Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Πανιασμένη και κατσούφα, απόψε, η Χριστοφιλίδου.


"Πανιασμένη και κατσούφα βγήκε απόψε η Χριστοφιλίδου-Εconews-skai, για αλλαγή ΕΕ σε ΑΠΕ. Όμως λέει η αιολική μπορεί να είναι ανταγωνίσιμη στην φθηνή ενέργεια. Βγήκε και ο Πρόεδρος των Αιολικών. Έκανε σύγκριση με τιμή φυσικού αερίου" -- μού είπε φίλος.

Το φυσικό αέριο είναι πανάκριβο, σε εμάς, για ηλεκτροδότηση. Τα αιολικά, και τσάμπα να ήταν, άχρηστα είναι για ηλεκτροδότηση. Θεωρητικά, εάν το συνολικό κόστος αιολικής κιλοβατώρας είναι χαμηλότερο από το μεταβλητό κόστος του αερίου, η μεν πανιασμένη και κατσούφα θα νόμιζε ότι είχε δίκιο, αλλά τότε θα της θυμίσω ότι (α) το κάρβουνο ή ο λιγνίτης είναι πολύ πολύ φθηνότερα, και (β) η εμπειρία στην Γερμανία έδειξε ότι με πολλές ΑΠΕ απλά γίνονται ασύμφορες και οι μονάδες αερίου, χωρίς όμως να μπορούν οι ΑΠΕ να τις υποκαταστήσουν. Πιο φθηνό το σκέτο αέριο (έστω και ακριβό), από αέριο + αιολικά.  Και πολύ πιο φθηνό το κάρβουνο και ο λιγνίτης.

Δεν ξέρω που βρέθηκαν ο Κυριάκος και ο Μιχάλης, αλλά ήταν στην εικόνα, από την βράβευση της Χριστοφιλίδου για σκοταδισμό.  Και έχει θράσος η γκιόσα κυρία και βγαίνει ακόμα και μιλάει...

9 σχόλια:

spiral architect είπε...

Mazoo and the Zoo - O παπαγάλος

nikos είπε...

μόνο που θα βρουν ..λιγνίτη ...κάτω από την Ποντωκομη σε βάθος 400μ χιχχι

archaeopteryx είπε...

Υπάρχει κι αλλου λιγνίτης, και το εισαγόμενο κάρβουνο είναι φθηνό. Η Γερμανία εισαγει από τις ΗΠΑ και λεχει και σε πολλά άλλα μέρη, και τα μεταφορικά φθηνά.

Αντκαν είπε...

Εγκρίθηκε η έκθεση Herbert Reul (Γερμανός Χριστιανοδημοκράτης) στο ΕΚ (Ευρωκοινοβούλιο) στις 21/5/2013

Απόσπασμα :
"Η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει να επιτύχει ακόμη υψηλότερο μερίδιο και καλεί την Επιτροπή να προτείνει υποχρεωτικό σε επίπεδο ΕΕ στόχο για ΑΠΕ μέχρι το 2030, λαμβάνοντας υπόψη τα αμοιβαίας αλληλεπίδρασης αποτελέσματα με τους άλλους εν δυνάμει κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους, ιδίως όσον αφορά τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και τον αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της ΕΕ, όπου περιλαμβάνονται και οι βιομηχανικοί τομείς των ΑΠΕ"

(Ο αντίκτυπος της ακριβής ενέργειας από ΑΠΕ στις βιομηχανίες, που συνεπάγεται βλάβη στην ανταγωνιστικότητα τους είναι δεδομένος, παραταύτα το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να λάβει υπ’ όψιν του και την μείωση ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών τομέων ΑΠΕ, δηλαδή αυτών των βιομηχανικών τομέων που παραβλάπτουν συνολικά τον βιομηχανικό τομέα της Ε.Ε. !!! Δηλαδή την καλεί να μην μειώσει τις επιδοτήσεις που τις στηρίζουν καθιστώντας τον ηλεκτρισμό κατά πολύ ακριβότερο). Δείτε ενδεικτικά αυτά : Fiona Hall Πολιτικός της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

"Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια ιστορία επιτυχίας .. Ο συνολικός στόχος του 20% μέχρι το 2020 είναι σήμερα σε καλό δρόμο, και ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνέχισε να αυξάνεται κατά τη διάρκεια της ύφεσης 6% κατά μέσο όρο ετησίως... Η πολιτική για τις ΑΠΕ της Ε.Ε. είναι η χρυσή χήνα που μπορεί όντως να προσφέρει πραγματική μείωση των εκπομπών CO2, καθώς και τα πολύτιμα αυγά των θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη.. Μόνο ένα παράδειγμα - από μια μικρή πόλη στην εκλογική μου περιφέρεια, την Blyth. Το λιμάνι της Blyth στο Northumberland του Η.Β. σχεδιάζει να διπλασιάσει την χωρητικότητα του λόγω της επέκτασης εργασιών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δημιουργώντας έτσι επιπλέον 500 θέσεις εργασίας»

Claude Turmes μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το «Πράσινο Κόμμα Λουξεμβούργου», τμήμα των Ευρωπαίων Πράσινων :

« Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια ιστορία επιτυχίας. ...Μια σύγχρονη ανεμογεννήτρια έχει τόση χάλυβα ως 500 αυτοκίνητα... η ανάπτυξη των ανεμογεννητριών στην Ευρώπη είναι σήμερα η μόνη αγορά για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα»


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0135&language=EL

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20130520&secondRef=ITEM-015&language=EL&ring=A7-2013-0135

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0201+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL

Συζήτηση (αξίζει να βάλετε τις ομιλίες για μεταφράσεις στο google)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20130520&secondRef=ITEM-015&language=EL&ring=A7-2013-013

Γι’ αυτό πάντα έλεγα ότι η πολιτική της Κομισιόν για τις ΑΠΕ είναι κυρίως οικονομική μόχλευση, για μια γερασμένη οικονομία όπως η Ευρωπαϊκή

Αντκαν είπε...


Ο Επίτροπος ενέργειας, Günther Oettinger, είπε στην συζήτηση της έκθεσης Herbert Reul (Γερμανός Χριστιανοδημοκράτης) στο ΕΚ για τις "ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας", ότι θα σταθμιστεί από την Επιτροπή αν μπούν νέοι δεσμευτικοί στόχοι μεταξύ 2020-2030 από τα αποτελέσματα της διαβούλευση, "Wir glauben, dass mit dem Grünbuch der Europäischen Kommission die wichtigen Fragen gestellt worden sind. Derzeit sind wir in der Konsultation. Und die Kommission wird noch vor Jahresende beraten und entscheiden, ob wir für die Zeit nach 2020 einen neuen Vorschlag machen")

Αυτός ο "Πράσινος" τσόγλ@νος ο Claude Turmes (δείτε συζήτηση) είναι που είχε επεξεργαστεί εκ μέρους του ΕΚ την Οδηγία 2009/28/ΕΚ με τους δεσμευτικούς στόχους "των τριών "γκόλ" 20%-20%-20%".


Νομίζω ότι οπωσδήποτε πρέπει να παρέμβουμε μεμονωμένα αλλά και μέσω φορέων στην διαβούλευση
http://ec.europa.eu/energy/consultations/20130702_green_paper_2030_en.htm για το "Πλαίσιο πολιτικών που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030"

Άλλο σημείο της έκθεσης που εγκρίθηκε : Το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, με βάση ανάλυση κόστους ωφέλειας, τις υφιστάμενες περιβαλλοντικές νομοθεσίες, όπως, για παράδειγμα , (τ)η(ν) οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα ή η οδηγία για την προστασία των πτηνών, ως προς τις αλληλεπιδράσεις τους σε σχέση με την ανάπτυξη των ΑΠΕ

Τι σημαίνει αυτό λαμβάνοντας και αυτά κάτω υπ’ όψιν ;

"Το ΕΚ τονίζει ότι σε ορισμένες περιοχές, ιδίως σε μικρές κοινότητες και νησιά, η εγκατάσταση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών συλλεκτών έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των πολιτών· υπογραμμίζει ότι οι ανεμογεννήτριες και οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες θεωρείται ότι έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στον τουριστικό κλάδο καθώς και στο τοπίο της υπαίθρου/των νησιών·

τονίζει ότι στις περιπτώσεις όπου οι ίδιοι οι πολίτες παράγουν ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια βάσει συνεταιριστικών ή κοινοτικών καθεστώτων· παρατηρείται μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή, η οποία μειώνει τον χρόνο προγραμματισμού για την εφαρμογή και την προώθηση της καλύτερης δημόσιας κατανόησης της ενεργειακής μετάβασης από τους πολίτες·

τονίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ και η οικοδόμηση όλων των άλλων εγκαταστάσεων και υποδομών παραγωγής ενέργειας, θα προκαλέσει αλλαγές στο φυσικό τοπίο της Ευρώπης· επιμένει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν θα προκαλέσει οικολογική βλάβη, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και δεν θα μεταβάλει μόνιμα το προστατευμένο τοπίο·* επισημαίνει ότι η κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από διαφανείς και συντονισμένες διαδικασίες χωροταξίας, δημοσίων έργων και αδειοδοτήσεων στο πλαίσιο υποχρεωτικών και έγκαιρων δημόσιων διαβουλεύσεων με τη συμμετοχή όλων των φορέων εξαρχής, συμπεριλαμβανομένου και του τοπικού επιπέδου· επισημαίνει ότι η συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερόμενων φορέων, όπως των συνεταιρισμών, μπορεί να συμβάλει στο να κερδηθεί η δημόσια υποστήριξη, όπως και εν δυνάμει οφέλη για τις τοπικές οικονομίες μπορεί να προκύψουν και από την επικοινωνία·"

*Έβγαλαν πόρισμα πράγμα που πρέπει να μας παροτρύνει να συμπληρώσουμε ένα κατάλογο περιπτώσεων στην χώρα που οδηγεί σε αντίθετα συμπεράσματα. Είναι γελοίοι "αλλαγές στο φυσικό τοπίο της Ευρώπης που δεν θα μεταβάλουν μόνιμα τα προστατευόμενα τοπία"

Ευρωεκλογές. Μετά δεν θα δικαιούμεθα να διαμαρτυρόμαστε.

Αντκαν είπε...

Οι ερωτήσεις της Κομισιόν προς τους πολίτες και άλλους ενδιαφερόμενους στην διαβούλευση "ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030" (πλήρες κείμενο στο http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0169:FIN:EL:HTML )είναι αυτές κάτω :

4. Ερωτησεις

4.1. Γενικές ερωτήσεις

· Ποια ήταν τα σημαντικότερα διδάγματα από το πλαίσιο για το 2020 και από τη σημερινή κατάσταση του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ κατά τη χάραξη των πολιτικών για το 2030;

4.2. Στόχοι

· Ποια στόχευση θα ήταν αποτελεσματικότερη για την προώθηση των στόχων της πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το 2030; Σε ποιο επίπεδο οφείλει να εφαρμόζεται (ΕΕ, κράτη μέλη ή τομείς) και σε ποιο βαθμό πρέπει να είναι νομικά δεσμευτική;

· Έχουν διαπιστωθεί αντιφάσεις στους τρέχοντες στόχους για το 2020 και, εάν ναι, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να εμπεδωθεί καλύτερα η συνοχή των υποψήφιων στόχων για το έτος 2030;

· Κρίνεται άραγε σκόπιμος ο καθορισμός στόχων σε επιμέρους τομείς, όπως οι μεταφορές, η γεωργία και η βιομηχανία και, εάν ναι, σε ποιους από αυτούς; Για παράδειγμα, είναι για τον τομέα των μεταφορών αναγκαίος ο καθορισμός στόχου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λαμβανομένων υπόψη των στόχων για μείωση των εκπομπών CO2 για τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα;

· Πώς μπορούν η οικονομική βιωσιμότητα, καθώς και ο μεταβαλλόμενος βαθμός ωριμότητας των τεχνολογιών να αντανακλώνται καλύτερα στους στόχους στο πλαίσιο για το 2030;

· Πώς πρέπει να αξιολογείται η πρόοδος για άλλες πτυχές της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, όπως η ασφάλεια του εφοδιασμού, οι οποίες ενδέχεται να μην ανήκουν στους πρωταρχικούς στόχους;

4.3. Μέσα

· Είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές σε άλλα μέσα πολιτικής και στο πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, καθώς και μεταξύ της ΕΕ και σε επίπεδο κράτους μέλους;

· Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ορισμού των ειδικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο για τη βελτιστοποίηση της οικονομικής αποδοτικότητας κατά την εκπλήρωση των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα;

· Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσει να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη ενθάρρυνσης και κινητοποίησης επενδύσεων;

· Ποια μέτρα θα μπορούσαν να προβλεφθούν για να υπάρξει περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας με τον πλέον αποδοτικό από οικονομική σκοπιά τρόπο;

· Πώς μπορούν οι πολιτικές της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία να υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υλοποίηση του πλαισίου με ορίζοντα το 2030 ;

(συνεχίζεται)

Αντκαν είπε...

4.4. Ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια του εφοδιασμού

· Ποια στοιχεία του πλαισίου των πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια θα μπορούσαν να ενισχυθούν για την καλύτερη προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας;

· Ποια στοιχεία υπάρχουν για την διαρροή διοξειδίου του άνθρακα με βάση το σημερινό πλαίσιο και μπορούν αυτά να υπολογισθούν ποσοτικά; Πώς θα μπορούσε το πρόβλημα αυτό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο που έχει ορίζοντα το 2030;

· Ποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες ευθύνονται για τις παρατηρούμενες τάσεις στο κόστος της ενέργειας και σε ποιο βαθμό μπορεί η ΕΕ να τους επηρεάσει;

· Πώς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η αβεβαιότητα σχετικά με τις προσπάθειες και το επίπεδο δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται από άλλες ανεπτυγμένες χώρες και οικονομικά σημαντικά αναπτυσσόμενα έθνη κατά τις συνεχιζόμενες διεθνείς διαπραγματεύσεις;

· Πώς να αυξηθεί η βεβαιότητα όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας παράλληλα το υπόβαθρο για περιθώρια ευελιξίας με στόχο την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες περιστάσεις (π.χ. μέσω της προόδου κατά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα και των μεταβολών στις αγορές ενέργειας);

· Πώς μπορεί η ΕΕ να αυξήσει την ικανότητα καινοτομίας της μεταποιητικής βιομηχανίας; Μπορούν τα έσοδα από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στο θέμα αυτό;

· Πώς μπορεί η ΕΕ να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ανάπτυξη των εγχώριων συμβατικών και μη συμβατικών πηγών ενέργειας εντός της ΕΕ για να συμβάλει στη μείωση των τιμών της ενέργειας και της εξάρτησης από τις εισαγωγές;

· Πώς μπορεί η ΕΕ να βελτιώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού σε εσωτερικό επίπεδο, με εξασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας (π.χ. μέσω της ανάπτυξης των αναγκαίων διασυνδέσεων), και, σε εξωτερικό επίπεδο, με διαφοροποίηση των οδών ενεργειακού εφοδιασμού;

4.5. Πτυχές σχετικές με τις ικανότητες και τον επιμερισμό των προσπαθειών

· Με ποιον τρόπο οφείλει το νέο πλαίσιο να κατοχυρώσει τον ακριβοδίκαιο επιμερισμό των προσπαθειών μεταξύ των κρατών μελών; Ποια συγκεκριμένα μέτρα μπορούν να ληφθούν, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές τους ικανότητες να εφαρμόσουν τα μέτρα για την ενέργεια και το κλίμα;

· Ποιοι μηχανισμοί μπορούν να προβλεφθούν για την προώθηση της συνεργασίας και τον ακριβοδίκαιο επιμερισμό των προσπαθειών μεταξύ των κρατών μελών, αναζητώντας παράλληλα την αποδοτικότερη από πλευράς κόστους εκπλήρωση των νέων στόχων για την ενέργεια και το κλίμα;

· Χρειάζονται νέα μέσα χρηματοδότησης ή ρυθμίσεις προς υποστήριξη του νέου πλαισίου για το 2030;

Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως τις 2 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στην διαβούλευση, βλ: http://ec.europa.eu/energy/consultations/20130702_green_paper_2030_en.htm

Αντκαν είπε...

Συμπλήρωμα:

- "Πρόοδος της Επιτροπής σε θέματα κλίματος και ενέργειας προς το 2030"

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-272_el.htm

- ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Έκθεση προόδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

/* COM/2013/0175 final */

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0175:EL:NOTnikos είπε...

πράγματι λιθανθρακας είναι φτηνός αυτός ηταν και ο λόγος που έλεγα παλιά για μονάδα στο Αλιβέρι ..σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει μονάδα για να τον κάψεις πουθενά παντού κατασκευαστηκαν μονάδες με Φ.Α.