Σάββατο 13 Απριλίου 2013

Η ατελέσφορη και πανάκριβη Πράσινη πολιτική της Μέρκελ ροκανίζει την επανεκλογή της


http://www.thegwpf.org/merkels-green-energy-policy-erode-re-election-support/
http://www.bloomberg.com/news/2013-04-10/merkel-s-no-nuke-stumble-may-erode-re-election-support-energy.html

Η Γερμανία πρωτοστατεί στην ενέργεια από ΑΠΕ (δείτε εδώ, αλλά και εδώ).

Αλλά η (αναπόφευκτη κατ' εμέ) αποτυχία, είτε λόγω τρομακτικού κόστους, είτε λόγω αντικειμενικών τεχνικών δυσκολιών, με συμπέρασμα την μειωμένη εμπιστοσύνη από τον βιομηχανικό, επιχειρηματικό και επενδυτικό κόσμο, και πολιτική εκμετάλλευση του θέματος από το SPD (που μάλλον πιο Πράσινοι είναι από την Μέρκελ).

Τα υπεράκτια αιολικά δεν προχωρούν. Τα ΜΜΕ αναφέρονται στην έλλειψη (πανάκριβης) διασύνδεσης, εγώ ο ταπεινός εξακολουθώ και λέω ότι τα υπεράκτια αιολικά είναι άχρηστα χωρίς τα Υ/Η της Νορβηγίας, που όμως ανήκουν στην, και ηλεκτροδοτούν την Νορβηγία! Φυσικά το κόστος διασύνδεσης είναι σημαντικό.

Οι επιδοτήσεις στις ΑΠΕ έχουν εκτινάξει το κόστος του ρεύματος (και αυτό ενοχλεί τους πάντες, από βιομηχάνους, μέχρι ...σοσιαλιστές). Η προσπάθεια υποκατάστασης πυρηνικών από ΑΠΕ, ήταν καταδικασμένη από την αρχή.  Επειδή δεν τους έχω για ηλίθιους, θεωρώ ότι επρόκειτο για σχεδιασμένη κίνηση να ακριβύνει το ρεύμα τους, με παράλληλη προώθηση Πράσινων εξαγωγών. Η Ε.ΟΝ, που είπε από το 2005 ότι τα αιολικά είναι a priori οριακά, είναι ...Γερμανική. Ή υπερεκτίμησαν το απρόσκοπτο του Ρωσικού αερίου. Η κέρδισαν από την συγκέντρωση της βιομηχανίας από την "Ευρώπη" στην Γερμανία. Ή κέρδισαν πολλά από Πράσινες εξαγωγές. Το δια ταύτα είναι ότι δηλώνουν ρεκόρ ρεύματος από ΑΠΕ, αλλά αύξησαν την χρήση κάρβουνου, παρά την ύφεση. Παριστάνουν τους Πράσινους, έχουν πεθάνει τους πάντες στην ΕΕ με πράσνες ανωμαλίες, και καίνε Αμερικανικό κάρβουνο! Και πονηροί, και υποκριτές. Οι ΑΠΕ δεν ηλεκτροδοτούν. Το κάρβουνο και τα πυρηνικά ηλεκτροδοτούν. Και το αέριο, αν περισσεύει, και δεν περισσεύει.

Η Γερμανία στα χνάρια της Δανίας. Έχουν πολλές ΑΠΕ, ηλεκτροδοτούνται από κάρβουνο, και ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ (!) γείτονες για απόρριψη ρεύματος από ΑΠΕ . Και, μην ξεχνάτε, αυτοί εξάγουν ΑΠΕ, και οι ηλίθιοι τις εισάγουν.

ΕΜΕΙΣ... ΓΙΑΤΙ βάζουμε ΑΠΕ;  Μα για να τους βοηθήσουμε!...
Διαβάζουν ειδήσεις στο ΣτΕ;

2 σχόλια:

spiral architect είπε...

Ρε μια ζωή κόπι-πέιστ αυτοί οι Γερμανοι:

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 30. (Αθ. Πρ.). – Το ημιεπίσημον Γερμανικόν Πρακτορείον πληροφορείται εκ Δρέσδης ότι, κατά συγκέντρωσιν του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Σαξωνίας, ο υπουργός της Εθνικής Οικονομίας του Ράιχ κ. Φουνκ, εξεφώνησε λόγον χθες την εσπέραν. Ο κ. Φουνκ, αφού εν αρχή παρατήρησε ότι η εθνική οικονομία του Ράιχ εκτείνεται ήδη από της Αρκτικής Θαλάσσης μέχρι του Ευξείνου και από της Φιλλανδίας μέχρι του Ατλαντικού, είπε μεταξύ άλλων: “Δεν θέλομεν να ασκήσωμεν παγκόσμιον κυριαρχίαν. Θέλομεν να συνεργασθώμεν με τα άλλα κράτη υπό μορφήν δικαίων ανταλλαγών, επωφελών δι’ όλους. Οφείλομεν, εν τούτοις, να ζητήσωμεν όπως εν τη ευρωπαϊκή οικονομία εφαρμοσθούν αι αυταί αρχαί και όπως όλαι αι εθνικαί οικονομίαι αποβλέπουν εις τον ίδιον σκοπόν, δηλαδή την οικονομίαν της ευρωπαϊκής ηπείρου. Αι μεγάλαι στρατιωτικαί επιτυχίαι έθεσαν τας βάσεις μιας ανασυγκροτήσεως της Ευρώπης. Ευρισκόμεθα ήδη εν μέσω της ανασυγκροτήσεως αυτής και δεν θα επιτρέψωμεν όπως έξωθεν της ηπείρου μας προσπαθήσουν να μας υποδείξουν τρόπους ανασυγκροτήσεως και οδούς προς εκλογήν”. Ο κ. Φουνκ, καταλήγων, είπεν: “Δεν έχομεν παρά ένα και μόνον σκοπόν: την νίκην, ήτις σημαίνει δια τον γερμανικόν λαόν εν ευτυχές μέλλον και μίαν μεγάλην γερμανικήν αυτοκρατορίαν, ελευθέραν και ισχυράν”.

Εφημ. Πρωΐα, 1 Οκτωβρίου 1941


Λιγα χρόνια μετά ήλθε ο Ζούκοφ και φωτογραφήθηκε με τα χέρια στις τσέπες του αμπέχωνου μπρος απο τα σκαλιά του Ράιχσταγκ.

Για το σήμερα βλέπουμε ...

archaeopteryx είπε...

αφού διάβασα το κείμενο μου ήρθε να πω ζηγκ χάϊλ, αλλά ...κρατήθηκα