Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Μελέτες (από και) για αγρίους: Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν; Πεθαίνουν ή δεν πεθαίνουν; Να τα μετρήσουμε αφού ψοφήσουν! Τι καιρό κάνει; Ότι πείτε κύριε Προϊστάμενε

 

40 σχόλια:

spiral architect είπε...

[...] Οι περισσότερες μελέτες γίνονται για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. [...]

Enveco S.A. | Career Opportunities

Aν ρίξεις μια ματιά στο παραπάνω λίνκ, θα δεις ότι, δεν απαιτείται επιστημονική επάρκεια για να κάνεις καριέρα στην ENVECO.
Αντίθετα απαιτείται υψηλό επίπεδο του ενθουσιασμού, της υπευθυνότητας, ταλέντου και προσαρμοστικότητας.

Ανώνυμος είπε...

Χάος αυτή η υπόθεση με τις μελέτες, διαχρονικά. Και τις προδιαγραφές των μελετών φυσικά...

Η ορνιθολογική "συνήθως" στα γενικά κείμενα τοποθετείται αρνητικά στην εγκατάσταση ΑΠΕ;
Μέλη της ορνιθολογικής όμως ως μεμονωμένοι επιστήμονες (χρησιμοποιώντας τα στοιχεία και τη βιβλιοθήκη της ορνιθολογικής) μπορεί να συνειγορήσουν θετικά σε κάποιες μελέτες που συντάσσουν, για την εγκατάσταση ανεμογενητριών (του χ επιχειρηματία ή στον ψ βιότοπο;)

Το WWF γενικά (δεν ξέρω και αν είναι και αόριστα ή καθορισμένα) προωθεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ΑΠΕ;

Τα περισσότερα μέλη του WWF είναι παράλληλα και μέλη της Ορνιθολογικής;

Αρκετοί παράγοντες της δημόσιας διοίκησης (ορισμένοι εξ αυτών ασκούν και έλεγχο, εκφράζουν παρατηρήσεις κλπ σε μελέτες τέτοιου τύπου) είναι μέλη της ορνιθολογικής ή του WWF ή και των δύο αυτών ΜΚΟ;

Ανώνυμος είπε...

Καλά έχω μια απορία, υποψήφιος διδάκτωρ ζωολογίας δεν είναι ο Κομηνός και πρόεδρος Φορέα διαχείρισης στις εκβολές Αχέροντα ; Υπάρχει άλλος πρόεδρος φορέα διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής που να υπογράφει ορνιθολογικές μελέτες για αιολικά ; Γνωρίζει κανείς ; Περιβαλλοντικό σκάνδαλο οσμίζομαι..
Δεν είναι κάπως να κάνει ορνιθολογικές μελέτες για αιολικά ; Η ορνιθολογική τι λέει ; Τι γίνεται ρε συ εδώ ; Αυτά όλα θα μπουν σε ζώνη προστασίας των πουλιών και η ΕΟΕ μούγκα; Και τα μέλη της υπογράφουν τις μελέτες ; Πολλά ευρώ μυρίζομαι...Η επιτροπή Φύση 2000 τι λέει γι’ αυτά ; Είναι και πρώην στέλεχος της WWF η πρόεδρος της η Δέσποινα η Βώκου..Καλά πως πέρασαν αυτές οι αδειοδοτήσεις από τον Χανδρινό (Κόκκινο Βιβλίο (Χανδρινός 1992, «παιδιά του» λέει ότι είναι οι νέοι της ΕΟΕ) στη διεύθυνση αισθητικών δασών δρυμών και θήρας..ρε, τι γίνεται στον Ζάρακα ;

Αντκαν είπε...

Εγώ έχω άλλη απορία..την θέτω για απάντηση στην ΕΟΕ, σε όσους πραγματικά υπερασπίζονται τα ορνιθολογικά συμφέροντα εκεί μέσα και όχι το βιβλιάριο καταθέσεων που διαθέτουν. Το ερώτημα είναι αυτό :
Ο Κομηνός Θ. έγραφε το 2006 στη μελέτη προκαταρκτικής εξέτασης για τις ανεμογεννήτριες στο Χιονοβούνι-Κοκκινόβραχος ότι θα υπάρξει πρόβλημα με τόσα αιολικά..( που ήταν λιγότερα από αυτά που τελικά έχουν αδειοδοτηθεί), ότι ο Σπιζαετός θα έχει πρόβλημα στην προστατευόμενη περιοχή του στον Ζάρακα.
Το 2010 στην ορνιθολογική μελέτη που υπέγραψε και υπέβαλε η ΑΡΧΡΑΝ συμφερόντων Ευσταθίου σημείωνε ότι η ενδεχόμενη εγκατάσταση μεγάλου αριθμού αιολικών στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους πληθυσμούς της ορνιθοπανίδας ανάλογα με την έκταση και τον τρόπο εγκατάστασης τους, (αλλά) εν τούτοις ,η περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξεταστεί αναλυτικά προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα καταλήγοντας (τι άλλο) ότι ΜΟΝΟ από τα αιολικά της ΑΡΧΡΑΝ δεν πρόκειται να υπάρξουν άξιες λόγου αρνητικές επιδράσεις στην ορνιθοπανίδα της ΑΜΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ των ανεμογεννητριών, έτσι δεν είναι ;
Πόσο κόστισε σε ευρώ στην ΑΡΧΡΑΝ, δηλαδή στους φορολογούμενους πολίτες-καταναλωτές της ΔΕΗ (τέλος θερμοκηπίου σκανδάλων από ΑΠΕ-ταρίφα) η νέα «επικαιροποιημένη» μελέτη του Κομηνού Θ. έτους 2011 μετά την απόρριψη αυτής του 2010 βλέπε : http://archaeopteryxgr.blogspot.gr/2012/07/blog-post_05.html, αυτό το «επιστημονικότατο» πόρισμα στην εν λόγω μελέτη, ότι δηλ. «Στις τυχόν επιπτώσεις από άλλα έργα, δεν μπορούν να αθροιστούν οι επιπτώσεις από το παρόν αιολικό πάρκο και δεν μπορεί έτσι να συνεισφέρει στις αρνητικές πιθανές επιπτώσεις των άλλων» ;

Ανώνυμος είπε...

Δεν μπορώ να ξέρω πόσο κόστισε στην ΑΡΧΡΑΝ η μεταστροφή Κομηνού Θ. αλλά μπορώ να πω ως μέλος φορέα διαχείρισης και της ορνιθολογικής ότι το θεσμικό πλαίσιο (κανονιστικό, αποφάσεις ΥΠΕΚΑ και Οδηγία 92/43ΕΟΚ άρθρο 6 παρ. 3) και η νομολογία του Δικαστηριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απολύτως συγκεκριμένο :
«Κάθε σχέδιο (συμεριλαμβανομένων των έργων) , μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη». Υπάρχει πρόβλημα εδώ.

Ανώνυμος είπε...

6:14 μ.μ.είναι ακόμη μέλος της ΕΟΕ ο Κ. Θ.; Γνωρίζεις ;

Σχετικά με το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας περί οικοτόπων που ανέφερες, η δέουσα εκτίμηση πρέπει να προηγείται της έγκρισης του σχεδίου, να λαμβάνει υπόψη σωρευτικά αποτελέσματα και να τεκμηριώνει κάθε επηρεασμό των στόχων διατηρήσης της περιοχής. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εγκρίνουν σχέδιο (έργο) μόνον όταν είναι βέβαιες, κατόπιν στάθμισης όλων των σχετικών πληροφοριών, ιδίως της δέουσας εκτίμησης, ότι η οικεία περιοχή δεν πρέπει να θίγεται. Τούτο προϋποθέτει ότι εφόσον υπάρχει πεποίθηση των αρμοδίων αρχών, δεν υφίσταται προφανής αμφιβολία ως προς την έλλειψη τέτοιων επιπτώσεων.

Τέτοια πεποίθηση δεν φαίνεται να έχει σχηματίσει η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ, αφού παρήγγειλε νέα ετήσια μελέτη στον Κομηνό-ΑΡΧΡΑΝ στα πλαίσια του άρθρου 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Επομένως συνάδελφε του Κ.Θ., εγώ αρχιτέκτονας είμαι, πως εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για τα αιολικά στο Χιονοβούνι ;

Η περίπτωση των σωρευτικών αποτελεσμάτων που "θα έπρεπε να εξεταστούν αναλυτικά προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα" εξετάζεται με την μελέτη "δέουσας εκτίμησης-Appropriate Assessment.
Τέοια μελέτη δεν υπέβαλε η ΑΡΧΡΑΝ γι' αυτό και δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες. Έμαθα ότι έγινε νέα καταγγελία στην Κομισιόν. Υπάρχει πραγματογνωμοσύνη από άλλους ορνιθολόγους όπως έχω πληροφορηθεί..Ανώνυμος είπε...

http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=19/09/2010&id=204465.

http/ ://www.antinews.gr/2010/09/20/62550 (απεταξάτω)
http://www.politis-chios.gr/2005/10082005/politikantika.html

Εδώ http://www.xronos.gr/detail.php?ID=24942ο Κοντοφάκας (ΚΚΕ) με Χατζημπίρο (ΔΗΜΑΡ)Πρόεδρος του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα


"Στην ομάδα μελέτης συμμετείχε ορνιθολόγος που επισήμανε ότι το έργο θα έχει μηδαμινό ποσοστό θνησιμότητας πουλιών τα οποία θα χτυπιούνται από ανεμογεννήτριες.
Ο κ. Χατζημπίρος τόνισε ότι πριν από λίγα χρόνια στην Ελλάδα, υπήρχαν φόβοι ότι τα αιολικά πάρκα μπορεί να προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά κ.λ.π., κάτι που αποδείχθηκε λανθασμένο όταν πολλαπλασιάστηκαν τα αιολικά πάρκα και καθορίστηκαν οι αναρίθμητες ωφέλειές τους. Το πρόβλημα με τις παλιές ανεμογεννήτριες που ήταν σχετικά θορυβώδεις έχει επιλυθεί με τη νέα τεχνολογία και γι' αυτό, το όριο των 500 μέτρων από τους οικισμούς θεωρείται ως "υπερβολικό" . Όπως τονίζει, θα μπορούσαν πλέον σήμερα να βρίσκονται σε απόσταση 100-150 μέτρων από οικισμούς εφόσον οι ανεμογεννήτριες είναι αθόρυβες...Στην ομάδα μελέτης συμμετείχε και ορνιθολόγος ο οποίος εξέτασε τις επιπτώσεις που θα έχει το έργο στα πουλιά, με τη λογική ότι όσα πετούν πάνω από το αιολικό πάρκο μπορεί να χτυπιούνται από τις ανεμογεννήτριες και να πεθαίνουν. Έκρινε ότι παρ΄ όλο που η εκτίμηση είναι ότι θα υπάρχει ασήμαντο ποσοστό θνησιμότητας πουλιών, καλό θα είναι να παρακολουθηθεί (από αυτόν όχι βεβαίως αμισθί) το ποσοστό επί δύο χρόνια μετά τη λειτουργία του πάρκου και αν ο ορνιθολόγος κρίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα, να προτείνει συμπληρωματικά μέτρα. ".

Ο Ζάρακας Λακωνίας αποτελεί για πάνω από δέκα χρόνια το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου για τις πολυθνικές των αιολικών, ένα αιολικό σκάνδαλο

Ανώνυμος είπε...

"Πολυεθνικές" ανώνυμε 6:41 μ.μ, για όλα τα αιολικά στον Ζάρακα έχουν πέσει μ@ζες μέσω ένταξης τους στους κατά καιρούς αναπτυξιακούς.."για το ξεπέρασμα των προβλημάτων"

http://news.pathfinder.gr/finance/news/160676.html

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_10/02/2005_133301

http://www.iospress.gr/mikro2006/mikro20060211.htm
________________________

http://www.diaxeiristiki.gr/energeia/a/pinakes.htm

ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ (Καραγκουλές)δημόσια δαπάνη 2.478.555 €
ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΤΟΥΡΛΑ Α.Ε.
(Καραγκουλές)δημόσια δαπάνη 2.289.508 €

ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ
(Μπόμπολας-EURUS, περιβαλλοντικό σκάνδαλο Πούλος-Καλογεροβούνι, http://archaeopteryxgr.wordpress.com/2011/01/27/) ανακλήθηκε η ΑΕΠΟ ήταν για επιχορήγηση, δημόσια δαπάνη 6.338.958 €

ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Ε.(Στέγγος περιβαλλοντικό σκάνδαλο δάσος Κρεμαστής

http://archaeopteryxgr.blogspot.gr/2011/02/blog-post_5783.html,
ακόμη το ΣτΕ να βγάλει απόφαση, εκδίκαση 2010, ήταν για επιχορήγηση, δημόσια δαπάνη 4.334.351 €

ΑΦΟΥ ΦΥΣΑΕΙ ΛΕΝΕ ΣΤΟΝ ΖΑΡΑΚΑ ΓΙΑΤΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝ ΤΙΣ "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ" Ε ;


Ανώνυμος είπε...

Τελευταία, η BirdLife νομίζω, είχε ανακοινώσει κάποιες νέες ρυθμίσεις για τα αιολικά (αυστηρότερες προδιαγραφές ή κάτι τέτοιο, λαμβάνοντας υπόψη νέες έρευνες για τη θνησιμότητα πουλιών από έλικες ΑΠΕ). Το θέμα το είχα δει σε κάποιο οικολογική ιστοσελίδα, όμως μετά είχα ρίξει μια ματιά (βιαστική ομολογουμένως) στο site της ορνιθολογικής και δεν το είχα δει. Τελικά δεν ξέρω αν έστω και καθυστερημένα το ¨"υιοθέτησαν" ή το άφησαν να περάσει και να ξεχαστεί.
Όσο για τις νέες τεχνολογίες των ΑΠΕ μία κυρία μέλος της ορνιθολογικής πριν μήνες δεν έγραφε για ένα νέο σύστημα αυτόματης διακοπής αν εμφανιστεί στον ορίζοντα πτηνό; Μπορεί να κάνω και λάθος... αλλά εδώ, στη στήλη με τα σχόλια, απλά συζήτηση γίνεται, δεν συντάσουμε και ειδικές ορνιθολογικές μελέτες!

Αντκαν είπε...

Και το υπ' αριθ. 2 στην εικόνα (Μαλι Μάδι-Μεγάλο Βουνό) έχει χρηματοδοτηθεί

ΑΔΑ: 45ΨΞΦ-ΞΘΖ
static.diavgeia.gov.gr/doc/45ΨΞΦ-ΞΘΖ - Translate this page
File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
... Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης “ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ... στην Ίδρυση Αιολικού Πάρκου ισχύος 7,65 MW,στην θέση “Μάλι-Μάδι” ή “Μεγάλο

30-11-2010 / 3.920.000 €

Αντκαν είπε...

Για τον 7.56 ανώνυμο

Radar mitigation to cause more deaths – 10 Apr. 2012
ww.canadafreepress.com/index.php/article/45887
Save the Eagles International (STEI) and the World Council for Nature (WCFN) denounce the use of ineffective mitigation to prevent bird and bat collisions at wind farms. Developers claim that their radar systems will detect birds and bats, and shut off wind turbines to avoid collisions. STEI and WCFN warn that this new mitigation scheme will actually increase bird and bat mortality worldwide.

For instance, an “avian radar” will be installed in the middle of the proposed Ocotillo wind farm in Southern California, which will stand in a migration flyway for golden eagles and other protected birds (1), while overlapping local golden eagle breeding territories and the habitat of some endangered species. The 112 wind turbines of 2.3 MW each will reach 456 feet into the sky with a combined rotor sweep equal to that of all the eagle-killing turbines of Altamont Pass. The blades will have a faster tip speed at 174 mph when rotating at 16 rpm, and STEI notes that it has been proven larger turbines kill more eagles than smaller ones

http://www.iberica2000.org/Es/Articulo.asp?Id=4242
HOW THE MANIPULATION WORKS

AN ACT OF ECOLOGICAL VANDALISM
_____________________________________________________________
http://www.windaction.org/news/27772
Wind farmsand deadly skies
Turbines on Texas coast killing thousands of birds, bats each year.
Read more: http://www.mysanantonio.com/living_green_sa/article/Wind-farmsand-deadly-skies-1032765.php#ixzz2HVLXIUrx

http://www.altamontsrc.org/alt_doc/p145_smallwood_fatality_monitoring_results_12_31_09.pdf


Ανώνυμος είπε...

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΟΡΘΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ: «Παγίδες θανάτου» για τα αρπακτικά οι ανεμογεννήτριες

http://www.xronos.gr/detail.php?ID=46061

07.05.2009

Σε παγίδες θανάτου για σπάνια είδη αρπακτικών πουλιών μετατρέπονται πολλές φορές τα αιολικά πάρκα, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη ορθής χωροθέτησής τους, σύμφωνα με περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Είμαστε απολύτως θετικοί στην ανάπτυξη των αιολικών πάρκων, με την προϋπόθεση, όμως, ότι τηρούνται κανόνες για την προστασία των πουλιών», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Τάσος Δημαλέξης από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, με αφορμή εκδήλωση που οργανώνει, σήμερα, η Ορνιθολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με το γραφείο περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θέμα: «Αιολικά πάρκα και βιοποικιλότητα».
«Ήδη, σε αιολικό πάρκο στην περιοχή της Δαδιάς και στην Κρήτη διαπιστώθηκαν στο καθένα τρεις θανατώσεις, από πρόσκρουση ορνίων, που είναι είδη απειλούμενα με εξαφάνιση», τονίζει ο κ. Δημαλέξης.
Όπως διευκρινίζει, τα πουλιά πέφτουν πάνω στις ανεμογεννήτριες όταν έχουν περιορισμένη ορατότητα, λόγω ομίχλης, όταν φυσούν δυνατοί άνεμοι ή όταν προσελκύονται από ψοφίμι που υπάρχει από κάτω τους.
«Εμείς ζητάμε να αποκλεισθούν από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων περιοχές που είναι σημαντικοί βιότοποι για τα πουλιά, περιοχές που εντάχθηκαν στο δίκτυο NATURA και περιοχές που αποτελούν μεταναστευτικά περάσματα», λέει ο κ. Δημαλέξης.

_____

http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2661&aID=1115

Οδηγίες για την Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη αιολικών πάρκων
Τάσος Δημαλέξης & Victoria Saravia Mullin

Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο πρόσφατο σχέδιο εγγράφου της Ε.Ε. με τίτλο «Προδιαγραφές για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας, σε σχέση με τις απαιτήσεις προστασίας της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Όπως αναφέρει το σχετικό κείμενο «η Ε.Ε. και τα Κράτη Μέλη, έχουν υιοθετήσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% και για την αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στο 20% έως το 2020. Η αιολική ενέργεια θα παίξει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων...(έτσι ε;)

Αποτελεί ζητούμενο να βρεθούν τρόποι που θα επιτρέψουν την επίτευξη και των δύο στόχων, δηλαδή την εγκατάσταση των απαραίτητων αιολικών πάρκων (μέσα στις ΖΕΠ..) για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων με τρόπους που θα ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα....

Εάν εντοπιστούν ενδεχόμενες ή υπαρκτές αρνητικές επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα ή στα ενδιαιτήματά της, τότε η ΕΟΜ πρέπει να τις εξετάσει και αντιμετωπίσει. Εάν η επίπτωση μπορεί να αποφευχθεί, να αμβλυνθεί ή να επανορθωθεί μέσω κατάλληλων αποτρεπτικών ή ελαφρυντικών μέτρων, η ΕΟΜ πρέπει να προσδιορίσει τα μέτρα αυτά. Επιπλέον, η ΕΟΜ πρέπει να προσδιορίσει μέτρα αντιστάθμισης, ώστε να αντισταθμιστεί κάθε προκαλούμενη ζημία, σε περίπτωση που ένα πιθανά/πραγματικά επιβλαβές ΑΙΟΠΑ αδειοδοτηθεί παρά τα ανωτέρω...

Κατάλληλη παρακολούθηση των επιπτώσεων του ΑΙΟΠΑ στην ορνιθοπανίδα προ και μετά της κατασκευής του έργου θα πρέπει να διεξάγεται χρησιμοποιώντας την προσέγγιση Before-After Control-Impact (BACI). Η παρακολούθηση κατά τη φάση λειτουργίας πρέπει να συνεχίζεται για επαρκές χρονικό διάστημα (θέσεις εργασίας-πτωματολογίαςκαι οικολογικής διαστροφής), ώστε να αναγνωρίζονται βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και να καταστεί δυνατή η ικανοποιητική τους αντιμετώπιση.

Ανώνυμος είπε...

γενικά για Δημαλέξη

Βασικά συμμετείχε σε ημερίδα στην Πάρο, με Μπιρμπίλη (τότε που ήταν γραφιάς του Παπανδρέου), τον Παπανδρέου, τον Ραγκούση, τον .. Χαραλαμπίδη της Greenpeace και κάποιους αιολικούς (αν θυμάμαι καλά). Όταν ήταν αντιπολίτευση.

Ο Δημαλέξης επίσης (μερικά εύκολα) εκτός από τα πολύ γνωστά, είναι και

http://gr.linkedin.com/pub/tasos-dimalexis/17/554/a16

http://www.pemptousia.gr/author/%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7%CF%82/

http://www.politestv.gr/index.php?id=1000&article=44

Με την Γκατζέλια παλιά είχαν συνεργαστεί σε διάφορα.

Στο συγκεκριμένο, για την προστασία μερικών φυτών αρχικά ζητούσαν απαγόρευση κυνηγίου, δηλαδή να γίνουν ΚΑΖ οι περιοχές αυτές! Ευτυχώς που ο επιστημονικός συνεργάτης της Ομοσπονδίας κρήτης (στέλεχος παλιο της ορνιθολογικής) τους είπε, βρε παιδιά μήπως υπερβάλετε; Και μαζεύτηκαν….

Ο Δρούγας που εμφανίζεται ως ειδικός συνεργάτης είναι σύζυγος της Άννη (έτσι νομίζω) που η Άννη ήταν στέλεχος υψηλόβαθμο στην διεύθυνση δασών (τμήμα καταφυγίων) με τον Ανέστη.

Ο Δρούγας δούλεψε υπό τον Χανδρινό για πολλά χρόνια προετοιμάζοντας το νομικό πλαίσιο για τις ΖΕΠ και ομαδοποιώντας τις αναφορές παρουσίας πτηνών από διάφορα προγράμματα. Τον είχα εντοπίσει να «συμπληρώνει» κενά ορνιθολογικά και να προτείνει διορθώσεις για την πρώτη μελέτη που είχε γίνει για την Τήλο, τότε που αρχικά ήθελαν να την προτείνουν ως οικολογικό πάρκο (μια εποχή που είχα γυρίσει ανάποδα το υπουργείο ψάχνοντας τα οικολογικά δεδομένα και τα τεχνικά δελτία για το νησί). Πληροφορίες είχα βρει και τις είχα μεταφέρει στην ομοσπονδία κρήτης, όμως εκεί τότε συνεργάτης ήταν ο Αρνέλος. Πήρε τις φωτοτυπίες στο σπίτι του, σε λίγο καιρό έφυγε από την Ομοσπονδία και ο επομενος αυτές τις σημειώσεις δεν τις βρήκε ποτέ, μου τις ζήτησε πήγα ξανά υπουργείο, όμως η μελέτη Νο1 είχε ήδη αντικατασταθεί από τη μια άλλη Νο 2 διορθωμένη και το έγγραφο του Δρούγα δεν υπήρχε πλέον στο φάκελο της Τήλου! Ουάου! Τα έγραψα, τα θυμήθηκα και ξαναθύμωσα με το σύστημά μας!

http://androsfilm.blogspot.gr/2012/03/life.html

Από τα πολύ αστεία προγράμματα είναι αυτό:

http://cretaplant.biol.uoa.gr/docs/A6_Final_Report.pdf

αν θέλεις Δημαλέξη βάλε απλά στο ψαχτήρι Τάσος Δημαλέξης, θα βγάλει διάφορα.

Καλή συνέχεια με τα παιδιά της ορνιθολογικής. Και με προσοχή γιατί έχει μεγάλες άκρες από ότι φαίνεται

Ανώνυμος είπε...

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=uQbuzCui8to%3D&tabid=539&language=el-GR

από φοιτητής μάλλον έπερνε προγράμματα και εργασίες! πρέπει να ήταν άριστος μαθητής να τον προώθησαν σωστά οι καθηγητές του κλπ κάτι σαν το ταλέντο στη μάθηση που είχε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος ένα πράγμα μου μοιάζει! θα τον συμπαθου΄σε σίγουρα και η Γουλαδνρή καθώς και οι καθηγητές του ΕΚΒΥ

Ανώνυμος είπε...

Να συμπληρώσω ότι ο Παναγιώτης Δρούγας (αυτό, αν μπει, πρέπει να μπει δήθεν με ερωτηματικό) και τότε που συμμετείχε στην εργασία αυτή ήταν υπάλληλος της κεντρικής διεύθυνσης δασών (δηλαδή ήταν, κατά κάποιον τρόπο και ελεγκτής αυτής της ιστορίας) αφού τελικά για τη θεσμοθέτηση των ΖΕΠ και των διαφόρων προγραμμάτων (εφόσον αφορούν άγρια πανίδα) συναρμόδια ήταν εξ αρχής και το Υπουργείο Γεωργίας και το ΥΠΕΧΩΔΕ (αργότερα Υπεκα). Μια φορά είχα γράψει για τις ΖΕΠ, πώς ξεκίνησαν και όταν το διάβασα έκανε δήθεν ότι δεν τα λέω σωστά, αλλά όταν του ζήτησα να μου εξηγήσει το λάθος.,...έκανε ότι δεν ξέρει από αυτά... Στη συνέχεια όμως είδα και στο υπηρεσιακό έγγραφο "παρατηρήσεις υπηρεσίας γαι την Τήλο" το όνομά του ως υπεύθυνο για αυτά τα θέματα.
Τώρα σίγουρα έχει αναβαθμιστεί... Η Άννη πάντως έχει προλάβει και έφυγε με σύνταξη

Ανώνυμος είπε...

Πιθανόν να μην ξέρεις την Αννη αν δεν γνωρίζεις τα συνδικαλιστικά των κυνηγετικών οργανώσεων. Στο Υπουργείο Γεωργίας, στη διεύθυνση Δασών Δρυμών και θήρας υπήρχαν παλαιότερα 3 ή 4 τμήματα.
ένα για τη ρυθμιστική, και τους κανόνες θήρας (Γεωργιάδης με βοηθό την Λακαφώση και τον Χανδρινό) και για ένα μικρό διάστημα είχαν και την αρμοδιότητα των CITES (εμπόριο και απαγορεύσεις διακίνησης ειδών της άγιας πανίδας), ένα για τα καταφύγια και τα εκτροφεία (Ανέστης με βοηθό την Άννη)
ένα για τα δάση, δασικά χωριά δασικοί δρόμοι κλπ ο αείμνηστος Ντούρος (που τον μνημονεύουν και οι ΜΚΟ)
και κάπου εκεί ανάμεσα υπήρχαν και αρμοδιότητες για τις ΖΕΠ (μάλλον στο τμήμα του Ανέστη ήταν και αυτό).
Βασικά ο Χανδρινός έμμεσα ή άμεσα μπλεκόταν με όλα

Ανώνυμος είπε...


Διαβάζοντας τα σχόλια, αναρωτήθηκα: οι πολιτικοί όταν χαράζουν τα διάφορα πλάνα διαχείρισης (νομοθετικών πρωτοβουλιών ή συγκατάβασης σε σημαντικές επενδύσεις) τελικά ποιους συμβουλεύονται; Τις κρατικές υπηρεσίες, τις ΜΚΟ, ή ειδικούς επιστημόνες;
Και είδα αυτά:
Ότι σημείωσα από το συμπόσιο
July 23, 2007
http://politikoblog.gr/2007/07/23/noted-that-the-symposium/

Εργοστάσια ανέμου σε βραχονησίδες
Το Αιγαίο έχει το καλύτερο αιολικό δυναμικό στην Ευρώπη ύστερα από αυτό της Σκωτίας
21 Σεπτεμβρίου 2009
http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4537159
Mήπως τελικά έχουν ως άτυπους συμβούλους και ειδικούς επιστήμονες; Ή επιλεγμένα άτομα που συνδυάζουν όλες μαζί τις παραπάνω ιδιότητες;

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 9 Ιανουαρίου 2013 10:41 μ.μ,η Δ/νση Αισθητικών Δασών όπου εργάζεται ο Χανδρινός έχει γίνει ρόμπα Κίνας. Θα τρίζουν τα κοκκαλάκια του Ντούρου.
Ο ανεκδιήγητος Χανδρινός δεν είναι απ' ότι γνωρίζω βιολόγος, δεν ξέρω και τις σπουδές του.
Μίλαγα με ένα φίλο που δούλευε με την WWF όπου είχαν κάνει αυτή την μελέτη για την Θράκη μετά την αναγνώριση της θνησιμότητας των Γυπών από τις ανεμογεννήτριες στον Κέρβερο (Ρόκας). Η πρόταση αυτή ήταν η ξεφτίλα της WWF, πρότειναν απόσταση ενός χιλιομέτρου από τις φωλιές των μεγαλόσωμων αρπακτικών πουλιών και να μην χωροθετούνται σε παράλληλες γραμμές. ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΡΠΑΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ. Δεν φθάνει αυτό αλλά ο Χανδρινός δέχεται τις ορνιθολογικές των εταιρειών ακόμη και αν αμβισβητούνται από τις παρατηρήσεις της WWF οι εργασίες πεδίου !! Τώρα στα γεράματα η αποκατάσταση μετράει...

Αντκαν είπε...

Η EOE τοποθετήθηκε (μέσω BirdLife Int.), 25 Οκτωβρίου 2012 Οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. οδεύουν προς την καταστροφή της βιοποικιλότητας

"Από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. η χώρα μας κατέχει τη δεύτερη θέση στο συνολικό ποσό των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων (3,4 δις ευρώ), που έχουν δοθεί. Παρόλα αυτά η χρήση των κονδυλίων δεν έχει φέρει σημαντικά μακροχρόνια αποτελέσματα για το φυσικό πλούτο της Ελλάδας, παρότι η χώρα μας είναι από τις πιο πλούσιες σε βιοποικιλότητα χώρα στην Ε.Ε. Η έκθεση αποδίδει την αποτυχία αυτή στο γεγονός ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν για πανάκριβα έργα υποδομών, καταστροφικών για το φυσικό περιβάλλον, όπως η Εγνατία Οδός και η σχεδιαζόμενη εκτροπή του ποταμού Αχελώου."

Υποκρισία μετά θράσσους

Δηλαδή οι χρηματοδοτήσεις του/των αιολικού/ων projekt στον Ζάρακα από εθνικούς και μόνο πόρους (κλεμμένους των πενόμενων, στην πλειοψηφία τους πλέον, Ελλήνων)προσφέρουν αποτελέσματα για τον φυσικό πλούτο της χώρας ή το κλίμα ; Ή μήπως πρέπει να δαπανηθούν επιπλέον κονδύλια μέσω Life, για την παρακολούθηση και στον Ζάρακα Λακωνίας των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από αυτά τα αιολικά ;

Δεν ντρέπεστε εκεί στην ΕΟΕ λιγάκι ;
Ορνιθολόγοι και ορνιθόφιλοι λέτε ότιείστε, όχι πτωματολόγοι..

Πειράματα τύπου Josef Mengele, του γνωστού ναζί "ανθρωπολόγου" του Άουσβιτς ΙΙ Μπίρκεναο, κάνουν οι "ορνιθολόγοι" με τα αρπακτικά πουλιά της Θράκης, της Κρήτης και του Ζάρακα ;

Δηλαδή τι αποτελέσματα αναμένονται από την "παρακολούθηση" των επιπτώσεων από δεκάδες-εκατοντάδες αιολικά μέσα σε αναγνωρισμένους βιοτόπους ;

Αν η κατάσταση διατήρησης εντός του οικοτόπου των απειλούμενων από τον άνθρωπο πουλιών παραμένει η ίδια πριν και μετά τις ανεμογεννήτριες;

Πόσα φεύγουν τρομαγμένα, πόσα μένουν, αν γυρνάνε γύρω-γύρω από τα σκιάχτρα-εναέριες παγίδες θανάτου, πόσα, πότε και ποιές καιρικές συνθήκες πέφτουν κάτω χτυπημένα ; Τι δείχνουν οι ακτινογραφίες ;

Ένα και μόνο εύχομαι στους ευρω-ψευτοορνιθολόγους : ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΙΑ ΣΕ ΚΛΟΥΒΙΑ ΜΕ ΑΝΕΠΙΣΤΗΡΕΣ.

Αντικείμενο "επιστημονικής έρευνας" παρανοϊκών ορνιθολόγων.

Καταραμένοι γιά πάντα οι εχθροί του Ζάρακα, αγαπημένου των αετών, ευνοούμενου-προστευόμενου από τον Απόλλωνα, σήμερα 10 Ιανουαρίου "save the eangles day"..

Ανώνυμος είπε...

Μέρος Α'

Επειδή διαβάζω στο άρθρο σχετικά με την συνάντηση στο Έναστρον προ ετών μεταξύ μελών οργανώσεων όπως η ΕΟΕ, το ΕΚΠΑΖ και η WWF και τους χάρτες με τις περιοχές αποκλεισμού, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στο υπόμνημα της ΕΟΕ περί προσδιορισμού και χαρτογράφησης των ορνιθολογικά ευαίσθητων σε αιολικά περιοχών για τα πουλιά της Ελλάδας (δείτε εδώ http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/prosdiorismos), ως παρευρισκόμενος στη συνάντηση αυτή, οφείλω να καταθέσω την μαρτυρία μου. Θα τονίσω λοιπόν μερικά πράγματα που βγήκαν από αυτή τη συνάντηση.

1) Όπως ορθά αποκαλύπτεται για πρώτη φορά στο άρθρο (βλέπε εικόνα-πίνακα στην αρχή) , κατά τη συνάντηση κυκλοφορούσαν 2 χάρτες με περιοχές αποκλεισμού και όντως στην 1η εκδοχή στα είδη αποκλεισμού περιλαμβανόταν ο Σπιζαετός, ενώ στη 2η όχι, με τα γνωστά αποτελέσματα που τονίζονται στο άρθρο. Στην αρχή της συνάντησης στο Έναστρον, εμφανίστηκε μόνο η 1η εκδοχή, ενώ η δεύτερη εμφανίστηκε σε μερικά μόνο «μάτια» όταν η συνάντηση όδευε προς το τέλος της και η κατάσταση στην αίθουσα είχε χαλαρώσει και οι περισσότεροι το είχαν ρίξει στο «κους κους». Στην ουσία αυτό που εγκρίθηκε από τους παρευρισκόμενους, ήταν η 1η εκδοχή. Ουσιαστικά τη δεύτερη εκδοχή κανείς, εκτός από ελάχιστους, δεν την μελέτησε με σοβαρότητα!!! Ποτέ άλλωστε δεν επισημάνθηκε από τους εισηγητές, πως υπάρχουν 2 εκδοχές και πως πρέπει να υπάρξει απόφαση για το ποια πρέπει να κατατεθεί ως πρόταση!!!

2) Αιτιολογία για το γεγονός αυτό των 2 εκδοχών (όπως μας εξήγησε ο κ. Δημαλέξης), έχει να κάνει με το γεγονός ότι τελικά δεν πρέπει να είμαστε τελείως αρνητικοί απέναντι στις ΑΠΕ και πως η χώρα πρέπει να εισαγάγει τις ΑΠΕ στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κ. Δημαλέξης εξηγώντας τη δεύτερη εκδοχή του χάρτη (αυτή χωρίς τον Σπιζαετό) τόνισε ότι η πρόταση αυτή αποτελεί την κόκκινη γραμμή από την πλευρά των οργανώσεων για διαπραγμάτευση, καθώς όπως είπε τελικά ανεμογεννήτριες σε κάποιες ευαίσθητες περιοχές θα μπουν, θέλουμε δε θέλουμε. Το γεγονός βέβαια ότι τελικά οι οργανώσεις μπήκαν στο διάλογο απευθείας με την κόκκινη γραμμή τους, αποτελεί μέγα σφάλμα και κάποιοι πρέπει να δώσουν εξηγήσεις γιατί όπως αποδείχθηκε και αυτή την θέση της ΕΟΕ δεν έλαβε υπόψη το ΥΠΕΚΑ

****Σχετικά με τα παραπάνω αξίζει να τονιστούν 2 σημεία. 1ον ότι τελικά δεν μιλάμε για επιστημονική πρόταση, αλλά για πολιτική πρόταση από πλευράς οργανώσεων, με ότι και αν αυτό σημαίνει και 2ον ότι κανένας από τους παρευρισκόμενους (μεταξύ αυτών και εγώ) δεν τόλμησε να εκφράσει τις αντιρρήσεις του, γεγονός που καταδεικνύει το επίπεδο της δημοκρατίας στους κόλπους του οικολογικού κινήματος.

3) Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι το γεγονός ότι πολύ σημαντικές περιοχές για τα πουλιά, ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΜΕ ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΝ, ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.

4) Όσον αφορά τον Ζάρακα που αναφέρεται συχνά η περίπτωσή του σε πολλές σχετικές συζητήσεις και αποτελεί μια από αυτές τις περιοχές που ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΝ, οφείλω να τονίσω μερικά πραγματάκια. Μέχρι το 2008 ο Ζάρακας και ο Πάρνωνας μεταξύ των ορνιθολόγων, καταγραφόταν όχι μόνο ως περιοχή φωλέασης και αναπαραγωγής σημαντικών ειδών, αλλά και ως μεταναστευτικός διάδρομος και ΑΡΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ 1ο ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΗΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.

συνεχίζεται παρά κάτω...

Ανώνυμος είπε...

Μέρος Β'

(Τονίζω ότι από εδώ και πέρα αρχίζω την πλάκα, γιατί αν τα δω σοβαρά αυτά τα πράγματα θα αρχίσω τις βρισιές και δε με παίρνει)

Φαίνεται όμως ότι οι οργανώσεις και κυρίως η ΕΟΕ, αντιλαμβανόμενη της τεράστιες συνέπειες για το κλίμα της γης, από ενδεχόμενη μη τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Ζάρακα και τον Πάρνωνα, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της αναλαμβάνοντας ένα τεράστιο έργο για την ανθρωπότητα!!! Από τότε άρχισε ένα επίπονο και τιτάνιο έργο εκπαίδευσης των μεταναστευτικών πουλιών, ώστε αυτά κατά τη διάρκεια του μεταναστευτικού ταξιδιού τους από την Αφρική προς την Ευρώπη και περνώντας από τα Αντικύθηρα και τα Κύθηρα να μην περνάνε στη συνέχεια πάνω από τον Πάρνωνα, αλλά κάνοντας ένα ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΖΙΚ ΖΑΚ (!!!) να περνάνε πάνω από τη Μάνη και έπειτα να πηγαίνουν στον Μουστό στα βόρεια του Πάρνωνα. Για το σκοπό της εκπαίδευσης αυτής των πουλιών που διήρκεσε ένα χρόνο (και έτσι το 2009 ο Πάρνωνας έπαψε να αποτελεί μεταναστευτικό διάδρομο για τα πουλιά), κορυφαίοι φωτογράφοι από όλο τον κόσμο διοργάνωσαν έκθεση με τις καλύτερες φωτογραφίες από τη Μάνη για τα πουλιά, ενώ βοηθητικά χρησιμοποιήθηκαν και πλάνα από τηλεοπτικές διαφημίσεις που έχουν γυριστεί με θέα τα πυργόσπιτα, ώστε να πειστούν τα πουλιά πως η διαδρομή από τη Μάνη είναι καλύτερη από αυτή μέσω Πάρνωνα. Έτσι σήμερα, όλος ο κόσμος οφείλει ένα τεράστιο ευχαριστώ στους Έλληνες ορνιθολόγους για το τιτάνιο αυτό έργο τους, που μας επιτρέπει επιτέλους να χρησιμοποιήσουμε τον πολυπόθητο (για κάποιους) Πάρνωνα για να τοποθετήσουμε ανεμογεννήτριες και να σώσουμε το κλίμα! Η ΓΗ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΗΣΥΧΗ! Η ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝ - Ο ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ!!!

Υ.Γ. Περί Κομνηνού: ο κ. Κομνηνός τοποθετούμενος στη συνάντηση στο Έναστρον και πριν καταλήξουμε οριστικά στη 2η εκδοχή του χάρτη, υποστήριξε ότι στον Πάρνωνα σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του «δεν πετά ούτε σπιτζούρι», δηλαδή μικροπούλι...! Απ' όλους τους παρευρισκόμενους Ορνιθολόγους υπήρξε σιωπηρή αποδοχή της θέσης του, παρότι στη ουσία διαφωνούσαν και παρότι ξέρουν πως το παραπάνω δεν ευσταθεί! Συνομιλώντας με ορνιθολόγο της ΕΟΕ που επισκέπτεται συχνά την περιοχή του Πάρνωνα στο περιθώριο της συνάντησης και ρωτώντας τον γιατί δεν αντέδρασε στα λόγια του, μου πρότεινε να μη δίνω σημασία στα λόγια του καθώς ο Κομνηνός «έχει το ακαταλόγιστο» και κανείς άλλος Ορνιθολόγος δεν δίνει σημασία στα λόγια του. Στην παρατήρησή μου ότι ο Πάρνωνας πρέπει να αποτελεί περιοχή αποκλεισμού, συμφώνησε απόλυτα μαζί μου και τόνισε ότι η «παρατυπία» του χάρτη θα διορθωθεί, λέγοντας μάλιστα πως πρόκειται μάλλον για τυπογραφικό λάθος του χάρτη!!! Ακόμα βέβαια ο 2ος χάρτης δεν είχε εμφανιστεί... αυτός εμφανίστηκε μεταξύ λίγων και ενώ οι περισσότεροι το είχαν ρίξει στο «κους κους»... τα σχόλια δικά σας.
Υ.Γ.2. Για τα παραπάνω νομίζω ότι υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο. Κανονικά βέβαια, θα έπρεπε οι ίδιες οι οργανώσεις να είχαν κρατήσει πρακτικά, καθώς αυτό επιβάλλει η Δημοκρατία, εκτός κι αν στις οργανώσεις δεν υπάρχει Δημοκρατία και διαφάνεια, αλλά δικτατορία και σκοταδισμός.
Υ.Γ.3: Ας πάψουν κάποιοι να παριστάνουν τους οικολόγους, επιστήμονες, δημοκράτες μαζεύοντας ψήφους και λαμβάνοντας καρέκλες, αξιώματα και χρήμα. Ήρθε ο καιρός να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, ότι δηλαδή οι οικολογικές οργανώσεις δεν είναι πλέον οικολογικές, αλλά πολιτικές και επιχειρηματικές και ότι στο χώρο των οικολόγων δεν υπάρχει δημοκρατία.

Παρακαλώ τον αρχαιοπτέυγα να δημοσιεύσει την παρούσα μαρτυρία.

Ανώνυμος είπε...

Μέρος Γ' γιατί κάτι δεν ξεκαθαρίζεται παραπάνω σχετικά με τους χάρτες.

Στην πρώτη εκδοχή των χαρτών με τις περιοχές αποκλεισμού και όχι σε όλους τους χάρτες αλλά μόνο σε μερικούς, παρότι ο Σπιζαετός συμπεριελαμβανόταν στα είδη αποκλεισμού κατά περίεργη σύμπτωση ο Πάρνωνας και ο Ζάρακας ήταν αχρωμάτιστοι λες και δεν φιλοξενούν φωλιές Σπιζαετών!?!? Τυχαίο??? Αυτό γιατί στο πρώτο υστερόγραφο έγραψα ότι: «Στην παρατήρησή μου ότι ο Πάρνωνας πρέπει να αποτελεί περιοχή αποκλεισμού, συμφώνησε απόλυτα μαζί μου και τόνισε ότι η «παρατυπία» του χάρτη θα διορθωθεί, λέγοντας μάλιστα πως πρόκειται μάλλον για τυπογραφικό λάθος του χάρτη» - και θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο γιατί ο ορνιθολόγος της ΕΟΕ έκανε λόγο για τυπογραφικό λάθος...

Ανώνυμος είπε...

Διαβάζοντας στα σχόλια για την πρόθεση κάποιων να επιτρέψουν ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή του Πάρνωνα, σκεφτόμουν, ότι κατά πρώτον αυτοί που προτείνουν την εγκατάσταση ΑΠΕ, θα επρεπε να είχαν σεβαστεί τα πολλά εκατομμύρια ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί από χιλια όσα ταμεία, με συνχρηματοδότηση του δημοσίου, για την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ μελέτη της περιοχής, τα προγράμματα life, για μελέτες και ξαναμελέτες για τους βιότοπους εντός των ΖΕΠ ή των πουλιών της περιοχής κλπ.
Από την άλλη, δεν νομίζω η Ευρώπη να αποδέχεται την υποβάθμιση μιας περιοχής που έχει δηλωθεί ως ΖΕΠ με όλα αυτά τα χωματουργικά κλπ έργα. Μια προσφυγή έξω, θα άφηνε αίωλη την επιτροπή έγκισης (δηλαδή το υπουργείο) και μπορεί να διέκοπτε την συνέχεια λειτουργίας της όποιας αιωλικής εγκατάστασης. Για τα πρόστιμα, ούτε καν μπορώ να τα προβλέψω.

Αντκαν είπε...


Ανώνυμε/η (11 Ιανουαρίου 2013 2:02 μ.μ.) η καταγγελία-ενδεχόμενη παραπομπή για παράβαση κοινοτικού δικαίου 2006/4976 είναι ενεργή ως προς ένα σκέλος της, αυτό κάποιων αδειοδοτήσεων μετά την ανάκληση με εντολή Κομισιόν ως φαίνεται αυτής για Πούλο-καλογεροβούνι-Γκρόπες-Ράχη Γκιώνηαπό την κα Μπιρμπίλη.

Υπεβλήθη νέα καταγγελία για τις πρόσφατες.

Το πρόβλημα είναι ότι φαίνεται στο βάθος ενδεχόμενη "διαπλοκή" Κομισιόν_ΣτΕ_Ελληνικής Πολιτείας.

Μια παραπομπή στο ΔΕΕ για παράβαση της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ από αιολικά θα προκαλούσε πρόβλημα στην ανερμάτιστη σχετική πολιτική της Επιτροπής και του Ευρ. Κοινοβουλίου.

Αυτοί που έχουν υπογράψει ψευδείς/ανακριβείς μελέτες για τα αιολικά στον Ζάρακα θα αντιμετωπίσουν τον Εισαγγελέα.

Ήδη έχουν παραπεμθεί δύο - τρείς εταιρείες.

Αυτή τη φορά όμως τα αδικήματα θα συνδέονται με τις χρηματοδοτήσεις από τον αναπτυξιακό.

Συμβουλεύω τους εμπλεκόμενους μελετητές να είναι απολύτως, κατά τον νόμο πάντα, προσεκτικοί, μην τυχόν συνεργίσουν σε ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα με δημόσιο χρήμα..Η αναφορά είναι έτοιμη και θα υποβληθεί εντός των επομένων ημερών.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε σε τρείς συνέχειες 11 Ιανουαρίου 2013 10:03 π.μ επιβεβαιώνω, έτσι ακριβώς έγιναν τα πράγματα. "Ήμουν κι εγώ εκεί στο Έναστρον"

Η κα Κλαίρη τα τακτοποίησε με τον Δημ. σε συμφωνία με έναν άλλο από Ελλάδα μεριά-Κομισιόν δες αυτό:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf

"This document has been prepared with the assistance of Ecosystems LTD (part of the N2K Group EEIG) under contract to the European Commission (contract N° 070307/2008/513837/SER/B2). It has also greatly benefitted from discussions with and information supplied by experts from Member States and key stakeholder groups, within the framework of an ad hoc group on wind energy and nature conservation that has met on three occasions."

"Ad hoc group.."
_____________________

Δημαλέξης :

Οδηγίες για την Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη αιολικών πάρκων
Τάσος Δημαλέξης & Victoria Saravia Mullin

http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2661&aID=1115

..."Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο πρόσφατο σχέδιο εγγράφου της Ε.Ε. με τίτλο «Προδιαγραφές για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας, σε σχέση με τις απαιτήσεις προστασίας της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Όπως αναφέρει το σχετικό κείμενο «η Ε.Ε. και τα Κράτη Μέλη, έχουν υιοθετήσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% και για την αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στο 20% έως το 2020. Η αιολική ενέργεια θα παίξει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων. Ταυτόχρονα όμως, η Ε.Ε. και τα Κράτη Μέλη έχουν υιοθετήσει έναν ακόμη φιλόδοξο στόχο, την αναστροφή της τάσης μείωσης της βιοποικιλότητας έως το 2010.."

http://www.selino.gr/node/19

"Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ ορνιθοπανίδας. Παραδοτέο 9 - Σχέδιο ΚΥΑ (Μελέτη Δημαλέξη,κα Κλαίρη κλπ.)

Ανώνυμος είπε...

Ναι αλλά αυτά πρέπει να καταγγέλλονται εγκαίρως και όχι "κατόπιν εορτής"..

Τα υγιή μέλη της ΕΟΕ πρέπει να αποβάλλουν από τους "κόλπους" της οργάνωσης, τους μικρό-εργολάβους πτωματολόγους και τους μεγαλοεργολάβους του περιβάλλοντος.

Αν δεν το πράξουν συμμετέχουν στο "κόλπο" τους.

Τι διαφορά έχει από τις μεθοδεύσεις της mafia όπου δημιουργεί το πρόβλημα εμφανιζόμενη εν συνεχεία ως "θεράπων με το αζημίωτο", να καταγγέλουν την Ελληνική Δημοκρατία στην Κομισιόν επιδιώκοντας όπως αποδεικνύεται κονδύλια και "πράσινη εργασία" μέσω παρακολούθησης της υποβάθμισης της κατάστασης της βιοποικιλότητας στις προστατευόμενες περιοχές ;

Για κατάπτυστο σαδισμό πρόκειται να παρακολουθείς και να καταγράφεις τις αναμενόμενες επιπτώσεις από την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών ή άλλων ασύμβατων με τα πουλιά ή τα ζώα δραστηριοτήτων εντός περιοχών προστασίας απειλούμενων ειδών.

Ο Γρίβας δεν ήταν που παρουσία πολλών ατόμων δήλωσε στο υπόγειο του "Ποσειδώνα", σε σχετική με τα αιολικά συνάντηση, ότι δεν υπάρχουν άξιες λόγου επιπτώσεις στα πουλιά από τις ανεμογεννήτριες ; Τον άκουσα με τ' αυτιά μου. Αυτός δεν ήταν με τον Δημαλέξη που υπέγραψαν τον περιβόητο οδηγό για τις ορνιθολογικές μελέτες ;

Είναι αλήθεια ή όχι ότι δουλεύει για εταιρείες αιολικών για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στον Καλλικράτη Σφακίων εντός Ζώνης Ειδικής Προστασίας της εκεί ορνιθοπανίδας ;

Τόσα ονόματα έχουν αναφερθεί στα σχόλια της συγκεκριμένης ανάρτησης, δεν έχουν τα πρόσωπα που φέρουν αυτά τα ονόματα την ευθιξία και τον ανδρισμό να απαντήσουν ή να διευκρινήσουν πράγματα και καταστάσεις ;

Ανώνυμος είπε...

http://ontario-wind-resistance.org/
Tell the MNR they have gone too far!

Απομάκρυσνση φωλιάς αετού "για να μην διαταραχθεί" το είδος από κατασκευή αιολικού σταθμού.

ΑΙΣΧΟΣ

Πρόκειται για ενέργεια που εντάσσεται στις εργασίες "ενεργού διαχείρισης ενδιαιτημάτων" που αποδέχονται-προτείνουν οι προδότες των ορνιθολόγικών συμφερόντων.
"Ενεργός διαχείριση ενδιαιτήματος" κατά Δημαλέξη και άλλους περιβαντολόγους των πολυεθνικών αποτελεί και η μετατροπή των άγριων ειδών οριθοπανίδας σε σχεδόν οικόσιτα με την χρήση "ταιστρών" πράγμα που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ο κανονισμός διατήρησης ενδιαιτημάτων.

Εκτός αν τον έχουν και αυτόν καταστήσει ανενεργό..

Αντκαν είπε...

Wolfe Island Bird Report #6
http://windfarmrealities.org/?p=1682

They're Not Green Episode 6
http://www.youtube.com/watch?v=gzrsopSpIV4

They're Not Green Episode 1
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=vCGuaRqv8No&NR=1

They're Not Green Episode 2b Computer
http://www.youtube.com/watch?v=kipV30N7qrE

They're Not Green Episode 5
http://www.youtube.com/watch?v=cCYiJc2TkDI

Bat deaths explained
http://www.youtube.com/watch?v=vsBnuFL31YQ&feature=player_embedded

Ανώνυμος είπε...

Ντροπή στην ΕΟΕ !!!
Οι ΕΟΕ είναι συνένοχοι . ο Κομηνός θα βλάψει σοβαρά την ακαδημαϊκή του καριέρα αν αποτολμήσει να υποβάλλει νέα ορθολογική μελέτη για το Χιονοβούνι. Υπάρχει πραγματογνωμοσύνη από παγκοσμίως καταξιωμένο βιολόγο.
…Αυτά προς το παρών.

Δ.Μ. (μην ανοίξω το στόμα μου…)
Ήμουν και εγώ στο έναστρων…

Ανώνυμος είπε...

(Ουδείς αλάνθαστος... και ο δαίμων του πληκτρολογίου πανταχού παρών!)
Ήμουν και εγώ στο 'Εναστρον…
Δ.Μ.

Ανώνυμος είπε...

Το μεγιστο θεμα; οτι οι θεσεις της ΕΟΕ δεν ειναι «επιστημονικες» πλεον, αλλα «πολιτικες»! Και γιατι τοτε αυτες στις δικαστικες αιθουσες χρησιμοποιουνται ως «επιστημονικες» απο τις εταιριες ΑΠΕ; και μιλω ειδικα για τις περιφημες «περιοχες αποκλεισμου». Οι πολιτες για επιστημονες σας εχουν κυριοι, οχι για πολιτικους. Δηλαδη ειστε υποχρεωμενοι να λετε την ωμη επιστημονικη αληθεια, χωρις να «ζυγιζετε» «σκοπους» και «επιδιωξεις».

Αντκαν είπε...

Μα έχουν ζυγίσει πολύ καλά τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους οι πρόθυμοι" για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις ΖΕΠ" ορνιθολόγοι..

Σκοπός :το χρήμα, το χρήμα, το χρήμα..
Επιδίωξη : Περισσότερες καλοπληρωμένες μελέτες+δύο χρόνια παρακολούθηση..

Και οι άλλοι, οι υποτιθέμενοι υγιείς της ΕΟΕ, "μουγκέ", μην και χαλάσει η κολιγιά.

Ανοχή για τα ψίχουλα και την αναμενόμενη προσχώρηση στον εσωτερικό κύκλο.

Είπαμε στην άλλη τους ζωή θα είναι μικροπούλια σε κλουβί με αν-επ (μ)ι-στήρα..Τις επιπτώσεις θα τις παρακολουθεί ο Duchamp

Ανώνυμος είπε...

Το παράκαναν οι σχολιαστές ε κα Κλαίρη ; Τασούλη ;

Ανώνυμος είπε...

Για το αρχείο σας. Το προσχέδιο για την οργάνωση της χαρτογράφησης κλπ, των ΖΕΠ
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=nHZ1dHMOPgs%3D&tabid=539&language=el-GR

Ανώνυμος είπε...

Επίσης για το αρχείο σας:
http://www.selino.gr/sites/selino.gr/files/%20%CE%9A%CE%A5%CE%91%20%CE%96%CE%95%CE%A0%20%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%82.pdf

Ανώνυμος είπε...

Εδώ μπες

http://www.minenv.gr/9/g900.html

Ανώνυμος είπε...

Νομίζω ότι και μια άλλη διεύθυνση, δίνει μια εικόνα, για μια εποχή που τα περισσότερα δεν ήταν υποχρεωτικό να δημοσιεύονται σε κοινή θέα. Δηλαδή εποχής πριν τη Διαύγεια.
http://www.minenv.gr/4/41/g4100.html

* Κάποιες αναθέσεις έργων, προγραμμάτων κλπ, μέχρι ενός ποσού, νομίζω ότι γίνονταν ή ως επείγουσες ή απευθείας σε όσους το μάθαιναν εγκαίρως για να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.

Ανώνυμος είπε...

ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ανώνυμε January 15, 2013 at 11:26 AMΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Οργάνωση των Φορέων
Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών και σχεδιασμός της
πρώτης φάσης λειτουργίας
τους.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος
Μεσογείων και Τρικάλων 36
11526, Αθήνα ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιβάλλον» 2000-2006,
Κωδ. ΣΑΜ 075/3
Κωδ. έργου 2003ΣΜ07530031
ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ:
856.104,60 € (χωρίς ΦΠΑ)

http://www.ekpaa.gr/keimeno%20diavouleusis.pdf

Λώλος-Βαβούσης, διακομματική σύμπραξη, φωτογραφικές προδιαγραφές συμμετεχόντων, ψάχνω την τελική μελέτη και πουθενά δεν την βρίσκω, δες εργατοώρες στο

http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypeka/ada/4%CE%91%CE%9B%CE%930-%CE%A0

Ερώτηση: Τι έγραφε στο πρακτικό 6 της Ε.Π. ; Πως και δεν διακόπηκε το έργο ως παρωχημένο ;
Καλά τόσοι φορείς και δεν μιλάνε;

ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ανώνυμος είπε...

Για τα παραδοτέα σχετικά με τα σχέδια διαχείρισης για τους 27 φορείς, που τελικά θα γίνουν λιγότεροι, δεν ξέρω.
Αυτό που ήταν γνωστό ήταν ότι όλα αυτά ελέγχονταν (υποτίθεται) και από μια επιτροπή Φύση 2000.
Επίσης ότι στο Δ.Σ. των Φορέων διορίζονταν μέλη των ΜΚΟ με την υποχρέωση να δουλεύουν αμισθί.
Τώρα αν κάποιος θέλει πραγματικά τα ποσά που έχουν δαπανηθεί όλα αυτά τα χρόνια για μελέτες, μελέτες, διαχειριστικά πλάνα, αναθέσεις έργων κλπ, στους φορείς, θα είναι πολύ δύσκολο. Ούτε ο Στουρνάρας! Ακόμα και αν πραγματικά θέλει να κάνει σύνολο, θα αποτύχει!

Αντκαν είπε...

Η υπεύθυνη Πολιτικής της ΕΟΕ αρνείται να απαντήσει τι ακριβώς συνέβη στο "Έναστρον". Η ΕΟΕ δεν αποδοκιμάζει τους ψευτοορνιθολόγους με τις ορνιθολογικές μελέτες πατσαβούρια, για την εξασφάλιση της αδειοδότησης αιολικών στις ΖΕΠ.

Δεν ακούσαμε κάτι για προσφυγή της ΕΟΕ στο ΣτΕ για την ακύρωση της τροποποίησης της ΚΥΑ για τις ΖΕΠ.
Ούτε κάποια σχετική δημοσίευση αντίθεσης είδαμε στο site της ΕΟΕ.

Η στάση τους απλώς δείχνει συνενοχή με τους "ορνιθολόγους" της ΕΟΕ που υπογράφουν ΕΟΜ για αιολικά εντός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί Ζώνες Ειδικής Προστασίας ορνιθοπανίδας.

Η αποδοκιμασία θα γενικευτεί