Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Ήλιος (γ): Λίγη επιστήμη με δορυφορικές μετρήσεις. Το CO2 βοηθάει να κρυώνει η ατμόσφαιρα 
http://www.naturalnews.com/040448_solar_radiation_global_warming_debunked.html

Τώρα που μάθαμε πώς μάς προστατεύει το μαγνητικό πεδίο της Γης, κι άλλα μάς προστατεύουν.  Η ηλιακή δραστηριότητα στέλνει τρομερές ποσότητες ενέργειας στην Γη. Το CO2 βοηθάει να σταλεί πίσω στο διάστημα.

"The result was an overall cooling effect that completely contradicts claims made by NASA's own climatology division that greenhouse gases are a cause of global warming. As illustrated by data collected using Sounding of the Atmosphere using Broadband Emission Radiometry (SABER), both carbon dioxide (CO2) and nitric oxide (NO), which are abundant in the earth's upper atmosphere, greenhouse gases reflect heating energy rather than absorb it".

"The shock revelation starkly contradicts the core proposition of the so-called greenhouse gas theory which claims that more CO2 means more warming for our planet"Δεν υπάρχουν σχόλια: