Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2011

«Ποιοὶ εἶστε; Ποιοὶ εἶστε;»


...Ὅταν ἔφθασαν εἰς τὸ Κάστρον καὶ εἰσηλθον εἰς τὸν ναὸν τοῦ Χριστοῦ, τόσον θάλπος ἐθώπευσε τὴν ψυχήν των, ὥστε, ἂν καὶ ἦσαν κατάκοποι, ἂν καὶ ἐνυσταζον τινὲς αὐτῶν, ἠσθανθησαν τόσον τὴν χαράν του νὰ ζωσι καὶ τοῦ νὰ ἐχωσι φθάσει αἰσίως εἰς τὸ τέρμα τῆς πορείας των, εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κύριου, ὥστε τοὺς ἔφυγε πᾶσα νύστα καὶ πᾶσα κόπωσις. Οἱ αἰπόλοι, εὑρόντες ἐνασχόλησιν καὶ πρόφασιν ὅπως καπνιζωσι καθήμενοι, καὶ ἐνίοτε ὅπως ἐξαπλωνωνται καὶ κλεπτωσιν ἀπὸ κανέναν ὕπνον τυλιγμένοι μὲ τὲς καππες τῶν παρὰ τὸ πῦρ, εἶχον ἀνάψει ἔξω δυὸ πυρσούς, τὸν ἕνα ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, τὸν ἄλλον πρὸς τὸ βόρειον μέρος. Ἐντὸς τοῦ ναοῦ ἡ θερμότης ἦτο λίαν εὐάρεστος, τὴ βοήθεια τῶν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν πυρῶν. Καὶ εἶχον σωρεύσει πάμπολλας δέσμας ξηρῶν ξύλων καὶ κλάδων οἱ ἐκεῖ καταφυγοντες αἰπόλοι, μὲ τὰς ὀλιγας αἶγας καὶ τὰ ἐρίφιά των, ὅσα δὲν εἶχον ψοφήσει ἀκόμη ἀπὸ τὸν βαρὺν χειμῶνα τοῦ ἔτους ἐκεινοῦ, οἱ τραχεῖς αἰπόλοι, οἵτινες εἶχον σώσει καὶ τοὺς δυὸ ὑλοτόμους ἐκ τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῆς χιονος. Καὶ εἰτα ὁ ἱερεὺς ἔβαλεν εὐλογητὸν καὶ ἐψάλη ἡ λιτὴ τῆς μεγαλοπρεποῦς ἑορτῆς, μεθ᾿ ὃ ὁ κὺρ Ἀλεξανδρὴς ἤρχισε τὰς ἀναγνώσεις, καὶ ὅσοι ἦσαν νυστασμενοι, ἀπεκοιμήθησαν σιγὰ εἰς τὰ στασίδιά των (ἄ! ἐμελλον ἄρα τοῦ Προφητάνακτος οἱ θεσπέσιοι ὕμνοι ἀπὸ ψαλμῶν νὰ καταντήσωσιν ἀνάγνωσις νυστακτική, καὶ ὡς ἀνάγνωσις νὰ παραλείπωνται ὅλως, ὡς φορτικόν τι καὶ παρέλκον!), βαυκαλιζόμενοι ἀπὸ τὴν ἔρρινον καὶ μονότονον ἀπαγγελίαν τοῦ κὺρ Ἀλεξανδρῆ. Ὁ ἀγαθὸς γέρων ἦτο ἐκ τοῦ ἀμίμητου ἐκείνου τύπου τῶν ψαλτῶν, ὧν τὸ γένος ἐξελιπε δυστυχῶς σήμερον. Ἔψαλλε κακῶς μέν, ἀλλ᾿ εὐλαβῶς καὶ μετ᾿ αἰσθήματος. Κανὲν σχεδὸν κῶλον δὲν ἔλεγεν ὀρθῶς, οὔτε μουσικῶς, οὔτε γραμματικῶς. Πότε ἣν καὶ ἥμισυ κῶλον τὰ ἥνου εἰς ἕν, πότε δυὸ καὶ ἥμισυ τὰ διήρει εἰς τέσσαρα. Ἀλλὰ προκριτωτέρα ἡ ἀμάθεια τῆς δοκησισοφίας...

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/alexandros_papadiamantis/sto_xristo_sto_kastro.htm

και αυτό, από τον Εξάκτινο

7 σχόλια:

spiral architect είπε...

Χριστούγεννα χωρίς Παπαδιαμάντη, χωρίς την "δύστηνον Ουρανιώ" δεν γίνονται!

Χρόνια Πολλά!

Ζάχαρη είπε...

Ο Παπαδιαμαντης σε κανει να επιστρεφεις. Εκει οπου πρεπει...

spiral architect είπε...

H Ὑπηρέτρα και άλλα πολλά ...

Ανώνυμος είπε...

http://www.zerohedge.com/news/stratfor-hacked-200gb-emails-credit-cards-stolen-client-list-released-includes-mf-global-rockef

Ο νοών...νοείτω είπε...

Αρχαίε Χρόνια Πολλά και καλά.
Είθε η Αλήθεια να σε οδηγεί και το 2012.

Professor Moriarty είπε...

Μπαίνω στον πειρασμό να αντιπαραβάλω την αθώα και πλήρη σεβασμού αμάθεια αυτού του ψάλτη, με τις πρισπούδαστες επιδόσεις του manager της ορδοδόξου επιχειρήσεως "Βατοπέδιο Α.Ε."

Εξάκτινος είπε...

Χρόνια πολλά με υγεία κι ευτυχία. Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε κάτι περισσότερο αλλά είναι χρονιάρες μέρες οπότε ας μείνουμε στις ευχές κι ας αφήσουμε την ανάλυση γι αργότερα.

@ spiral architect Δυστυχώς δεν πλήρωσαν τα έξοδα για το domain name και το έχασαν. Η σελίδα που παραπέμπεις δεν υπάρχει

@ Professor Moriarty: Ο Παπαδιαμάντης είχε παν/μιακή μόρφωση αν και αυτό δεν παίζει ρόλο.