Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

Προσφυγή στο ΣτΕ εναντίον της ΡΑΕ και του ενεργειακού σχεδιασμού στον Δήμο Μονεμβασίας

 
Καλές είναι οι προσφυγές στο ΣτΕ... Αλλά, μήπως έχει έρθει η ώρα για πιο ...ριζικά μέτρα κατά των ΑΠΕτεώνων;  Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, εκεί στην ΡΑΕ, δεν μας ενοχλείτε εσείς, αλλά τα περιττώματα που ψάχνουν για καλώδια για να ροκανίζουν επιδοτήσεις.
Για το τίποτα.  Μόνο για τις επιδοτήσεις.
 
Τον Οκτώβριο του 2016 συστήθηκε ο σύλλογος «Άρτεμις» – Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μονεμβασίας /Χερσονήσου Μαλέα.

Μέλη του, άνθρωποι από τον Ζάρακα μέχρι την άκρη του Καβομαλιά και την Ελαφόνησο.

Στόχος, όπως περιγράφεται στο καταστατικό του, η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Μονεμβασίας, της ευρύτερης περιοχή της χερσονήσου του Μαλέα και της Ελαφονήσου, καθώς και η προστασία της ποιότητας της ζωής και της υγείας των κατοίκων του συγκεκριμένου τόπου.

Τον Νοέμβριο του 2016 και, συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, 14 του μήνα, ο Σύλλογος «Άρτεμις» κατέθεσε προσφυγή στο ΣτΕ εναντίον της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), ζητώντας την ακύρωση της απόφασής της με τίτλο «Έγκριση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας περιόδου 2017-26».Στην προσφυγή στο ΣτΕ συμμετείχαν επίσης οι: α) Παναγιώτης Κόκκορης, κάτοικος Μονεμβάσιας, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Μονεμβασίας, β) Στάθης Βελιώτης, κάτοικος Αγίου Νικολάου Βοιών, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Μονεμβασίας και γ) Παναγιώτης Γράφος, κάτοικος του Δήμου Μονεμβασίας και Πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρηματιών Μονεμβασίας.

Η προσβαλλόμενη απόφαση της ΡΑΕ είναι εκείνη που περιγράφει, μεταξύ άλλων, την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου με υπόγειο καλώδιο, το οποίο προσαιγιαλώνεται στην περιοχή του ακρωτηρίου Μαλέας του δήμου Μονεμβασίας και κατόπιν διαπερνά κατά μήκος όλη τη χερσόνησο του Μαλέα μέσω πυλώνων υψηλής ή υπερυψηλής τάσης, σε μια απόσταση 43,9 χιλιομέτρων (από τα Βάτικα έως τους Μολάους).

Η ενέργεια αυτή του συλλόγου «Άρτεμις» και των τριών κατοίκων του Δήμου Μονεμβασίας έρχεται σε συνέχεια των 3.000 υπογραφών που συγκεντρώθηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο από ενεργούς πολίτες, με τη στήριξη του Δικτύου Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας της Λακωνίας, ΕΝΑΝΤΙΟΝ του συγκεκριμένου σχεδιασμού, ο οποίος εκτιμάται ότι πλήττει καίρια και με τρόπο μη αναστρέψιμο το περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής, έχοντας τεράστιες επιπτώσεις τόσο στην ήπια τουριστική ανάπτυξη του τόπου όσο και στην υγεία των κατοίκων του.

Οι λόγοι ακύρωσης συνοπτικά:

1) Του σχεδιασμού της ΡΑΕ δεν προηγήθηκε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση, όπως προβλέπεται σαφώς από την οδηγία 2001/42/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την 107017/2006 ΚΥΑ.

2) Η προσβαλλόμενη απόφαση της ΡΑΕ πάσχει για τον λόγο ότι στην αιτιολογία της (για πρόκριση του σεναρίου των πυλώνων υψηλής τάσης κατά μήκος της Χερσονήσου του Μαλέα), αναφέρει μεν ότι εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις από τον ΑΔΜΗΕ, οι οποίες όμως, παρότι μνημονεύονται αορίστως, δεν προκύπτουν από το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης, αλλά ούτε και από οποιαδήποτε προηγηθείσα μελέτη!

Παραβιάζεται, λοιπόν, το άρθρο 32 του Ν. 4001/2011, το οποίο ορίζει ΣΑΦΩΣ ότι οι πράξεις και αποφάσεις της ΡΑΕ, πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένες και να καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο.

3) Προηγούμενη απόφαση της ΡΑΕ (ΔΠΑ 2014-23) αναφέρει ως βέλτιστη λύση τη διασύνδεση Κρήτης – Αττικής. Προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης ήταν τα 9 έτη. Επειδή όμως το ενεργειακό πρόβλημα της Κρήτης παρουσιάζεται ως μείζον και υποτίθεται ότι δεν μπορεί να περιμένει να λυθεί σε 9 χρόνια, η ΡΑΕ τροποποιεί με την προσβαλλόμενη απόφαση τα σχέδιά της, για να εντάξει σε αυτή και τη διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου. Η οποία ορίζεται ότι θα πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι το Α’ εξάμηνο του 2020. Όμως, παράλληλα, ορίζει ως χρόνο υλοποίησης της μεγάλης διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής το έτος 2021 (λίγους μήνες, δηλαδή, μετά τη διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου!) Κάτι απολύτως αντιφατικό.

4) Αντιφατικό είναι, επίσης, ότι το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΡΑΕ, όσον αφορά τη διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου, στο τμήμα που μας αφορά (στον Δήμο Μονεμβασίας), έχει διαφορετική διαδρομή του καλωδίου, στο κείμενο και διαφορετική στον χάρτη!
προ
5) Παρατηρείται πληθώρα παραβάσεων της νομοθεσίας που αφορά την προστασία του Περιβάλλοντος (καταγράφονται αναλυτικότατα στο κείμενο της προσφυγής).

6) Παραβιάζεται εντελώς η υπ’αριθ. 6371/428/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Μονεμβασίας, καθώς οι πυλώνες υψηλής τάσης προβλέπεται να περάσουν από περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000 και στο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. αναφέρεται ΡΗΤΩΣ ότι «απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια αλλοίωσης του χαρακτήρα του τοπίου και των φυσικών χαρακτηριστικών του χώρου».

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητείται η ΑΚΥΡΩΣΗ της υπ’ αριθμ. 280/2016 Απόφασης της ΡΑΕ με τίτλο «Εγκριση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) περιόδου 2017 – 2026», καθώς και κάθε συναφής προγενέστερη ή μεταγενέστερη πράξη ή παράλειψη.

Ενημερώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι ο Σύλλογος «ΑΡΤΕΜΙΣ» θα χρησιμοποιήσει όλα τα νομικά και άλλα «εργαλεία» που υπάρχουν, προκειμένου να μην καταστραφεί ο τόπος μας.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του συλλόγου «ΑΡΤΕΜΙΣ»

5 σχόλια:

spiral architect είπε...

Θα πεθάνουμε και η διασύνδεση Κρήτης (Αγιά) με την Πελοπόννησο (μελλοντικό ΚΥΤ Μεγαλόπολης) δεν θα΄χει γίνει. Προϋπόθεση αυτής της διασύνδεσης είναι να γίνει ο βρόχος 400kV των μελλοντικών ΚΥΤ Κορίνθου, Πάτρας και Μεγαλόπολης, κοινώς ΧΨΑ. Πιο "σίγουρη" (σε χρονικό εύρος) είναι η δεύτερη διασύνδεση Λινοπεραμάτων με ΚΥΤ Αχαρνών, που ήδη τη δουλεύουνε στον ΑΔΜΗΕ.
Η Πελοπόννησος εδώ και καιρό:
- είναι κορεσμένη από ΑΠΕ
- έχει άεργα λόγω αυτών ΑΠΕ και λόγω έλλειψης δικτύου 400kV
- χρειάζεται ένα Υ/Σ στο τρίτο λακωνικό πόδι (Νεάπολη) για βελτίωση του τοπικού δικτύου διανομής και ασφαλή τροφοδότηση των Κυθήρων-Αντικυθήρων.

Έχουμε πολύ μαλλί να ξάνουμε ακόμα ...

archaeopteryx είπε...

ευχαριστώ spiral, καλή συνέχεια

Ανώνυμος είπε...

https://www.facebook.com/evgenios.agrimakis/posts/1828499854029614

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1314730751932654&set=a.129884350417306.26735.100001872256106&type=3&theater

archaeopteryx είπε...

το δεύτερο δεν ανοίγει

Ανώνυμος είπε...

Το ντοκιμαντέρ "Ο Ασκός του Αιόλου" μετέχει στο 13ο Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών που διοργανώνει η Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ θα γίνει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στις 21.20 στην αίθουσα της εταιρίας περιβάλλοντος στην οδό Τριπόδων-28 στην Πλάκα.
Το ντοκιμαντέρ των 83 λεπτών πραγματεύεται την παρουσία πολυάριθμων ανεμογεννητριών που φυτεύονται αλόγιστα στο όνομα της “Πράσινης ενέργειας” σε ανεκτίμητες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας αποτέλεσε το έναυσμα για μια έρευνα που κράτησε σχεδόν δυόμισι χρόνια. Ο κύριος στόχος του ντοκυμαντέρ είναι να φέρει στην επιφάνεια τις πραγματικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της εφαρμογής αυτής της πολιτικής και τις «παρενέργειες» των αποκαλούμενων«στρατηγικών επενδύσεων» που επιδοτούνται αδρά.
Το μέγεθος των χρηματοδοτήσεων και των επιδοτήσεων που έχουν πάρει, κερδίζοντας επί δεκαετίες πολλά από το Δημόσιο, είναι σκανδαλώδες, ενώ η ανάληψη του έργου και η αδειοδότηση έγιναν συχνά με πολιτικές παρεμβάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, οι εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων αποφασίστηκαν εν αγνοία των τοπικών κοινωνιών.
Η ομάδα παραγωγής του ντοκιμαντέρ έχει επισκεφτεί πολλές περιοχές και βουνά της χώρας και έχει μιλήσει με δεκάδες άτομα σε όλη τη χώρα. Πρόσωπα που αγωνίζονται σιωπηλά αλλά δυναμικά, εδώ και τρεις δεκαετίες, προσπαθώντας να αποτρέψουν τις εγκαταστάσεις αυτές, ακόμα και με προσφυγές σε δικαστήρια, κατά των εταιριών. Τα ΜΜΕ των μεγάλων ομίλων αποκρύπτουν αυτές τις αντιδράσεις. Ένα από τα πρωταρχικά μελήματα του ντοκιμαντέρ ήταν να ακουστούν όλες οι φωνές των πολιτών και των συλλογικοτήτων που συνεχίζουν να αγωνίζονται.
Ο " Ασκός του Αιόλου" στόχο έχει να φωτίσει το μέγεθος της εμπλοκής εθνικών και πολυεθνικών εταιριών καθώς και του πολιτικού συστήματος της χώρας στην "Πράσινη Ανάπτυξη", να δώσει στοιχεία για το, τί είναι η Αιολική Ενέργεια και ποιός είναι ο περιβαλλοντικός, οικονομικός και πολιτικός ρόλος στις τοπικές κοινωνίες.
Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζεται το μέγεθος των χρηματοδοτήσεων και των επιδοτήσεων που έχουν πάρει οι όμιλοι των μεγαλοεργολάβων, κερδίζοντας επί δεκαετίες πολλά από το Δημόσιο, είναι σκανδαλώδες, ενώ η ανάληψη του έργου και η αδειοδότηση έγιναν συχνά με πολιτικές παρεμβάσεις.
Είναι οι γνωστοί μεγαλοεργολάβοι, που κατονομάζονται στο ντοκιμαντέρ, με μονάδες πετρελαίου και φυσικού αερίου, που ρυπαίνουν και καταστρέφουν το περιβάλλον, μιλάνε παράλληλα για πράσινη ανάπτυξη και προσπαθούν να δημιουργήσουν μια παραπλανη­τική εικόνα ότι ενδιαφέρονται να σώσουν το περιβάλλον και τον πλανήτη.
http://ellet.gr/sites/default/files/13thpanorama2016_programme_f.pdf

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1314730751932654&set=a.129884350417306.26735.100001872256106&type=3&theater