Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017

Πῶς η IRENA, μέσω «Βαγγέλη» και η ανάρτηση για το κόστος ενσωμάτωσης των ΑΠΕ, τελικά ταπώνει λίγο τελεσίδικα (για καμιά 20αριά χρόνια) τους αιολικούς παπαγάλους της ΕΛΕΤΑΕΝ -- ο Υπουργός ας βάλει κάποιον να δαβάσει τι λέει η ΙRENA... Θα πεισθεί ότι πετάει λεφτά.

Ο "Βαγγέλης" και η ανάρτηση για το κόστος ενσωμάτωσης μεταβλητών, διαλειπουσών, κουτουρού, ή στοχαστικών, ΜΗ κατανεμόμενων πηγών ενέργειας (το συμπλήρωσα με στοιχεία για τον συγγραφέα, που σας είχα πει ότι είναι ...καταπράσινος) προκάλεσαν ταραχή στο facebook, εκεί που νόμιζα ότι όλοι είστε στα μπάνια σας.

Για να βοηθήσουμε τον κύριο Βαγγέλη του παραθέτω δεδομένα που, ΟΧΙ, δεν τα γράφει ο archaeopteryx...

 Ήπια και ευγενικά τα λένε οι ίδιοι, (The International Renewable Energy Agency: IRENA) στην προσπάθειά τους μετά, με διάφορα "μοντέλα" (αλχημείες) να "υποστηρίξουν" στους "επενδυτές" την πιθανή μελλοντική (2035-40) βιωσιμότητά τους.

Ενδεικτικά:
2.1 Key properties of variable renewable energy (the variable renewable energy (VRE) sources discussed in this report refer primarily to wind and solar PV)

The five main properties of VRE generators that distinguish them from conventional generators (discussed more fully in Sections 2.2 to 2.5) are as follows:

1. Due to its weather-dependent nature, VRE is limited in dispatchability (i.e., the ability to control its output) and has variable seasonal and diurnal (i.e., within-day) patterns of production.

2. VRE generation can be forecast, but some uncertainty in forecasts remains.

3. VRE is location constrained, because its primary energy source cannot be transported, and VRE generators normally are built where the resources they need are good. These places may be far from centres of demand.

4. VRE resources are considered non-synchronous power sources (i.e., sources that have a power electronic interface with the grid, rather than a rotating mass that is directly connected). Under certain circumstances, they may pose challenges to the maintenance of system stability, which traditionally relies on the “inertia” provided by synchronous generators. (σχετικά δες on-line press, ο ρόλος της στερφόμενης αδράνειας στο δίκτυο (που παράγει, μεταφέρει και καταναλώνει εναλλασσόμενο ρεύμα)

5. VRE generators are not necessarily connected to the transmission level of grid infrastructure and thus often feature as distributed generation.

These characteristics influence either the nature of, or requirements for, certain functional properties of the power system, the most important being: firm capacity, flexibility, transmission capacity, voltage control, and frequency and voltage response....

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Planning_for_the_Renewable_Future_2017.pdf

Και φυσικά ο Απόστολος:

Πολύ ἀργά ἡ IRENA παραδέχθηκε δημοσίως ὅτι οἱ Μεταβλητές ἈΠΕ του Συστήματος (ΜΑΠΕΣ) προκαλοῦν προβλήματα εὐστάθειας και ἀνισσοροπίας εἰς την τάση και τήν συχνότητα τοῦ δικτύου. Ὄμως οἱ ἀπαντήσεις που δίδει εἰς τα προβλήματα αὐτά διαστρεβλώνουν τα ἐπιστημονικά δεδομένα καἲ "θολώνουν τα νερά" ὄπως ἀποδεικνύεται ἀπό τα ἐξῆς :

α) Ὄσον ἀφορᾶ τον ἔλεγχο τῆς συχνότητας. ἐἰς την σελίδα 40 ἰσχυρίζεται ὅτι : How much frequency drops immediately following a contingency event (within a few seconds) is influenced by so-called “system inertia”. Inertia is provided by the rotating masses connected to the grid, and generators with such rotating masses are called “synchronous” generators. Conventional thermal generators are synchronous generators, whereas VRE generators are non-synchronous.24 Although inertia, therefore, is traditionally associated with conventional generators, wind generators can mimic synchronicity through so-called synthetic inertia, drawn from their rotating blades.

Εἰς το σημεῖο αὐτό ἡ IRENA ἰσχυρίζεται ἀναληθῶς ἔως καί ψευδῶς ὅτι οἱ ἀνεμογεννήτριες δύναται να "μιμηθοῦν" τὰς συγχρόνους γεννητρίας τῶν συμβατικῶν σταθμῶν με την περιστροφή τῶν πτερυγίων τους, διατηρώντας ἔτσι την στρεφόμενη ἀδράνεια τῶν συγχρόνων γεννητριῶν και διατηρώντας ἔτσι τήν συχνότητα τοῦ συστήματος ἐντός τῶν ὀρίων.

Αὐτό εἰς τὴν πρᾶξιν οὔκ ἄν εἴῃ ἐφικτόν διότι ο αὐτόματος ἔλεγχος των πτερυγίων των Ἀ/Γ ἀφορᾶ μηχανικά μέρη τα ὀποία ἔχουν χρόνο ἀποκρίσεως τῆς τάξεως του δευτερολέπτου. Ἀντίθετα τα ἠλεκτρικά μεταβατικά φαινόμενα ἔχουν χρονική σταθερά τῆς τάξεως τῶν ms και ἐπομένως ἡ περιστροφή τῶν πτερυγίων τῶν Ἀ/Γ δεν μπορεῖ να γίνει ἀρκετά γρήγορα ὤς να ἀποτρέψει μία ἀπότομη πτώσιν συχνότητος στο σύστημα. Π.χ. μία ριπή ἀνέμου μπορεῖ να προκαλέσει στιγμιαία αὔξησιν τῆς ἠλεκτροπαραγωγῆς τῶν Ἀ/Γ ἡ ὀποία δεν δύναται να ἀντισταθμισθῇ ἀπό μεταβολή τῆς κλίσεως τῶν πτερυγίων τῶν Ἀ/Γ δια την μείωσιν τῆς ἠλεκτροπαραγωγῆς αὐτῆς. Τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα ὅταν οι Ἀ/Γ διακόψουν ἀπότομα την λειτουργίας τους διὰ λόγους αὐτοπροστασίας με ἀποτέλεσμα να ἀρχίσῃ η βύθιση τῆς συχνότητας του συστήματος χωρίς οἱ μονάδες ἀεριοστροβίλων να εἶναι σε θέση να καλύψουν το ἠλεκτροπαραγωγικό κενό! Εἰς την περίπτωσιν αὐτήν οι Ἀ/Γ δεν δύναται να κάνουν τίποτα ὤστε να "μιμηθοῦν" τας συγχρόνους γεννητρίας και να συμβάλλουν ἔτσι εἰς την αὔξησιν τῆς στρεφομένης ἀδράνειας τοῦ συστήματος.

β) Ὄσον ἀφορᾶ τον ἔλεγχο τῆς τάσεως, εἰς την σελίδα 41 ἰσχυρίζεται ὅτι: Although modern wind and solar PV generators are equipped with capability to participate in voltage control, if such an event takes place during a period of high wind and solar generation – in which many synchronous generators are disconnected – and VRE generators are located far from the affected area, sufficient reactive power may not be made available for balancing due to its limited ability to be transferred over long distances (Pöller, 2014). This impact typically can be mitigated at moderate cost by installing additional reactive power compensation assets.

Δηλαδή ἀφοῦ ἐπιχειρήσει πάλι να θολώσῃ τα νερά ἰσχυριζόμενη ὄτι οι ΜΑΠΕΣ διαθέτουν την ἰκανότητα να συμμετάσχουν (sic) εἰς τον ἔλεγχο τῆς τάσεως του δικτύου, ὁμολογοῦν στον τέλος ὅτι χρειάζεται να προστεθοῦν ἐγκαταστάσεις ἀντισταθμίσεως τῆς ἀέργου ἰσχύος τοῦ συστήματος ἰσχυριζομένη καί μάλιστα ἀναληθῶς ὅτι αὐτές ἔχουν "μέτριο κόστος"!

Δεύτερη νέα λέξη μετά τους "κλεπτοπαραγωγούς": Μ.Α.Π.Ε.Σ.

Ευχαριστώ τον ΣΣ, την ΣΠ και πάντα τον Απ. Ευθ.

1 σχόλιο:

nikos είπε...


Φράγμα Μεσοχώρας: Οικολογική καταστροφή ή πράσινη ενέργεια;

https://kokinokamini.blogspot.gr/2017/08/blog-post_56.html?spref=fb