Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012

Να στείλουμε 1.000 υπογραφές στο ΣτΕ

Σχόλιο στην προηγούμενη ανάρτηση (με ολίγη λογοκρισία):

"Η απόφαση ολομελείας για το αιολικό στη Βοιωτία είχε και ισχυρή μειοψηφία.


Υπάρχει πλούσια νομολογία ΣτΕ για τον βαθμό του επιτρεπτού των επεμβάσεων σε δασικές εκτάσεις (οι αναδασωτέες ήταν δασικές) εκεί είναι το πρόβλημα, γιατί βάσει Συντάγματος οι επεμβάσεις στα δάση-δασικές εκτάσεις επιτρέπονται κατ' εξαίρεση. Εδώ όμως έχουμε κατά κανόνα επεμβάσεις στις δασικές εκτάσεις και παραβίαση του πρακτικού κώδικα που είχε επιβάλει το ΣτΕ (με φειδώ οι επεμβάσεις στις δασικές και μόνο αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκτάσεις άλλου χαρακτήρα )

Αυτό που χρειάζεται είναι να εκφράσουμε την διαφωνία μας όσον αφορά στην αναθεώρηση νομολογίας  λόγω "διείσδυσης του κοινοτικού δικαίου" και κατ' επίκληση της σύμβασης Κιότο που διεθνώς αμφισβητείται.

Ακόμη περιμένουμε την απόφαση ΣτΕ για το χωροταξικό ΑΠΕ όπου είχαν προβληθεί αυτά τα θέματα.

Εδώ είχαμε απόφαση της ΕΑ ΣτΕ όπου έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανεπίστρεπτης περιβαλλοντικής βλάβης (ώστε να διατάξει αναστολή εργασιών σε ΖΕΠ) επειδή η ΑΕΠΟ προέβλεπε παρακολούθηση θνησιμότητας της ορνιθοπανίδας (από την εταιρεία φυσικά).

Αυτά εκπορεύονται από τις υπηρεσίες της Κομισιόν και τα αποδέχθηκε η BirdLife International

Μια επιστολή 1000 ατόμων στον πρόεδρο του ανωτάτου δικαστηρίου δεν θα ήταν άσκοπη ιδίως αν ετύγχανε μεγάλης δημοσιότητας.

Εδώ αμφισβητείται και η νομολογία ΔΕΚ ως προς τις περιοχές Natura, εκτός που είναι και άσχετοι-αμαθείς ως προς βασικά ζητήματα βιωσιμότητας των αιολικών.

Όμως αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι υπάρχουν Οδηγίες που δεσμεύουν τα εθνικά δικαστήρια, επομένως όσο είμαστε στην Ε.Ε. πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και να στραφούμε κατά των υποστηρικτικών μέτρων για τις ΑΠΕ"

14 σχόλια:

George Mantjoros είπε...

Νομίζω οτι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε σαυτη την ιδέα.

Ανώνυμος είπε...

Αρχαιοπτέρυγα διαβάζω καιρό τα θέματά σου και τα σχόλια που ακολουθούν κάθε ανάρτηση. Πιστεύω ότι οι πληροφορίες, απόψεις κλπ που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτό το blog είναι σημαντικές. Για όσα θέματα έχω κάποια γνώση του αντικειμένου πιστεύω ότι τις τεκμηριώνεις με αρκετά σοβαρές πηγές κλπ.

Στη συγκεκριμένη ανάρτηση όμως, πιστεύω ότι η γνώμη του ανώνυμου που έχεις αναρτήσει, ακόμα και αν εκφράζει την αγανάκτησή σου, είναι υπερβολική. Εφόσον δεν παραθέτει (και με συγκεκριμένη νομική τεκμηρίωση) τους λόγους που θεωρεί ότι το ΣτΕ εσφαλμένα εξέδωσε αυτή την απόφαση, ή τους λόγους που αυτή η απόφαση θα ζημιώσει πολίτες, περιβάλλον κλπ, κλπ, για την αποφυγή παρερμηνειών ή αντιδράσεων από επενδυτές ή άλλους που υποστηρίζουν την επέκταση των ΑΠΕ παντού και με κάθε τρόπο, πιστεύω ότι πρέπει να «αφαιρεθούν» από την ανάρτηση τουλάχιστον οι παράγραφοι:

Α. Αυτό που χρειάζεται είναι να αποδοκιμαστεί η κλίκα στο E΄του ΣτΕ που αναθεωρεί την νομολογία του λόγω "διείσδυσης του κοινοτικού δικαίου" και κατ' επίκληση της σύμβασης Κιότο που είναι πλέον ένα κουρελόχαρτο.

Β. Εν κατακλείδι πρέπει να σταματήσει η γκρίνια και οι αρνητικές διαπιστώσεις και να πείσουμε τους δικηγόρους Αθηνών να αντιπαρατεθούν επιτέλους στην γνωστή, διαπλεκόμενη με το κράτος και την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Κομισιόν, κλίκα που έχει σχηματιστεί στο ΣτΕ.

Για τα υπόλοιπα δεν ξέρω.
Για την επιστολή των 1.000 υπογραφών συμφωνώ. Όμως θα πρέπει να διαμορφωθεί σωστά ένα τέτοιο κείμενο. Γιατί αν είναι να κυκλοφορήσει παντού και να αποσπάσει υπογραφές, καλό είναι να έχει συνταχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε σε περίπτωση που εδώ, στην Ελλάδα, δεν έχει την ανάλογη προσοχή, να μπορεί να αποσταλεί και σε άλλους φορείς στην Ε.Ε.
Δηλαδή σε Επιτροπή Περιβάλλοντος, στο
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.el.home
ή σε όποιον άλλον φορέα σχετικό με τέτοια θέματα.

Εξάκτινος είπε...

Αρχαίε, η επόμενη προσφυγή πρέπει να βασίζεται στο δίκαιο της ΕΕ. Εδώ θίγονται θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, θέματα προστασίας της παράδοσης κλπ. Αυτό που προτείνω γίνεται αν η αίτηση ακυρώσεως έχει σαφές αίτημα για υποβολή προδικαστικού στο ΔΕΚ. Ένας έλεγχος της συμφωνίας των κανονισμών της ΕΕ με βάση το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ είναι επιβεβλημένος. Στο επόμενο σου παραθέτω το άρθρο 191 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.

Εξάκτινος είπε...

ΤΙΤΛΟΣ ΧΧ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Άρθρο 191
(πρώην άρθρο 174 της ΣΕΚ)
1. Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος συμβάλλει στην επιδίωξη των ακόλουθων
στόχων:
— τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος,
— την προστασία της υγείας του ανθρώπου,
— τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων,
— την προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων
περιβαλλοντικών προβλημάτων, και ιδίως την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος
2. Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας και
λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Ένωσης. Στηρίζεται στις
αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος,
κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Στο πλαίσιο αυτό, τα μέτρα εναρμόνισης που ανταποκρίνονται σε ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος
περιλαμβάνουν, όπου ενδείκνυται, ρήτρα διασφάλισης που εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν, για
μη οικονομικούς περιβαλλοντικούς λόγους, προσωρινά μέτρα υποκείμενα σε διαδικασία ελέγχου της
Ένωσης.
C 83/132 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2010
3. Κατά την εκπόνηση της πολιτικής της στον τομέα του περιβάλλοντος, η Ένωση λαμβάνει υπόψη:
— τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα,
— τις συνθήκες του περιβάλλοντος στις διάφορες περιοχές της Ένωσης,
— τα πλεονεκτήματα και τις επιβαρύνσεις που μπορούν να προκύψουν από τη δράση ή την απουσία
δράσης,
— την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ένωσης στο σύνολό της και την ισόρροπη ανάπτυξη των
περιοχών της.
4. Στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, η Ένωση και τα κράτη μέλη συνεργάζονται με τις
τρίτες χώρες και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Ο τρόπος της συνεργασίας της Ένωσης μπορεί να
αποτελεί αντικείμενο συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και των ενδιαφερομένων τρίτων μερών.
Το προηγούμενο εδάφιο δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών να διαπραγματεύονται στα πλαίσια
διεθνών οργανισμών και να συνάπτουν διεθνείς συμφωνίες.

archaeopteryx είπε...

Εξάκτινε, ευχαριστώ, θα το προωθήσω σε πιο "αρμόδιους"

archaeopteryx είπε...

7:35, το ...βελτίωσα

Εξάκτινος είπε...

Σε περίπτωση που εκκρεμούν προσφυγές πες τους να κάνουν πρόσθετους λόγους.

Επίσης να μη λυπηθούν τα λεφτά και να πάρουν γνωμοδοτήσεις από ξένους νομικούς για το θέμα. Δύσκολα ένας δικηγόρος χωρίς υποστήριξη θα μπορέσει να καλύψει το θέμα μόνος του σε αποδεκτό χρονικό διάστημα, εκτός αν είναι εξειδικευμένος. Αν είναι ελαφρώς υποψιασμένος όπως εγώ θα χρειαστεί κάποιους μήνες. Και φυσικά θα απαιτηθεί και βοήθεια επί της ουσίας με πληροφορίες από αυτά που γράφεις στο blog.

Ανώνυμος είπε...

"3. Κατά την εκπόνηση της πολιτικής της στον τομέα του περιβάλλοντος, η Ένωση λαμβάνει υπόψη:
— τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα,"

Εδώ γελάνε!

Το WWF χρηματοδοτείται αδρά, όπως και άλλες οργανώσεις, από την ΕΕ, για να συλλέγει "δεδομένα" στα οποία εν συνεχεία στηρίζονται αποφάσεις και πολιτικές της....ΕΕ.

Κάπου δεν είναι στρεβλό το σύστημα που χρηματοδοτεί τους λομπίστες του;

Το σύνολο της περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ καθώς και σε εθνικό επίπεδο είναι περίεργο. Μην περιμένετε πολλά απο την ΕΕ σε αυτό το θέμα.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 1.50 π.μ. τώρα που θύμισες το WWF θυμήθηκα και το Πυροσκόπιο του WWF
http://www.oikoskopio.gr/pyroskopio/

στο οποίο φαίνεται ότι συνεργάζεται το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο συνήθως κάνει και μελέτες για δημόσιες Υπηρεσίες με ειδικές συμβάσεις έργου το ΕΘΙΑΓΕ. Λογικά τα δεδομένα αυτά πρέπει να έχουν προωθηθεί και στο
Metadata Editor και INSPIRE Metadata Validator για τη δημιουργία, διόρθωση και έλεγχο εγκυρότητας των μεταδεδομένων.

Οι οδηγίες για το πώς γίνεται αυτό μοιάζουν εύκολες:
http://www.youtube.com/watch?v=fD3xilcozlE

http://www.sportsnet.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=851:psifistike-boylh-nomos-3882-2010-fek166a&catid=226:-----inspire&Itemid=728

Ανώνυμος είπε...

Η ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, για όσους δεν γνωρίζουν είναι:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=649&language=en-US
http://www.geodata.gov.gr/geodata/

Ανώνυμος είπε...

"Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο συνταγματικός νομοθέτης είχε τη βούληση να απαγορεύσει τη χρησιμοποίηση αναδασωτέων εκτάσεων ακόμη και για σκοπούς ιδιαίτερης σημασίας για το δημόσιο συμφέρον που δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλο τρόπο. Κατά την έννοια της συνταγματικής διάταξης για την αναδάσωση, αν και θεσπίζεται αυστηρό καθεστώς προστασίας για τις αναδασωτέες εκτάσεις, δεν αποκλείεται η θέσπιση ρύθμισης, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εγκριθεί επέμβαση σε έκταση που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, ακόμη και πριν ανακτήσει τη δασική μορφή της. Και τούτο, προκειμένου να εκτελεστεί έργο, το οποίο αποβλέπει στην εξυπηρέτηση ανάγκης με ιδιαίτερη κοινωνική, εθνική ή οικονομική σημασία, εφόσον η εκτέλεση του υπόψη έργου στην έκταση αυτή είναι απολύτως αναγκαία και επιτακτική, στο μέτρο που η παρέλευση του απαιτούμενου για την πραγματοποίηση της αναδάσωσης χρονικού διαστήματος, θα είχε ως συνέπεια τη ματαίωση του επιδιωκόμενου δημόσιου σκοπού.

Άλλωστε, ο εκτελεστικός του Συντάγματος ν. 998/1979, διέκρινε τα σημαντικά, κατά τις αντιλήψεις της εποχής εκείνης, έργα υποδομής, δηλαδή τα στρατιωτικά έργα, για τα οποία αναγνώρισε τη δυνατότητα να εκτελούνται και σε αναδασωτέες εκτάσεις. Την ίδια δυνατότητα αναγνώ­ρισε μεταγενέστερα ο νομοθέτης και για την εκτέλεση σημαντικών δημοσίων έργων και έργων υποδομής, μεταξύ των οποίων οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και τα συνοδά έργα, για τα οποία εκδίδεται σχετική έγκριση επέμβασης.

Ενόψει, πάντως, του εξαιρετικού χαρακτήρα της επέμβασης στις περιπτώσεις αυτές, η σχετική εγκριτική απόφαση πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, με κριτήρια αναφερόμενα τόσο στην ιδιαίτερη σημασία του έργου, ασυνδέτως προς την επιδίωξη αποδοτικότερης για το φορέα οικονομικής εκμετάλλευσης, όσο και στην αναγκαιότητα εκτέλεσής του στην αναδασωτέα έκταση πριν από την πραγματοποίηση της αναδάσωσης, με γνώμονα αφενός την ανάγκη προστασίας του δασικού οικοσυστήματος και αφετέρου την εξυπηρέτηση του δημόσιου σκοπού στον οποίο αποβλέπει το έργο".

EDF και Σιούτη κατ' αρχάς.

Εσφαλμένο να θεωρείται η εγκατάσταση και λειτουργία των αιολικών σε δασικές και μάλιστα αναδασωτέες εκτάσεις ότι εξυπηρετεί σκοπό ιδιαίτερης σημασίας για το δημόσιο συμφέρον που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλο τρόπο.

Δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον τα αιολικά σε αναδασωτέες εκτάσεις και αν επιμένουν στον σκοπό να τα βάλουν στη θάλασσα.

Αν είσαι δικηγόρος αγαπητέ δες σκεπτικό της 2569/2004 για τις χωροθετήσεις αιολικών σε δασικές εκτάσεις.

"Απολύτως αναγκαία και επιτακτική" η ανάγκη να χωροθετούνται αιολικά σε αναδασωτέες περιοχές καιθεωρείς ότι δεν υπάρχει κλίκα ;

Μήπως θεωρείς ότι το Κιότο δεν είναι κουρελόχαρτο κατά την νομική έννοια βεβαίως ;

Ανώνυμος είπε...

Προς τον 7.35 στον οποίο απευθυνόταν και το προηγούμενο σχόλιο. Συνέκρινε http://www.eletaen.gr/drupal/sites/default/files/praktika.pdf σελ. 6. με το σκεπτικό ΣτΕ στην απόφαση ολομελείας για τα αιολικά στην Βοιωτία, EDF-Σιούτη το ανάγνωσμα.

2569/2004
" Όπως, όμως, έχει παγίως κριθή (πρβλ. ΣτΕ 1986/2002, 3672/ 2001 κ.ά.), ακόμη και οι επιτρεπόμενες από το Σύνταγμα και τον νόμο επεμβάσεις σε δάσος ή δασική έκταση, όπως είναι, κατά τα ανωτέρω, η εγκατάσταση αιολικών σταθμών, πρέπει να διενεργούνται με την μεγαλύτερη δυνατή φειδώ, και αφού προηγουμένως κριθή αιτιολογημένως ότι η ικανοποίηση των συγκεκριμένων αναγκών που επιδιώκεται με την επέμβαση υπερτερεί της ανάγκης διαφυλάξεως της δασικής βλαστήσεως και ότι δεν υφίσταται τρόπος ικανοποιήσεως των αναγκών χωρίς αλλοίωση της μορφής εκτάσεων με δασικό χαρακτήρα. Εφ’ όσον δε κριθή ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε οι ως άνω ανάγκες πρέπει να ικανοποιούνται με την μικρότερη δυνατή απώλεια δασικού πλούτου. Συνεπώς, επιβάλλεται η κατά προτίμηση χρησιμοποίηση τμήματος δασικής εκτάσεως και μόνον εάν, κατά την σχετική προσηκόντως αιτιολογημένη κρίση της Διοικήσεως, δεν υπάρχει δασική έκταση κατάλληλη για τον σκοπό αυτό, μπορεί να επιτραπή η εγκατάσταση αιολικού σταθμού σε δάσος".."έχει μεν χορηγηθή η κατά την δασική νομοθεσία άδεια επεμβάσεως, με συνεκτίμηση, όμως, μόνον των επιπτώσεων στην συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να έχει αιτιολογημένως εκτιμηθή αν η εγκατάσταση θα μπορούσε να γίνει σε άλλη, μη δασική, περιοχή ή σε δασική μεν περιοχή αλλά με ολιγώτερη θυσία δασικής βλαστήσεως.."

Βλέπε και στρογγυλό τραπέζι ΣτΕ με "επενδυτές ΑΠΕ" «Εξελίξεις στον τομέα της Ενέργειας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο» 12.12.2011.
Μενουδάκος, Σακελαροπούλου, Φακίδης (EDF), Σιούτη, αν ήσουν εκεί αγαπητέ δεν θα διατύπωνες αντιρρήσεις για την ύπαρξη κλίκας

Ανώνυμος είπε...

Κλικα του κεράτα είναι αλλά για τα μάτια θα παριστάνουμε ότι δεν είναι . Όσο για τις ΜΚΟ ΒεβΒεΕφ και λοιπά σκ@τ@ που τα σιγοντάρουν αυτα είναι ξένοι πράκτορες και θα πρέπει να εκτελούνται με κρεμάλα

Ανώνυμος είπε...

Μπορεί να είναι άσχετο με παραπάνω θέμα, μπορεί όμως και όχι.
http://sdappe-kimis.pblogs.gr/2010/10/kai-sta-dash-theloyn-aiolika.html

Το κείμενο είναι ένα από μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με ΑΠΕ. Ορισμένα αναφέρονται και σε αποφάσεις ή συνεδριάσεις του ΣτΕ.
http://sdappe-kimis.pblogs.gr/tags/anemogennitries-gr.html