Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Χημικός Μηχανικός κατά της Ιρλανδικής Κυβέρνησης για τα αιολικά


http://www.tcetoday.com/latest%20news/2013/january/chemical-engineer-fights-irish-energy-policy.aspx

http://www.epaw.org/events.php?lang=el&article=ie2

Ο χημικός μηχανικός Patrick Swords αμφισβητεί, δικαστικά, την νομιμότητα των σχεδίων της Ιρλανδικής Κυβέρνησης για τις ΑΠΕ. Να θυμίσω ότι η Ιρλανδία είναι η μόνη μη διασυνδεμένη χώρα στην ΕΕ όπου μετρήθηκε η αναποτελεσματικότητα των αιολικών και τεκμηριώθηκε η μη πραγματική μείωση εκπομπών CO2 και η μη υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων.

20/9/11 Τα αιολικά της Ιρλανδίας αύξησαν (ή δεν μείωσαν) τις εκπομπές CO2
17/10/12 Δεν εξοικονομούν το καύσιμο που αντιστοιχεί στο ρεύμα που "εγχέουν"
http://www.clepair.net/IerlandUdo.html

Ο Swords ισχυρίζεται ότι οι Ιρλανδοί θα ξοδέψουν €15 δις, για αιολικά που θα αντέξουν περί τα 15 χρόνια και που θα εξοικονομήσουν CO2 αξίας μόλις €5 ετησίως. Επισημαίνει ότι  εάν το ζητούμενο ήταν ο περιορισμός "αερίων θερμοκηπίου" με μόλις €1,5 δις, θα μπορούσαν να συλλέγουν μεθάνιο από χωματερές, για 30 χρόνια, που, το μεθάνιο, είναι 20 φορές πιο δραστικό από το CO2 σαν αέριο θερμοκηπίου. Επικαλείται ότι δεν έχουν γίνει μελέτες κόστους-οφέλους για τα αιολικά, και ότι δεν συμφέρουν.