Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

Η επικείμενη και αναπόφευκτη (σε Καρτεσιανό σύστημα) διαίρεση με το μηδέν

 
 Ναι, καταλαβαίνω την θεωρητική (και μη ...Καρτεσιανή) μετάλλαξη του χρέους σε ...μόνιμο χρέος. Αλλά στο χωριό μου με έμαθαν δύο πράγματα:

1) Το χρέος, από μόνο του δεν έχει σημασία, σημασία έχει η σχέση ΑΕΠ προς χρέος. Αυξανόμενο χρέος με πτωτικό ΑΕΠ μοιάζει όλο και περισσότερο με διαίρεση με το μηδέν.

2) Όταν το χρέος γίνεται "μόνιμο", πχ ...πολυετές, δεν είναι debt, είναι equity. Αφού τους χρωστάμε, και δεν το καταλάβαμε τι έπρεπε να κάνουμε το 2001, ή το 2008, ή το 2010, θα τους ανήκουμε.

Βέβαια, ο Descartes (αυτός του Καρτεσιανού συστήματος) ήταν την εποχή του Διαφωτισμού. Δεν θα έλεγα ότι διακατεχόμαστε από Διαφωτισμό, αλλά μπορεί να φταίει το ...Κλίμα.  Το να ανήκουμε σε κάποιον δεν μου ακούγεται, πάντως, πολύ ...Καρτεσιανό.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Έχεις υπόψη σου αυτή την απόφαση ΣΤΕ http://www.rae.gr/old/cases/C11/fin-rep_cyclades.pdf

Απόφαση 2805/1997 Ε’ τµήµατος του ΣτΕ για ακύρωση εξ ολοκλήρου
της Π.Χ. 4978/2.10.1995
Το σκεπτικό της απόφασης συνοψίζεται στα εξής:
ƒ Για την προστασία του περιβάλλοντος (άρθρα 106 και 24 Συντάγµατος και άρθρα 2 και 130Ρ
Συνθήκης Maastriht) επιβάλλεται η κατασκευή µόνο έργων βιώσιµων-φιλικών προς το
περιβάλλον και όχι µόνο µε τεχνικοοικονοµικά κριτήρια.
ƒ Επιτρέπεται η κατασκευή µόνον ήπιων έργων στα ευπαθή οικοσυστήµατα
ƒ Οι ακτές και τα µικρά νησιά είναι ευπαθή οικοσυστήµατα.
ƒ Απαιτείται σεβασµός της φέρουσας ικανότητας των µικρών νήσων και αποκλεισµός των
τεχνολογιών που απειλούν την ισορροπία των ευπαθών οικοσυστηµάτων τους.
ƒ Επιδιώκεται περιορισµός της ανάπτυξης των νήσων στην ικανότητα των τοπικών ενεργειακών
πηγών και ιδίως των ΑΠΕ µε δίκτυο Χ.Τ. έως και Μ.Τ.
ƒ Το δίκτυο Υ.Τ. αποτελεί υποδοµή για την άγρια τουριστική και οικιστική ανάπτυξη µιας µικρής
νήσου και είναι απειλή για το οικοσύστηµά της.
ƒ Τα νησιά Άνδρος, Τήνος, Σύρος και Μύκονος χαρακτηρίζονται ως ευπαθή οικοσυστήµατα µε
πολιτισµικό κεφάλαιο που θα πρέπει να διαφυλαχθεί.
ƒ Η άγρια τουριστική και οικιστική ανάπτυξη των νήσων αυτών, η οποία έχει ήδη επέλθει, θα
πρέπει να περιοριστεί και συνεπώς να µην επιτραπεί η κατασκευή δικτύου Υ.Τ. που ευνοεί την
ανάπτυξη αυτή.
ƒ Η κατασκευή πυλώνων συνιστά βάναυση προσβολή του Κυκλαδίτικου τοπίου και των
ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων, τα οποία προστατεύονται µε το άρθρο 24 του Συντάγµατος.