Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Πρώτα ανέβηκε η θερμοκρασία, και μετά ανέβηκε το CO2 (ή ο καρκίνος δεν προκαλεί κάπνισμα)


http://www.itia.ntua.gr/getfile/1155/1/documents/deya_2011b_1.pdf

"Συμπεράσματα:

Οι κλιματικές διακυμάνσεις είναι φυσικό φαινόμενο. Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή είναι απλά μια υπόθεση. Το κλίμα αλλάζει ακανόνιστα, για άγνωστους λόγους, σε όλες τις κλίμακες. Αυτό που σε ανθρώπινη χρονική κλίμακα ονομάζεται κλίμα σε γεωλογική κλίμακα είναι καιρός. Αυτό που σε ανθρώπινη χρονική κλίμακα ονομάζεται καιρός σε μικρή χρονική κλίμακα είναι κλίμα.

Το μελλοντικό κλίμα δεν μπορεί να προβλεφτεί, έτσι ο καλύτερος τρόπος σχεδιασμού συστημάτων (υδατικών, ενεργειακών) είναι η διαχείριση της αβεβαιότητας. Η χρήση των ντετερμινιστικών προγνώσεων στη λήψη αποφάσεων είναι επικίνδυνη αφού υποεκτιμά την κλιματική αβεβαιότητα και αυξάνει το ρίσκο

Η συσχέτιση των σύγχρονων προβλημάτων με τις κλιματικές διακυμάνσεις είναι παραπλανητική και οι προσπάθειες αντιμετώπισής τους με επεμβάσεις σε ένα χαοτικό σύστημα όπως η ατμόσφαιρα είναι μάταιη. Τα προβλήματα οφείλονται στην περιβαλλοντική και δημογραφική αλλαγή και στη μη αειφορική ενεργειακή πολιτική.

Η προσπάθεια μείωσης των εκπομπών του CO2 οδηγεί σε συγκεκριμένες επιλογές ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που σε πολλές περιπτώσεις είναι στρεβλές και ασύμφορες για το κοινωνικό καλό (αλλά άκρως συμβατές με συγκεκριμένα συμφέροντα)

Λύση αποτελεί η διαχείριση των υδατικών και ενεργειακών πόρων με (α) ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας, (β) μείωση της κατανάλωσης πόρων και (γ) κατασκευή έργων

Τα έργα εκτροπής νερού μπορούν να έχουν ποικίλες ευεργετικές πτυχές (ύδρευση, παραγωγή ενέργειας, άρδευση, οικοτουρισμός, αισθητική τοπίου) αλλά ταυτόχρονα να επιτρέπουν πολλές διαχειριστικές επιλογές. Η ελληνική κοινωνία έχει δείξει ότι μπορεί να αναπροσαρμόζει τις επιλογές αυτές ανάλογα με τις εκάστοτε κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες."

Να την δείτε την παρουσίαση...

Θυμίζω... Υπάρχουν μερικοί (λίγοι) που αμφισβητούν ότι το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο. Αλλά κανένας δεν είναι τόοοσο μαλάκας που να πιστεύει ότι ο καρκίνος προκαλεί κάπνισμα.

Και επι το τεχνοκρατικότερον (για μικρότερες χρονικές περιόδους):
http://hockeyschtick.blogspot.gr/2012/08/new-blockbuster-paper-finds-man-made.html

Το "97% των επιστημόνων που συμφωνούν" δεν είναι παρά 75 αυτοδιορισμένοι τύποι...

Δεν υπάρχουν σχόλια: