Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

Χαιρετίσματα από εμάς, τα θύματα της απάτης, σε όλους τους αιολικούς παράγοντες (ΚΑΠΕ, Αρθούρους, ναυτάκια της WWF, μαϊμουδάκια της Greenpiss και λοιπούς υπαλλήλους) της ΕΡΤ


Το παρακάτω Γαλλικό άρθρο είναι από χαμηλής κυκλοφορίας μέσο. Αλλά, εάν τα αιολικά δεν είναι απολύτως άχρηστα, γιατί χρειάζονται τόοσες επιδοτήσεις, παρατάσεις, νομοθετικά διατάγματα και παραμυθάδες σε επιδοτούμενη, πάντα από εμάς, "κρατική" τηλεόραση;

http://www.economiematin.fr/news-eolien-caisse-vide-essence-paie-vent-en-2019

Eolien : la caisse est vide, l'essence paie le vent en 2019. Λεφτά δεν υπάρχουν, η βενζίνη θα πληρώνει τα αιολικά το 2019

les éoliennes entrent avec fracas au hitparade des plus grands désastres technico financiers des 40 dernières années Τα αιολικά είναι στην κούρσα για μία από τις μεγαλύτερες οικονομοτεχνικές καταστροφές των τελευταίων 40 ετών (από τις μεγαλύτερες απάτες, είναι ίσως πιο σωστή απόδοση)

Malgré ce coût faramineux, elles ne produisent toujours que 4 à 5 % de notre électricité, seulement un jour sur cinq dans l’année. Παρά το συγκλονιστικό κόστος τους, εξακολουθούν να παράγουν μόνο 4 έως 5% της ηλεκτρικής ενέργειας μας, μόνο μία ημέρα στις πέντε το έτος. 1% είπε η Handelsblatt, 2% οι Άγγλοι. 10% με ένα σκασμό ανύπαρκτες προϋποθέσεις, είπε ο ΑΔΜΗΕ

Comme en Allemagne, nos émissions de CO2 se sont remises à progresser avec la mise en place des éoliennes parce qu’elles ont besoin de centrales relais 80 % du temps. Όπως και στην Γερμανία, οι εκπομπές CO2 αυξάνονται με τα αιολικά λόγω εξάρτησης από (μεταβλητή) ηλεκτροπαραγωγή το 80% του χρόνου. Εεε! Και στην Ελλάδα μετρήθηκε αυτό!

La Cour des Comptes a aussi révélé que ces dépenses n’avaient pas conduit à une réduction des émissions de CO2. la surprise en mettant fin au débat pro ou anti éolien par un constat plus pragmatique : l'éolien ça ne marche pas et ça restera inefficace. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε επίσης ότι αυτές οι δαπάνες δεν οδήγησαν σε μείωση των εκπομπών CO2 Η έκπληξη είναι ότι τελειώνει η συζήτηση υπέρ ή κατά των αιολικών με μια πραγματική παρατήρηση:  Τα αιολικά δεν δουλεύουν και θα παραμείνουν ατελέσφορα.

L’éolien est mort et restera un gadget marginal qui aura engendré des profits privés colossaux avec des crédits publics. Τα αιολικά είναι πεθαμένα και θα παραμείνουν ένα γκάτζετ που θα έχει βγάλει απίθανα κέρδη για μερικούς με δημόσια λεφτά.

Τον Γαλλικό σύνδεσμο τον είδα στο Κόκκινο  καμίνι.

Εν τάξει, το Économie matin δεν είναι Handelsblatt ή Frankfurter Allgemeine Zeitung ή Forbes σε κυκλοφορία, αλλά τα ίδια λένε όλοι τους. Μόνο ο Βερροιόπουλος και η ΕΛΕΤΑΕΝ διαφωνούν. Και η μεν ΕΛΕΤΑΕΝ υπάρχει για να πουλάει απάτες, ο δε Βερροιόπουλος... Θυμίστε μου να δω τι θα κάνει σε 2-3 χρόνια... Τους πρασινοκατουρλήδες "οικολόγους" τους θεωρώ πληρωμένους πλασιέ με αφορολόγητα λεφτά... Αν δεν ασχολούνται με αυτό, θα ασχολούνται με ό,τι πουν οι χρηματοδότες; τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: