Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Τάσος Δημαλέξης


Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά πολλά σχόλια για αυτόν στις τελευταίες 2-3 αναρτήσεις, πολυγραφότατος και δραστηριότατος, "Google" σχετικά, καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια
ἐλευθερώσει ὑμᾶς.

Αναρωτιόμουν, δηλαδή, τι κάνουν όλοι αυτοί...

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΖΕΠ Άδρου – Διαχείριση της/των ΖΕΠ της Νήσου Άνδρου “Favourable conservation status for its PRIORITY (α έτσι ; *) species”

Χρηματοδότηση από πρόγραμμα Life 10 NAT / GR / 000637
LIFE ΑΝΔΡΟΣ: το έργο

Τίτλος έργου: Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Άνδρου με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης 4 ειδών πτηνών προτεραιότητας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: LIFE10 NAT/GR/637 ANDROSSPA

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.805.749 €

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΕ: 75%

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πράσινο Ταμείο – ΥΠΕΚΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: Δήμος Ανδρου

ΕΤΑΙΡΟΙ: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, NCC Ltd

ΕΝΑΡΞΗ: Σεπτέμβριος 2011

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 48 ΜΗΝΕΣ


* http://www.selino.gr/node/19
Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ ορνιθοπανίδας. Παραδοτέο 9 - Σχέδιο ΚΥΑ (Μελέτη Δημαλέξη κλπ.)

Ανώνυμος είπε...

1.805.749 € !!!!! Πόσες είναι οι ανθρωπο-ώρες της μελέτης ;

Μήπως η Τρικάλων (δεν μπορεί να μην πέρασε από αυτήν) παίρνει προμήθεια ;Ανώνυμος είπε...

ΖΕΠ Άδρου – Διαχείριση της/των ΖΕΠ της Νήσου Άνδρου “Favourable conservation status for its priority species”

http://www.androslife.gr/?page_id=43
______________

Τα προβλήματα διατήρησης που θα αντιμετωπιστούν είναι:Την μέχρι σήμερα έλλειψη σχεδιασμού για τη διαχείριση της ΖΕΠ, καθώς και μιας ενιαίας προσέγγισης σε ότι αφορά τη διατήρηση ης περιοχής
Τη θηρευτική πίεση ειδών εισβολέων όπως ο μαύρος αρουραίος (Rattus rattus) στα αυγά και τους νεοσσούς των ειδών στόχων στις θέσεις αναπαραγωγής τους στις νησίδες της ΖΕΠ.
Την πίεση που ασκεί στους τοπικούς πληθυσμούς του αιγαιόγλαρου και του θαλασσοκόρακα, ο Ασημόγλαρος (Larus michahellis), ανθρωπόφιλο είδος που έχει αυξηθεί σημαντικά στην χώρα μας αλλά και στην περιοχή της Άνδρου, τρεφόμενο κυρίως σε ανοικτούς σκουπιδότοπους. Η πίεση αυτή ασκείται τόσο μέσω της θήρευσης των αυγών και νεοσσών των προστατευόμενων ειδών, όσο και εξαιτίας του ανταγωνισμού τους με τον ασημόγλαρο για τροφικούς πόρους.
Την έλλειψη επαρκών και κατάλληλων βιοτόπων φωλιάσματος για τα είδη που αναπαράγονται στις νησίδες.
Τη μείωση και εγκατάλειψη των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών σε περιθωριακές εκτάσεις και αναβαθμίδες, καθώς και την υποβάθμιση των παράκτιων υγροτόπων της Άνδρου, απειλές που προκαλούν μείωση στη διαθεσιμότητα των εντόμων και την γενικότερη υποβάθμιση του βιοτόπου τροφοληψίας του μαυροπετρίτη.
Την έλλειψη προστασίας και διαχείρισης των περιοχών αναπαραγωγής και τροφοληψίας του σπιζαετού, πρόβλημα που επιτείνεται από τη μειωμένη διαθεσιμότητα των βασικών θηράματων του, της πέρδικας και των περιστεριών.
Τη κλιματική αλλαγή που απειλεί τη διαθεσιμότητα τροφής και την ποιότητα των ενδιαιτημάτων τροφοληψίας του μαυροπετρίτη και του σπιζαετού.
Την υποβάθμιση της κύριων περιοχών τροφοληψίας των θαλασσοπουλιών, λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων όπως η παράνομη αλιεία και η ανεξέλεγκτη αγκυροβόληση σκαφών, που οδηγούν σε καταστροφή των λιβαδιών Ποσιδωνίας, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ποικιλία και αφθονία των θηραμάτων των θαλασσοπουλιών.
Η έλλειψη ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις απειλές και τη διατήρηση των ειδών στόχων και των βιοτόπων τους καθώς για τη σημασία του δικτύου Natura 2000, έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη δημόσιας υποστήριξης και συμμετοχής στις δράσεις διατήρηση τους.


Οι απειλές και τα προβλήματα που περιγράφηκαν ανωτέρω, θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε μια σειρά δράσεων που υλοποιούνται από την συνεργασία των εταίρων στα πλαίσια του προγράμματοs

______________________

Σχετικά με τις ανεμογεννήτριες στο νησίΔημαλέξη κ.ά, αυτές θα συμβάλλουν στην ποιότητα των ενιαιτημάτων τροφοληψίας του , Σπιζαετού-Μαυροπετρίτη ;

Ανώνυμος είπε...

Οι κοινοπραξίες τι είναι; Εταιρικό σχήμα;
Άραγε το ΥΠΕΧΩΔΕ, μέσω του ΕΠΠΕΡ πόσες ορνιθολογικές μελέτες/προγράμματα είχε αναθέσει σε μέλη της Ορνιθολογικής;
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=3sc8R%2ByJjuw%3D&tabid=539

Ανώνυμος είπε...

Ένα απ τα μεγαλύτερα "θαύματα" της επιστήμης... είναι εκείνο με τις μελέτες για τις 69 νέες ΖΕΠ.
Αν το δείτε (υπάρχει σε αρχείο PDF) θα καταλάβετε ότι υπάρχουν «σωματίδια» που αναπτύσσουν ταχύτητες μεγαλύτερες του το σωματίδιο του “Higgs”.
Μια ομάδα επιστημόνων υπό τον συγκεκριμένο λαμπρό ορνιθολόγο κτλ κτλ, κατάφερε να μελετήσει σε ένα χρόνο σε τέσσερεις εποχές (!) ταυτόχρονα 69 διαφορετικές περιοχές της χώρας.
Και το θεάρεστο αυτό έργο έγινε χάριν της Ορνιθολογικής και βεβαίως της σωτηρίας της ορνιθοπανίδας.
Η αμοιβή;
Ψάξτε το…
Υ.Γ.
Κάποιος που το έψαξε, έλαβε την επιστημονικότατη απάντηση: «χάρη κάναμε στην Ορνιθολογική και αντί να μας ψάχνετε… έπρεπε να μας ευγνωμονείτε»

Αντκαν είπε...

Βλέπε C-334/04 η ΕΟΕ-Δημαλέξης-Μπούσμπουρας πήραν την μελέτη όπου δήθεν κάλυψαν τα είδη για τα οποία είχε καταδικαστεί η Ελληνική Δημοκρατία με νέες ΖΕΠ. Δεν υπάρχουν τα πουλιά για κάποιες ΖΕΠ, συμφωνία..με Τρικάλων..

Αντκαν είπε...

Εικάζεται, εικάζεται η παρουσία τους..υπάρχουν πληροφορίες..

Ανώνυμος είπε...

Διαβάστε τις 69 μελέτες επανεκτίμησης και δείτε πόσα μέρη είναι copy paste. Δηλώνω ότι είχα την αντοχή να το κάνω, και έφριξα.

Εχουμε τους πολιτικούς και τους μελετητές που μας αξίζουν.

Το γενικό επίπεδο των μελετών είναι ίσο με δουλειά high school student μιας επαρχιακής πόλης των ΗΠΑ, αλλά εκεί τουλάχιστον τις κάνουν τζάμπα.

Ανώνυμος είπε...

΄Για την έντεχνη κατεύθυνση μελετών σε συγκεκριμένεα γραφεία φταίει λιγουλάκι η Μπιρμπίλω. Αυτή μετέτρεψε το υπουργείο σε παράρτημα των κάθε λογής ΜΚΟ και γραφείων μελετών (όχι τελετών).

Ανώνυμος είπε...

Είναι πολλά τα μαμούνια, τα πουλιά θα κοιτάμε τώρα, να φύγουν να πάνε πιό πέρα, άφήστε ρε παιδιά να μπουν ανεμογεννήτριες, θέσεις εργασίες προσφέρουν, σε λίγους αλλά επιστήμονες.. στη μάσα..έ ρε μίζα που έχει πέσει ..

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε, January 15, 2013 at 1:09 AM,
η ιστορία με τις μελέτες δεν έχει ξεκινήσει από την Μπιρμπίλω. Η Μπιρμπίλη το είχε πει ότι "την διόρησαν στο ΥΠΕΚΑ για να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά". Και αυτό και έκανε. Τη δουλειά που της είχαν αναθέσει να κάνει. Οι μελέτες και το χτίσημο των Natura είχαν ξεκινήσει επί Λαλιώτη στο ΥΠΕΧΩΔΕ όταν, αντί να αφήσει τις κρατικές υπηρεσίες να δουλέψουν αυτό το κεφάλαιο, το έδωσε facon στο ΕΚΒΥ (όπου έμμεσα οφελήθηκαν και καθηγητές Πανεπιστημίων, ΤΕΙ κλπ) και μερικοί μελετητές. Το ΕΚΒΥ (που ιδρύθηκε με υπόδειξη και του WWF που μάλλον είναι και ιδρυτικό συστατικό του), ανέλαβε μελέτες και υποχρεώσεις ενώ ακόμα δεν είχε την νομική υπόσταση που χρειαζόταν. Γιαυτό και μετά για να πληρωθεί από Ε.Ε. έγινε μια "ειδική νομική ρύθμιση"! Όσοι συνεργάστηκαν από τότε με το ΕΚΒΥ συνεχίζουν να διαπρέπουν στα οικολογικά, μελετητικά και ΜΚΟ πράγματα.

Ανώνυμος είπε...

Το θέμα βέβαια έχει "κλείσει" όμως έτσι για την ιστορία, ας θυμόμαστε ότι εκτός των άλλου τύπου εταιρειών, επιχειρηματικών μελετητικών σχημάτων υπάρχουν και οι ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ.
Βέβαια κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και η επιλογή γίνεται ανάλογα με τα ζητούμενα, τα προσφερόμενα καθώς και τα προσόντα αυτών που θα υπογράψουν τα τελικά παραδοτέα.