Σάββατο 11 Ιουνίου 2016

Ο Μαριάς για τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών αερίων στη ΔΕΗ


http://www.ekriti.gr/politiki/o-marias-gia-ta-dorean-dikaiomata-ekpompon-aerion-sti-dei#sthash.MoQGDZUC.94isHsWZ.dpbs

«Η Πρόταση που κατέθεσε η Επιτροπή στις 15/7/2015 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων για την περίοδο 2021-2030, με την οποία αναθεωρεί την Οδηγία 2003/87/ΕΕ, δεν διορθώνει τις δυσλειτουργίες στο υπάρχον σύστημα.

Το γεγονός ότι όλες οι γειτονικές χώρες της Ελλάδας, με εξαίρεση την Ιταλία, δεν έχουν υποχρεώσεις για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων για την ηλεκτροπαραγωγή, είτε επειδή δεν είναι μέλη της Ε.Ε. είτε επειδή απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή λόγω χαμηλού ΑΕΠ, δημιουργεί στρεβλώσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και στον ανταγωνισμό, γεγονός που αποτυπώνεται σε αυξημένες ελληνικές εισαγωγές ρεύματος και απειλεί τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ.

Επίσης ενώ η Πρόταση προβλέπει δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών αερίων στην ηλεκτροπαραγωγή για τα κράτη-μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο του  60% του μέσου όρου της Ε.Ε. με έτος αναφοράς το 2013, εντούτοις δεν συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα καθώς ξεπερνά ελαφρώς το κριτήριο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 2013 (62%), παρ' ότι το πληροί για το 2014 (59,7%).
Με δεδομένη τη συνεχιζόμενη ύφεση που έχουν επιφέρει τα μνημόνια, την αύξηση της ενεργειακής φτώχειας και την απώλεια ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εταιριών, ερωτάται η Επιτροπή εάν θα μεριμνήσει για την κατ' εξαίρεση εκχώρηση δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών αερίων στην ηλεκτροπαραγωγή της Ελλάδας»


Αντ' αυτού, εμείς είχαμε τον Λάλα να ζητάει ακριβώς τα αντίθετα, για να εισάγουμε άχρηστα αιολικά και φωτοβολταϊκά, να τα επιδοτούμε με τέλη υπέρ ΑΠΕ και ΕΤΜΕΑΡ -- εγγυημένες αποδόσεις σε ΑΠΕτζήδες που παριστάνουν τους "επενδυτές", και εγγυημένα κέρδη για αποτυχημένους χωματουργούς που θέλησαν να γίνουν ηλεκτροπαραγωγοί με φυσικό αέριο και ζητούσαν πρόσθετες επιδοτήσεις για αυτό. Και φυσικά για την ευγενή τάξη των εισαγωγών ρεύματος, για να κερδίζουν όλοι αυτοί από την απόλυτη διάλυση της ελληνικής οικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: