Τρίτη 25 Μαΐου 2010

Εργατική Αλληλεγγύη

Η ασφάλιση στη ΔΕΗ από το 1966 ήταν η «ασφάλιση στον Εργοδότη». Ένα πρωτοποριακό σύστημα που είχαν και έχουν ακόμα οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα της Ελλάδας και βασιζόταν στην επένδυση των αποθεματικών στην ίδια την επιχείρηση. Έτσι η ΔΕΗ κρατούσε τις εισφορές που αναλογούσαν στους εργαζόμενους, πλήρωνε τις συντάξεις, εξασφάλιζε τις υγειονομικές υπηρεσίες των εργαζομένων και των συνταξιούχων και ότι περίσσευε (και περίσσευαν αρκετά τα πρώτα χρόνια) το επένδυε στην επιχείρηση κάνοντας εργοστάσια, ορυχεία και δίκτυα σε όλη τη χώρα, μειώνοντας σημαντικά τις ανάγκες για δανεισμό. Έτσι εξασφάλισε ηλεκτροδότηση και στο πιο απόμακρο χωριό και στον τελευταίο κάτοικο της χώρας αλλά συνέβαλε και αποφασιστικά στην εκβιομηχάνιση της χώρας.

Δείτε το ολόκληρο, εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: