το σύνταγμά μας θα πρέπει να ακυρωθεί . Οι πειρατές δεν εξηγούν σε Neusprechorgie τους, δυστυχώς, είναι ακριβώς ό, τι βρίσκουν στο βασικό νόμο τόσο αηδιαστικό σκατά που θέλουν να την καταργήσουν . Κάποιος γράφει ότι η νομισματική ένωση έχει αποτύχει . Και ξαφνικά έρχεται . Μια φράση . Είμαι χαρούμενος . "Οι μάζες του δημόσιου χρέους χρηματοδότησης αμφίβολη για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ( ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ( ESM ) , απορρίπτουμε πειρατές από αυστηρά" . Για την επίλυση οι πειρατές θέλουν ένα μοναδικό κούρεμα και η αναδιάρθρωση , αλλά μόνο όταν είναι απαραίτητο . Πέρα από τις προσκλήσεις για ένα «Σχέδιο Μάρσαλ για την Ευρώπη» , οπότε και πάλι περισσότερο χρέος . Οι πειρατές έχουν πολύ συγκεκριμένες ιδέες για το τι θέλουν και τι δεν θέλουν . Αλλά κατά κάποιο τρόπο ΠΩΣ έχει ως εξής : Παρακαλώ κάντε κλικ . Παρ 'όλα αυτά , από τα έξι που περιγράφεται εδώ προγράμματα της ΕΕ κόμμα, νομίζω ότι η αριστερά και το Pirates of the best

Συμπέρασμα : Δεν είναι πολιτικά ορθό να χρησιμοποιήσει τη λέξη " κόμμα μπλοκ . " Γι 'αυτό θέλω να γράψω , ότι είμαστε κυβερνάται από μια σύμπραξη του κόμματος . Μετά την εκλογή , η μέγιστη χρώμα, αλλά δεν αλλάζει την πολιτική . Μαύρο είναι είτε κίτρινο ή μαύρο και κόκκινο . Το μεγάλο πράγμα εδώ είναι ναι , αν και οι δύο " κόμματα των ανθρώπων " χάσει τις εκλογές , τότε απλά να κυβερνούν μαζί. Αυτό ονομάζεται πολύ αλαζόνες και παράτολμο " δημοκρατίας ". Στα ευρωπαϊκά ζητήματα, τα μέρη είναι το ίδιο με όλους τους πιθανούς κυβέρνηση. Ως εκ τούτου μπορείτε να ακούσετε στο θέατρο μέσα μαζικής ενημέρωσης τόσο λίγο από αυτό . Σας συμβουλεύω όλους να κάνουν έξυπνες . Πηγαίνετε στο Youtube και να παρακολουθήσουν βίντεο και διαλέξεις για ESM , δημοσιονομικό σύμφωνο , ΕΚΤ , ευρώ , κλπ. διάσωσης , σχηματίζοντας τη δική σας γνώμη . Για πολύ επείγον Θα ήθελα να συστήσω αυτό το βίντεο και το ακόλουθο συμβάν .

Δεν υπάρχουν σχόλια: