Κυριακή 22 Μαρτίου 2015

Απάντηση του Απόστολου Ευθυμιάδη στην WWF


http://tokoutsavaki.blogspot.gr/2015/03/wwf.html

Ο κύριος Ιάσονας Κάντας, υπεύθυνος γραφείου τύπου WWF Ελλάς, και απόφοιτος του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου (!!!) ισχυρίζεται μεταξύ άλλων ότι : " η ηλεκτρική ενέργεια που σχεδιάζεται να δίνει η Πτολεμαΐδα V μπορεί να υποκατασταθεί κάθε ώρα του χρόνου από συνδυασμούς αιολικών και φωτοβολταϊκών με αντλησιοταμιευτικούς σταθμούς της ΔΕΗ. Μάλιστα επειδή οι τελευταίοι θα προκύψουν από μετατροπή υφιστάμενων υδροηλεκτρικών της ΔΕΗ, το κόστος εγκατάστασης είναι μικρό, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος ενέργειας σε σύγκριση με το κόστος παραγωγής της Πτολεμαΐδας V. Γιατί να εμμένει η χώρα μας στην βρώμικη ενέργεια ακόμα και όταν αποδεικνύεται ότι θα είναι και ακριβότερη".

Ως διπλωματούχος μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος μηχανικός σας διαβεβαιώνω κύριε Κάντα ότι αυτό που ισχυρίζεστε περί δήθεν δυνατότητας υποκαταστάσεως της ενέργειας που θα δίδει η Πτολεμαΐδα 5 από συνδυασμό αιολικών, φωτοβολταϊκών και αντλησιοταμιευτήρων, δεν ευσταθεί από τεχνικής καθαρά απόψεως. Και τούτο διότι με την προσθήκες 4000 MW που σύμφωνα με την μελέτη σας απαιτούνται ως εναλλακτική λύση για την υποκατάσταση των 660 ΜW της Πτολεμαΐδας 5, θα προστεθούν στα 1660 MW τα οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί εις την ηπειρωτική χώρα και θα φθάσουν στα 5660 MW, όταν το ηλεκτρικό φορτίο βάσεως του ηπειρωτικού συστήματος κυμαίνεται περί τα 5000 MW και η αιχμή στα 800 με 8500 MW όπως φαίνεται στο συνημμένο σχήμα μίας τυπικής ημερήσιας κατανομής φορτίου.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΦΡΙΚΗΣ 1

Παρ' όλο που δεν είστε ηλεκτρολόγος μηχανικός, ούτε καν μηχανικός, προσπαθήστε παρακαλώ να φανταστείτε το δυστυχή διαχειριστή του συστήματος σε μία ώρα όπου η ταχύτητα του ανέμου είναι 20 m/s και τα αιολικά ευρίσκονται σε πλήρη ισχύ των 5660 MW. Σε μία στιγμή ο άνεμος εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις με τις ριπές του ανέμου να φθάνουν στιγμιαία στα 25 m/s. Και ιδού το σενάριο φρίκης : Οι μισές ανεμογεννήτριες τριπάρουν αυτομάτως (δηλαδή διακόπτουν αυτομάτως την λειτουργία τους) μέσα σε λίγα λεπτά για λόγους αυτοπροστασίας τους, και ο δύσμοιρος διαχειριστής πασχίζει να υποκαταστήσει την απώλεια ισχύος με την εσπευσμένη ένταξη 3500 MW θερμικών μηχανών και υδροστροβίλων των υδροηλεκτρικών έργων στο σύστημα και σε χρονικό διάστημα μερικών λεπτών. Τόσο όμως οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί όσο και οι θερμικές μηχανές δηλαδή οι αεριοστρόβιλοι, παρά την ευελιξία τους δεν προλαβαίνουν να "ανεβάσουν" φορτία μέσα σε λίγα λεπτά και το σύστημα χάνει την ευστάθειά του και αρχίζει να καταρρέει : στην αρχή πέφτει δραματικά η συχνότητα του ρεύματος, και αφού καούν μερικές χιλιάδες συσκευές από διακυμάνσεις τάσεως και συχνότητας, επέρχεται σε μερικά λεπτά η πλήρης κατάρρευση (blackout).

ΣΕΝΑΡΙΟ ΦΡΙΚΗΣ 2

Σε μία ηπιότερη κατάρρευση, φανταστείτε ζήτηση φορτίου βάσεως της τάξεως των 5000 MW σε συνθήκες μέσης εντάσεως ανέμων όπου τα αιολικά παράγουν το 60% της ονομαστικής τους ισχύος δηλαδή περί τα 3400 MW τα οποία καλύπτουν το 3400/5000 = 68% της ζητήσεως. Λόγω διακυμάνσεων της εντάσεως του ανέμου κατά +/- 20% τα αιολικά εμφανίζουν αντίστοιχες διακυμάνσεις φθάνοντας στιγμιαία στα 4080 MW. Τώρα ο δυστυχής διαχειριστής προκειμένου να διατηρήσει την ισορροπία, κλείνει όλες τις βαριές μονάδες των λιγνιτικών και εντάσει μόνο μονάδες αεριοστροβίλων και υδροηλεκτρικών με μέση ισχύ ίση με 5000-3400 = 1600 MW και αυξομειώνοντας την ισχύ αυτή κατά +/- 680 MW μέσα σε μερικά λεπτά της ώρας. Ξαφνικά σε μία υδροηλεκτρική μονάδα, λόγω τεραστίων υδραυλικών πληγμάτων που εμφανίζονται στον αγωγό προσαγωγής και την βαλβίδα ελέγχου ροής νερού (penstock), ανατινάσσεται η βαλβίδα ελέγχου προκαλώντας το θάνατο σε δύο χειριστές, μεγάλη καταστροφή στον σταθμό και διαρροή (κοινώς κάψιμο) εκατομμυρίων τόνων νερού. Μετά το γεγονός αυτό ο τάλας διαχειριστής χάνει πλέον παντελώς τον έλεγχο και το σύστημα οδηγείται σε κατάρρευση (βαρβαριστί μπλακάουτ)!!!

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΥΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ

Δια την αποφυγή των ανωτέρω καταρρεύσεων και βλαβών στον εξοπλισμό λόγω αποτόμου διακυμάνσεως των αιολικών στο σύστημα, απαιτείται η εισαγωγή νέας τεχνολογίας δια την εξομάλυνση των διακυμάνσεων αυτών σε επίπεδο δεκάτου του δευτερολέπτου, προκειμένου να προστατεύσουμε τις θερμικές και υδραυλικές μηχανές από τα εναλλασσόμενα μηχανικά και υδραυλικά φορτία, τα οποία οδηγούν σε ταχεία κόπωση των μηχανών, τις συχνές αστοχίες, την δραματική αύξηση των εξόδων συντηρήσεως και την μείωση της διάρκειας ζωής τους. Η μόνη τεχνολογία η οποία έχει σήμερα την δυνατότητα να παρακολουθεί και να εξομαλύνει αυτές τις διακυμάνσεις είναι ο σωρός κυψελίδων καυσίμου (fuel stack) ο οποίος αναλαμβάνει να διοχετεύει την περίσσεια παραγωγής των αιολικών σε ροϊκούς συσσωρευτές (μπαταρίες flow batteries) δρώντας αντίθετα το επόμενο δευτερόλεπτο όταν πέσει η αιολική παραγωγή, εκφορτίζοντας τις μπαταρίες και διοχετεύοντας την ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο. Ατυχώς κ. Ιάσσονα το κακό με την πρότασή σας δεν είναι ότι αγνοεί το γεγονός ότι η τεχνολογία αυτή δεν είναι ακόμα τεχνολογικώς ώριμη δια εφαρμογές σε βιομηχανική κλίμακα αλλά ότι αγνοεί και παραγνωρίζει την αναγκαιότητα αυτής της τεχνολογίας δια την επίτευξη της βαθείας διεισδύσεως των αιολικών εις ένα ηλεκτρικό σύστημα όπως το Ελληνικό, το οποίο προσομοιάζει με σύστημα τύπου νησίδος σε αντίθεση με το Γερμανικό σύστημα το οποίο είναι πολλαχώς και πολλαπλώς δικτυωμένο με τα ηλεκτρικά συστήματα της μισής Ευρώπης.

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εις το ανωτέρω μικρό απόσπασμα των δηλώσεών σας υπάρχουν τρεις τουλάχιστον παραπλανητικές εκφράσεις, όπως α) «το κόστος εγκατάστασης είναι μικρό», β) «βρώμικη ενέργεια» και γ) «ακριβότερη» ενέργεια Με τη πρώτη το κοινό παραπλανάται ότι το κόστος της προτάσεώς σας είναι μικρότερο από εκείνο της Πτολεμαΐδας 5 των 1,4 δισ. ευρώ ενώ στην πραγματικότητα το κόστος της προτάσεώς σας είναι της τάξεως των 6 με 7 δισ. ευρώ ήτοι περίπου πενταπλάσιο εκείνου της Πτολεμαΐδας 5, και τούτο παρά το γεγονός ότι εις τον υμέτερο υπολογισμό του «κόστους» έχουν αγνοηθεί οι απαιτούμενες επενδύσεις τόσο στην νέα τεχνολογία κυψελίδων καυσίμου και ροϊκών συσσωρευτών για την εξομάλυνση της αιολικής παραγωγής σε επίπεδο λεπτού όσο και σε «ευέλικτες» μονάδες αεριοστροβίλων για την αντιστάθμιση της αιολικής παραγωγής σε επίπεδο ώρας.

Με την τρίτη δήλωση περί δήθεν «ακριβότερης ενέργειας», παραπλανάται επίσης το κοινό διότι ακόμα και εάν θεωρήσουμε ότι οι εκτιμήσεις σας δια το «κόστος» των ΑΠΕ είναι κανονικές, αν και είναι σφόδρα υποτιμημένες, εν τούτοις η μελέτη σας αποτυγχάνει εις το να περιλάβει τις ανωτέρω δαπάνες δια την νέα τεχνολογία εξομαλύνσεως (~ 1 δισ) και τις ευέλικτες θερμικές μονάδες (~1 δισ) , χώρια τις επενδύσεις για την αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς (~1 δισ) οι οποίες αυξάνουν το τίμημα της παραγόμενης κιλοβατώρας από τις ΑΠΕ τουλάχιστον κατά 50%. Τέλος με την συκοφαντική διατύπωση «βρώμικη ενέργεια» παραπλανάται το κοινό ώστε να θεωρεί ότι η Πτολεμαΐδα 5 θα είναι περίπου η «κόλαση του Δάνδη» ενώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι η νέα τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής με στερεά καύσιμα συμμορφώνεται πλήρως με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές και απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

ΟΙ ΗΘΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ Η ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Κύριε Κάντα ως νέος άνθρωπος αλλά πρωτίστως ως Έλλην, οφείλετε να γνωρίζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις βασικές ηθικές αρετές όπως είναι η φρόνηση, η σωφροσύνη, το δίκαιο, η ελευθερία, η ανδρεία, η εγκράτεια, η πραότης, η φιλοπονία, η καρτερία, η ευταξία, η αιδώς, η φιλαλήθεια, και η ευαγωγία, όπως μας δίδαξε ο τρισμέγιστος φιλόσοφος Αριστοτέλης (βλ. Ηθικά Νικομάχεια, Ηθικά Ευδήμεια, Περί Αρετών και Κακιών).

Το κακό με τους συντάκτες αυτής της δηλώσεως είναι ότι γνωρίζουν κάλιον παντός ετέρου ότι η λέξη «βρώμικη» αφορά τις αυξημένες εκπομπές CO2 και όχι τις εκπομπές αερίων ρύπων, όμως αντί να παρέχουν εις την ανακοίνωση διευκρινίσεις επ’ αυτού, αφήνουν να αιωρείται η πλάνη της «βρώμικης» μονάδας!!!

Επίσης οι συντάκτες γνωρίζουν ότι το κόστος εγκαταστάσεως δεν είναι μικρό, αλλά αντί να το ομολογούν ευθέως εις το κοινό, προτιμούν να βαπτίζουν κατά τρόπο στρεβλωτικό το «κόστος μετατροπής των υδροηλεκτρικών» ως «κόστος εγκατάστασης» το οποίο παραπέμπει εις το σύνολο της επενδύσεως και όχι μόνο εις το τίμημα μετατροπής των υδροηλεκτρικών μονάδων. Ως προς το θέμα "της ακριβότερης ενέργειας" αυτό αποδεικνύεται ανωτέρω ότι είναι ανακριβές εφ' όσον δεν έχει ληφθεί υπ' όψιν το σύνολο των δαπανών που απαιτείται για την υλοποίηση της προτεινομένης "εναλλακτικής" λύσεως

6 σχόλια:

nikos είπε...

Εξαιρετικο και Πάρα πολύ τεκμηριωμένα άρθρα
οι υπεραπλουστεύσεις για τις δυνατότητες των ΑΠΕ οδήγησαν σε πλήρως λανθασμένες εθνικές ενεργειακές στρατηγικές...

Ανώνυμος είπε...

Αρχαιοπτέρυγα,
Πριν από λίγο είδα το 6ο και τελευταίο επεισόδιο της Αγγλικής σειράς "Yes, Prime Minister" του 2013 στη ΝΕΡΙΤ!
Όλα τα σχόλια που έχεις γράψει μέχρι σήμερα είναι το 1/100 αυτού του επεισοδίου (ανελέητη σάτιρα της υπερθέρμανσης, των αιολικών, της μπίζνας γύρω από τον μύθο της κλιματικής αλλαγής, κλπ)

To torrent για κατέβασμα όλου του κύκλου (και του 6ου επεισοδίου) μαζί με Αγγλικούς υπότιτλους (Ελληνικούς δεν βρήκα) είναι εδώ:
https://thepiratebay.se/torrent/8761240/Yes__Prime_Minister_Series_6
Αν βρω χρόνο, θα το ανεβάσω με Ελληνικούς...

Αρχαίος

Xebeche είπε...

Αυτή την ιστορία με τα fuel cells την άκουσα πρώτη φορά πριν 15 ακριβώς χρόνια, ο Μπους μάλιστα (στην αρχή της θητείας του) είχε προαναγγείλει τεράστιες επενδύσεις για να κάνει την τεχνολογία αυτή αποδοτική.
Για να μην έχει "περπατήσει" μέχρι τώρα παρόλα τα φράγκα που έχουν πέσει και να έχουν γυρίσει οι επενδύσεις στο shale gas και στους υδρίτες (παρ' όλο που οι τελευταίοι είναι πολύ επικίνδυνοι) σημαίνει πως τα fuel cells έχουν "περιορισμούς που αφορούν τη φυσική" και δεν είναι θέμα engineering και εφόσον έχουν "στερέψει" οι χρηματοδοτήσεις στον τομέα, η ιστορία αυτή θα αργήσει ακόμα περισσότερο.

nikos είπε...

Δεν είναι εύκολο για κάποιον μη σχετικό να πάρει θέση σε κάποιες αντιπαραθέσεις "δεν μπορεί ο δικηγόρος να γίνει γιατρός και να χειρουργεί". Όμως η γνώση χτίζεται σιγά-σιγά και μερικά θέματα (μη τεχνικά) είναι θέμα κοινής λογικής, μη δογματισμού και εντιμότητας.

nikos είπε...

Ανταπάντηση στη wwf για τη μονάδα Πτολεμαΐδα 5 από έναν εργάτη της ΔΕΗ


Του Στέφανου Πράσσου
http://kokinokamini.blogspot.gr/2015/03/wwf-5_24.html?spref=fb

afotistosfilellin είπε...

Ευγε, αριστε συμφοιτητη του ΕΜΠ, για την τεκμηριωμενη απαντηση σου !!!

Η πολιτικη καθυστερηση της ελληνικης κοινωνιας κυριως της δεκαετιας 1981-1990 και η καπηλεια των οικολογικων προβληματων – των πρωτων χρονων του οικολογικου κινηματος -συνοψιζεται στο επομενο σατιρικο ποιημα.

Ενω απο παλια ημουν οικολογος
στο τελος εκαταντησα …..αναπτυξιολογος.

Ι. Ουτε τον Μπουκτσιν, ουδε τον Σαμουελ(1982-1989)

Οταν εσεις ω αφελεις με τα κομμουνιστικα
τον Ανδρεα , τον Ακη, και τον Γεννηματα
ηδη ασχολιομαστε με τα οικολογικα
το νεφος λεξη αγνωστη, τα αλογονωμενα
σουβλακια τρωγατε, λιπη υδρογονωμενα
το Τσερνομπιλ εγεννησε μπολικη υστερια
μετρησεις οι καθηγητες μεγαλη φασαρια
(επρεπε καποιοι βοηθοι να κοιμηθουνε
και μαγικα επαυριον, προφεσσορες να γενουνε)
Αυθαιρετα σαν εκτιζαν γονεις και συγγενεις
χωματερες στο πουθενα ειναι να απορεις
στα ρεματα επεταγαν σκουπιδια και ψοφιμια
και η πεινασμενη αριστερα μια απο τα ιδια
Δημοσιοι υπαλληλοι, οι πιο καλοι στις ΔΕΚΟ
απο την ντοπιολαλια μαθαινα τον ποιον βλεπω
(τι κρητικους και πατρινους, απο αιτωλοακαρνανια
μυτιληνιους, φθιωτιδα, λιγο μακεδονια,….)
και νασου ξε-πετιεται η οικολογικη τριαδα
γαλλομαθεις : δυο ψηλοι κι ενας ….κοντος
οικολογος, ενεργειολογος, κι ενας μηχανικος
εργολαβικα ανελαβαν να φερουν στην ελλαδα
(πρασινη ειρηνη,αγρια ζωη, λεφτα για μη-κυ-ο
νασου το θειο βρεφος, τζαμπα διακοπες
ενα τσουρμο φρικια, ρηγαδες, Υπ. Νεας Γενιας,
και Πανελλλαδικαριοι, ας τα μη τα ρωτας)
Σιχαθηκα, ωρε παιδια την “οικολογικη” ομαδα
μαλλον κακο παρα καλο εκαναν στην Ελλαδα
ενω απο παλια ημουν οικολογος
στο τελος εκαταντησα …..αναπτυξιολογος.

01.05.2013

Αφωτιστος Φιλελλην