Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

Μεταβλητές ΑΠΕ Συστήματος (μΑΠΕΣ): Μία άβολη αλήθεια.


Ο τίτλος είναι από την ομιλία του Απόστολου Ευθυμιάδη σε πρόσφατη ημερίδα της 1ης Δεκεμβρίου 2018, στην Αθήνα.  Ο Απόστολος Ευθυμιάδης είναι Δρ. Μηχανικός του ΜΙΤ, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός του ΕΜΠ, διαχειριστής εταιρείας τεχνικών-ενεργειακών συμβούλων "Τεχνομετρική επε", Επιμελητής Επιστημονικής Επιτροπής Μηχανολόγων ΤΕΕ και στο Ενεργειακό Συμβούλιο ΠΟΜΙΔΑ/UIPI

Ο Απόστολος Ευθυμιάδης("ΑΕ") ανέφερε την μεταβλητότητα των μΑΠΕς και τις συνέπειές της. Την ανάγκη εξισορρόπησης. Την σημασία του περιορισμού αποκλίσεων συχνότητας. Την ανάγκη στρεφόμενης αδράνειας. Τις θεσμικές εξελίξεις, μερικές από τις οποίες φαίνεται να αγνοεί η Ελλάδα:Ανέφερε την βιβλιογραφία. Μελέτες ότι οι  μΑΠΕΣ προκαλούν αύξηση εκπομπών  CO2. Οι επιπτώσεις τους στο κόστος είναι σωρευτικές. Την εμπειρία της Ιρλανδίας και της Αυστραλίας. Αναφορές του ENTSO-E.

Παρουσίασε τις επιπτώσεις των μΑΠΕΣ στα αυτόνομα συστήματα Κρήτης και Ρόδου: Την υποβάθμιση του βαθμού αποδόσεως των θερμικών μηχανημάτων παρουσία αιολικής παραγωγής.

Και, με στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ απόδειξη ότι οι ΑΠΕ αύξησαν τις εκπομπές CO2!  Δηλαδή την χρήση καυσίμων. Αντί να την μειώνουν, την αύξησαν.

Ανέπτυξε το παράλογο κόστος της προσπάθειας αποθήκευσης όλης της μεταβλητής ενέργειας από ΜΑΠΕς και κατέληξε  ότι χρειάζεται "πλήρης και ενδελεχής αξιολόγηση των μεταβλητῶν ΑΠΕ συστήματος και επιμερισμός του κόστους. Και ενεργειακός προγραμματισμός χωρίς δαιμονοποίηση ουδεμίας τεχνολογίας ηλεκτροπαραγωγής και χωρίς καταστροφολογικά σενάρια και αφορισμούς, με πλήρη συμμόρφωση στις θεσμικές μας υποχρεώσεις".

Η διαφάνειες της παρουσίασης του ΑΕ
Άρθρο του ΑΕ με τίτλο: Μεταβλητές ΑΠΕ Συστήματος (μΑΠΕΣ): μία άβολη αλήθεια.

Αφού αναφέρομαι σε μελετητή του Αριστοτέλη, θα πω ότι χρειάζεται διανοητική και ηθική αρετή για να πει κάποιος την αλήθεια με απλά λόγια:  "Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς (δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, διόπερ ἐμπειρίας δεῖται καὶ χρόνου, ἡ δ’ ἠθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται, ὅθεν καὶ τοὔνομα ἔσχηκε μικρὸν παρεκκλῖνον ἀπὸ τοῦ ἔθους. ἐξ οὗ καὶ δῆλον ὅτι οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνεται·"

Όλες οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης είναι στα:
  1. Σταύρος Αλεξανδρής: Κλιματική Αλλαγή: Το Κίβδηλο Άλλοθι της Πράσινης Ανάπτυξης 
  2. Απόστολος Ευθυμιάδης: Μεταβλητές ΑΠΕ Συστήματος (μΑΠΕΣ): μία άβολη αλήθεια και το σχετικό άρθρο του ΑΕ.
  3. Δημήτρης Παυλάκης: Ενεργειακά ατελέσφορες, οικονομική απάτη, περιβαλλοντικό θέατρο και η περίληψη του ΔΠ.
  4. Τρύφων Κόλλιας: Σημεία από την ομιλία κατά την ημερίδα για τις ΑΠΕ
Και η αρχική Διακήρυξη κατά των Αιολικών και άλλων "ΑΠΕ" 

____________________

Επιτέλους, πρέπει να σταματήσει το παραμύθι.  Έχω απόλυτη επίγνωση ότι ΜΜΕ, "οικολόγοι" και ατυχώς η ίδια η Ελληνική Κυβέρνηση θα παριστάνουν ότι δεν άκουσαν τίποτα. Κάθε χρόνος που περνάει όμως... Η αλήθεια δεν κρύβεται.

Η αρχική εικόνα ξεκίνησε από την ΕφΣυν: Μύθοι και Αλήθειες για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

1 σχόλιο:

Ἀπόστολος Εὐθυμιάδης είπε...

Μεγάλως ηὐφράνθην τοῦ ὑπό σοῦ ἀπονεμηθέντος τίτλου προς ἐμέ ἕνεκα, ἤγουν: ¨μελετητής τοῦ Ἀριστοτέλους", ἡ γάρ τοιαύτη προσφώνησις συνιστᾶ ὑψίστη καὶ ἀνυπέρβλητη τιμή, ἠθική τε καὶ διανοητική και ἐνδυναμώνει ἡμᾶς ἵνα συνεχίσωμεν τον ἀγώνα ὑπέρ τῆς ταλαίνης χώρας ἡμῶν καὶ πρωτίστως ὑπέρ τῆς ἀληθείας ἥτις μονίμως διαστρεβλώνεται ἀγρίως ὑπό τῶν μνηστήρων τῆς ἐνεργείας, καὶ δή τοῦ Γερμανοῦ Ἀντινόου καὶ τῶν Ἐλλήνων συνοδοιπόρων τους οἴτινες ὡς ἄλλοι Εὐρύμαχοι, καθηδηγούμενοι ὑπό τοῦ Ἀντινόου, μετέρχονται παντός ἀθεμίτου μέσου ἵνα πληξουσιν την ἀλήθεια!!!