Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012

Γιατί δεν το καταλαβαίνουν οι βουλευτές;


http://www.spectator.co.uk/essays/all/7684233/the-winds-of-change.thtml

Μπορεί οι βουλευτές μας να μην καταλαβαίνουν πολύπλοκα νομικά ή επιστημονικά κείμενα.  Το τι γίνεται στην Γερμανία, την Αγγλία, ή την Ισπανία με τις ΑΠΕ, δεν το βλέπουν; Δεν τις θέλουν γιατί είναι αναποτελεσματικές, ακριβές, και δεν παράγουν αδιάλειπτη ενέργεια.  Δεν τις θέλουν γιατί δεν τις θέλει και δεν τις αντέχει οικονομικά ο καταναλωτής.  Και παγκοσμίως, ασήμαντες.

Δείτε και τα:

 http://www.epaw.org/echoes.php?lang=en&article=n80

http://wattsupwiththat.com/2012/03/05/uh-oh-north-sea-wind-power-a-hopeless-quest-its-all-about-the-foundations/#more-58359

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Στην Ελλάδα και λόγω ΑΠΕ τροποποιούνται νόμοι, διατάξεις ή γίνονται συμπληρώσεις ενδεχομένως και με τις υποδείξεις της Ορνιθολογικής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/
1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....» (Β΄ 1495),

Άρθρο 5 Β
Μέτρα ειδικής προστασίας για τη εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)

4. Στην απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), που εκδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4014/2011, για την εγκατάσταση και λειτουργία ΑΣΠΗΕ εντός των περιοχών ΖΕΠ, περιλαμβάνεται η υποχρέωση για χρήση υπόγειων καλωδίων ρεύματος ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό συνεστραμμένων μονωμένων εναέριων καλωδίων μεταφοράς ρεύματος για τη σύνδεση με το δίκτυο, καθώς και η υποχρέωση για τακτικό έλεγχο του χώρου του σταθμού (εβδομαδιαίου ή και συχνότερου κατά περίπτωση) και απομάκρυνσης των νεκρών ζώων (κτηνοτροφικών κυρίως), η παρουσία των οποίων θα μπορούσε να προσελκύσει πτωματοφάγα αρπακτικά πτηνά. Θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα εγκατάστασης ηχητικής, οπτικής ή άλλης σήμανσης, σε σχέση με την διαρρύθμιση του αιολικού σταθμού, την απόστασή του από το χείλος γκρεμών και τόπους φωλιάσματος, τροφοληψίας και ανάπαυσης, την κλίμακα και το μέγεθός του.

5. Αιολικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας, που βρίσκονται μέσα σε ΖΕΠ και είναι μεταναστευτικά περάσματα – στενωποί, πρέπει να διαθέτουν αυτοματοποιημένο σύστημα παύσης των ανεμογεννητριών και ενεργοποίησης μέσων αποτροπής, με σκοπό την προστασία της ορνιθοπανίδας και αποφυγή ατυχημάτων.

Το απόσπασμα το δανείστηκα από:
http://www.peppas.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=605&Itemid=94#JOSC_TOP

Ανώνυμος είπε...

Οι βουλευτές μας είναι σε πλήρη αφασία.

Ετυχε ένα βράδυ να βρεθώ με πέντε βουλευτές. Το ζήτημα στο οποίο επικεντρώθηκαν ήταν το σλόγκαν μιας εξ αυτών στις εκλογές.

Οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν ικανότητα, δεν έχουν διάθεση να ασχοληθούν με οτιδήποτε τεχνικό.

Kaymakchalan