Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019

Πανευρωπαϊκό και δυσκολότερο το πρόβλημα από ΑΠΕ στα δίκτυα και το πληρώνουν μαντέψτε ποιοι το πληρώνουν...


Ξεχνάμε τα βασικά: Ένα δίκτυο πρέπει να έχει σταθερή τάση (220 βολτ στην πρίζα σας) και σταθερή συχνότητα (50Hz -- αφού όλα τα δίκτυα μεταφέρουν εναλλασσόμενο ρεύμα). Οι μεταβλητές, διαλείπουσες ΑΠΕ (αιολικά και φ/β) δημιουργούν προβλήματα σε αυτές τις ξεχασμένες, αλλά εξαιρετικά κρίσιμες λεπτομέρειες). Εδώ και καιρό στις ειδήσεις.

https://bazonline.ch/schweiz/das-stromnetz-schwankt-wie-noch-nie/story/16004739

Εξ αιτίας των αιολικών και των φ/β, ο διαχειριστής δικτύου της Ελβετίας έπρεπε να παρέμβει πάνω από μία φορά την ημέρα το 2018.


Το 2011, η Swissgrid, διαχειριστής του Ελβετικού δικτύου παρενέβη δύο φορές.  Πέρυσι, παρενέβη 382 φορές, για να διατηρηθεί σταθερό το δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι είχε πάνω από 12 συμβατικές θερμικές μονάδες σε ετοιμότητα. Σε ένα δίκτυο, η παραγωγή πρέπει να καλύπτει αλλαγές στην ζήτηση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.  Παρεκκλίσεις και μεταβολές που δεν καλύπτονται, συνεπάγονται διακοπές και κατάρρευση της ηλεκτροδότησης.


Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στα Ελβετικά, είναι και στα διεθνή δίκτυα. Ο λόγος είναι τα περισσότερα αιολικά και φ/β. Επειδή παράγουν ανάλογα με τον αέρα και τον ήλιο και όχι με την ζήτηση, δυσχεραίνουν την ευστάθεια. Και με εξαίρεση 2 μεγάλες αντλησιοταμιεύσεις στην Ελβετία, δεν υπάρχει αποθήκευση ρεύματος.  Ούτε υπάρχουν γραμμές μεταφοράς για την διάχυση του μεταβλητού ρεύματος αλλού.


Το κόστος των απαραίτητων παρεμβάσεων στο δίκτυο το πληρώνουν οι καταναλωτές.  Πληρώνονται τόσο οι εφεδρείες που παίρνουν μπρος όταν χρειάζεται, αλλά και οι μονάδες που πρέπει να μειώσουν παραγωγή όταν πρέπει να μειωθεί (για να επιτρέψει την απορρόφηση του ρεύματος από ΑΠΕ). 


Το πρόβλημα γίνεται χειρότερο και τα δίκτυα είναι τρωτά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Για πρώτη φορά από το 2006 υπήρξε πρόσφατα μείωση της συχνότητας από 50Hz σε 49,8Hz.  Το φαινόμενο αυτό, το 2006, έκοψε το ρεύμα σε 10.000.000 σπίτια. Το πρόσφατο φαινόμενο ακόμα ερευνάται και μάλλον είχε σχέση με κάποιο "λάθος" στα σύνορα Γερμανίας-Αυστρίας και δεν επηρέασε την Ελβετία. [Θυμίζω ότι η Γερμανία απορρίπτει το αιολικό ρεύμα της στα Υ/Η της Αυστρίας και, δευτερευόντως της Ελβετίας].

Το πρόβλημα θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο όσο βγαίνουν εκτός μεγάλες μονάδες βάσης...

Να θυμίσω επίσης ότι οι ίδιοι οι Γερμανοί έχουν πει ότι η ενσωμάτωση δεν συμφέρει όταν περιλαμβάνει αποθηκεύσεις. Εκτός αν τις πληρώνουν ...άλλοι. 

Ο Σταθάκης και η ΡΑΕ καταλαβαίνουν τι γίνεται; Μπαα... Αυτοί ακούνε μόνο τον Φλαμπουράρη, αυτός ρυθμίζει... Και οι επόμενοι, κάποιον άλλον, αντίστοιχο...

Δεν υπάρχουν σχόλια: