Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

Ένα πολύ κακό και ακριβό όνειρο χωρίς καν θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο


 
 
Call it “clean” energy, “green” energy or “alternate” energy. Whatever you call it, two things about it are certain: It has never succeeded anywhere on a grand scale and it costs a fortune either in higher taxes, lost jobs or skyrocketing energy bills.

Sadly, it usually costs all three. And the irony is, alternate energy has had little if any environmental benefit.

It is a dream – or maybe a fairy tale – of “progressive” politicians. A very bad dream that ends up costing taxpayers, homeowners, employees and businesses tens of billions just so “progressives” can feel good about their efforts to save the planet.

Ονομάστε την "καθαρή" ενέργεια, "πράσινη" ενέργεια ή "εναλλακτική" ενέργεια. Ό,τι να την ονομάσετε, δύο πράγματα είναι βέβαια:  Ποτέ δεν έχει πετύχει. οπουδήποτε. σε μεγάλη κλίμακα, και κοστίζει μια περιουσία είτε σε υψηλότερους φόρους, είτε σε απώλεια θέσεων εργασίας, είτε σε λογαριασμούς ρεύματος που εκτοξεύονται στον ουρανό.

Δυστυχώς, κοστίζει και τα τρία, αυτά.  Και η ειρωνεία είναι ότι η εναλλακτική ενέργεια έχει μικρό, εάν καν έχει, θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Είναι ένα όνειρο -- ή, ίσως, ένα παραμύθι -- "προοδευτικών" πολιτικών. Ένα πολύ κακό όνειρο που καταλήγει να κοστίζει σε φορολογούμενους, ιδιοκτήτες σπιτιών, υπαλλήλους και εργοδότες, δεκάδες δισεκατομμύρια μόνο για να μπορούν οι "προοδευτικοί" πολιτικοί να αισθάνονται καλά για τις προσπάθειές τους να σώσουν τον πλανήτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: