Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

On the page it looked nothingOn the page it looked nothing. The beginning simple, almost comic. Just a pulse - bassoons and basset horns - like a rusty squeezebox. Then suddenly - high above it - an oboe, a single note, hanging there unwavering, till a clarinet took over and sweetened it into a phrase of such delight! This was no composition by a performing monkey! This was a music I'd never heard. Filled with such longing, such unfulfillable longing, it had me trembling. It seemed to me that I was hearing the very voice of God.

Λίγο άσχετο, αλλά δεν πειράζει, καλοκαιριάτικα, με τόσες "πολιτιστικές" εκδηλώσεις...

Δεν υπάρχουν σχόλια: