Σάββατο 24 Αυγούστου 2013

Και οι Ελβετοί κόβουν ταρίφες...


http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/switzerland-plans-radical-solar-subsidy-cuts_100012484/#axzz2crfI3xba

Και μπορεί να κλαίνε οι ΑΠΕτεώνες, και μπορεί να ελπίζει η ΑΒΒ να ρεφάρει πουλώντας ινβέρτερς σε τριτοκοσμικούς (μεγάλη η Γη, πάντα βρίσκεις ορδές ηλιθίων), αλλά δεν αλλάζει.  Τα φ/β παράγουν "συνεχές" ρεύμα για 4-5 ώρες την ημέρα, και μόνο όταν έχει ήλιο. Καλά για ημερήσια ισχύ αιχμής όταν έχει λιακάδα, και καλά για να φορτίζεις λάπτοπ, κινητά, και μπαταρίες σε κότερα.  Τα αιολικά δεν κάνουν ούτε για αυτά, γιατί εκτός από μεταβλητά, είναι και τυχαία. Τα φ/β δεν είναι άχρηστα για ορισμένες εφαρμογές. Τα αιολικά είναι βασικά άχρηστα, ακόμα και εάν είναι δωρεάν. Μόνο για επιδοτήσεις, μόνο με επιδοτήσεις. Αλλά βοηθάνε να ακριβύνει το ρεύμα... Βοηθάει στα έξοδα...

11 σχόλια:

Αντκαν είπε...

http://www.renewablesinternational.net/eu-may-rule-against-french-feed-in-tariffs/150/537/72159/

Αντκαν είπε...

Ως χρηματικό αντάλλαγμα για παροχή Υπηρεσίας Κοινής Ωφέλειας, το ΕΤΜΕΑΡ δεν νοείται να επιμερίζεται με αδιαφανή και μεροληπτικό τρόπο, βλ. 323/2013 ΡΑΕ, σύνθετη διοικ. ενέργεια με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ.120/οικ. 290/2013 του Ασημάκη (ΦΕΚ 10Β/2013.

Με τη 496/2012 Δ΄τμ. ΣτΕ ακυρώθηκε η ίδια μεθοδολογία επιμερισμού όσον αφορούσε στις χρεώσεις ΥΚΩ, με το σκεπτικό ότι το αντάλαγμα αυτό δεν χορηγείται με "αμερόληπτο και διαφανή τρόπο" σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ".

Βλ. άρθρο 36 ν. 4067/2012 πως επιβλήθηκε προσωρινά ο καταμερισμός ΥΚΩ και δεν πέρασε η μεθοδολογία της εξίσωσης/ σij=Q ισοδ. i,j / ΣQ ισοδ. I,j
Όπου Q ισοδ. i,j οι ισοδύναμες πωλήσεις της κατηγορίας j στη τάση i που υπολογίζονται ως:
Q ισοδ. i,j = Q I,j *AVRi,j/AVR1
AVR1 : το μέσο έσοδο της ΥΤ
AVR I,j : το μέσο έσοδο της κατηγορίας j στη τάση i/ και για τις χρεώσεις ΥΚΩ
(Προσοχή ως μέσο έσοδο, αυτό από τις χρεώσεις δικτύου μεταφοράς και διανομής αποσυνδεμένο σχεδόν πλήρως από τις πραγματικές καταναλώσεις!!αν και παρ-εννοείταιτο γεγονός πως μηχανισμοί στήριξης (FIT, Feed-in-Premium, ..) νοούνται τα συστήματα καθορισμού και καταβολής αποζημίωσης της παραγόμενης από Α.Π.Ε. ενέργειας και αυτή η αποζημίωση συνδέεται άμεσα με την καταναλισκόμενη ενέργεια της κάθε κατηγορίας χρηστών-καταναλωτών.
Αφού δεν υπάρχει οροφή στις χρεώσεις εκπομπών πως είναι δυνατόν να υπάρχει τετοια για χρεώσεις ανταλλάγματος για αποσοβήσεις εκπομπών; Προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ λοιπόν..μέσω ΣτΕ.
Σύμφωνα με τον ορισμό "ΥΚΩ" η υπηρεσία αυτή αποβλέπει και αφορά σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του εφοδιασμού τακτικής παροχής, καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του κλίματος και της ενεργειακής αποδοτικότητας" Βλ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/2007 ΦΕΚ Β 1040/2007 και Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.19046/2010 ΦΕΚ Β 1614/2010. Βλ.και 469/2012 ΣτΕ.

Δεν νοείται χρήση άλλης μεθοδολογίας για επιμερισμούς ΥΚΩ και άλλης για επιμερισμούς ΕΤΜΕΑΡ.
Αυτό που "τερατογέννησε" η ΡΑΕ δεν είναι η Αυστριακή μέθοδος, αλλά μια δική της πατέντα (προς όφελος των συμφερόντων των καταναλωτών Υ/Τ) μιάς και δεν έβαλε στη μέθοδο το πάγιο για τις ΑΠΕ σε όλες τις κατηγορίες (Αυστρία), παρά μόνο τις χρεώσεις για χρήσεις δικτύου μεταφοράς και διανομής..Αυτή η μέθοδος έβγαλε (το σπέρμα του δρ. Β. τέρατα. Πάνω από 100 € τον χρόνο για τις ΑΠΕ ανά μέσο νοικοκυριό..


Δεν είναι νόμιμος ο επιμερισμός ΕΤΜΕΑΡ της ΡΑΕ/ΥΠΕΚΑ και οι Δρ. Β. + Ασημάκης (παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και της αμεροληψίας προς όφελος των οικονομικά ισχυρών) έχουν ήδη εκτεθεί σε μεγάλους ποινικούς κινδύνους .

Διαβάζω ότι προσφεύγουν καταναλωτικές οργανώσεις στο ΣτΕ κατά του μεροληπτικού και αδιαφανούς μοντέλου του Δρ. Β.+ Ασημάκη που συνεπάγεται πάνω από 100 € τον χρόνο πρόσθετες χρεώσεις για κάθε μέσο νοικοκυρίό και οικονομικό πόλεμο στους μεσαίους επαγγελματικούς καταναλωτές-αγρότες.

gstrbtr είπε...

δεν πουλάει το θέμα πια

http://www.cjr.org/the_observatory/ambivalent_coverage_of_climate.php?page=all

Δρ. Γαβάθας ΡΑΕ είπε...

"Όπως παγίως γίνεται δεκτό από τη νομολογία (ΣτΕ 2462/1999, ΣτΕ 649/1981 και ΑΕΔ 5/1984, ΣτΕ 950/1981) και τη δημοσιονομική θεωρία, το ανταποδοτικό τέλος διακρίνεται επίσης από τον φόρο κατά το ότι αποτελεί μεν και αυτό, όπως ο φόρος, αναγκαστική οικονομική παροχή, καταβάλλεται όμως, έναντι ειδικής αντιπαροχής, δηλαδή έναντι ειδικώς παρεχόμενης δημόσιας υπηρεσίας, προς την οποία μάλιστα τελεί σε σχέση αντιστοιχίας, καθώς αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους παροχής της. Η δημόσια δε αυτή υπηρεσία, χάριν της οποίας επιβάλλεται το ανταποδοτικό τέλος, παρέχεται μεν χάριν δημοσίου σκοπού, εξυπηρετούνται όμως με αυτήν ταυτοχρόνως και όποιοι τη χρησιμοποιούν, ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ".

Η ανταποδοτικότητα του ΕΤΜΕΑΡ ερευνάται και η αναλογικότητα θα επιβληθεί.

Ανώνυμος είπε...

Βλέπω γνωρίζεις από νομολογία και τέλη κε Γαβάθα, αλλά αν πράγματι είσαι στη ΡΑΕ γιατί έχετε αφήσει τον Δρ. Β. να εκθέτει την Αρχή ;

http://www.eetaa.gr/kodikas/egkyklioi/egk16.pdf περί ανταποδοτικότητας και αναλογικότητας τελών σκοπού ειδικής ωφέλειας.

Αντκαν είπε...

Αιολικά μέσω ενεργειακής δημοκρατίας !


http://www.avgi.gr/article/823573/suriza-kai-energeiaki-dimokratia

Τι έχει να πει o blogger ;

Ανώνυμος είπε...

http://igitur-archive.library.uu.nl/law/2005-0907-200827/article_print34.html

archaeopteryx είπε...

Πολλή η μαλακία στα ενεργειακά και στο Σύριζα... Θέλουν να τα έχουν καλά και με το θεό και με το διάβολο

Ανώνυμος είπε...

ΔΙΑΞΙΦΙΣΜΟΙ ανάμεσα στους Οικολόγους Πράσινους και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, με μήλον της Εριδος τη νέα λιγνιτική μονάδα της Πτολεμαΐδας 5.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Θανάσης Πετράκος, μίλησε για αντιπαράθεση άνευ λόγου:
«Εκτός του ότι δεν μπορεί να υπάρξει 100% παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι ΑΠΕ θέλουν και μονάδες βάσης. Αρα δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένα ηλεκτρικό σύστημα σε καμιά χώρα του κόσμου χωρίς αυτή την προϋπόθεση. Η "Πτολεμαΐδα 5" είναι μελετημένη να γίνει με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, και θα ανασάνει την επιβαρημένη περιοχή, καθώς θα κλείσουν παλιές μονάδες. Η αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ πρέπει να γίνεται προγραμματισμένα και σταδιακά και με τρόπο που δεν θα επιβαρύνει την τιμή του καταναλωτή.

»Διότι σήμερα, αν υποθέσουμε ότι μπαίνουν στο σύστημα μόνο ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα εκτοξευθεί. Εμείς θέλουμε να προστατευθεί το περιβάλλον, αλλά συγχρόνως πρέπει αυτό που λέμε να στηρίζεται οικονομικά και να βρούμε εκείνο το μίγμα καυσίμου που θα δίνει το βέλτιστο αποτέλεσμα από πλευράς περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη βέλτιστη τιμή για τον καταναλωτή. Ο λιγνίτης είναι εγχώριος πόρος πρέπει να πηγαίνουμε μειούμενοι και με καινούργιες μονάδες».

spiral architect είπε...

Έχουν Φ/Β στην Ελβετία; Ελα ρε!
Που τα έχουν χώσει; Στις πλάτες των αγελάδων, στις πλαγιές των Άλπεων, ή στις ταράτσες των τραπεζών;

Ανώνυμος είπε...

http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=381969

lol σε οσα λες