Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Η Μέρκελ θα ανακοινώσει 65% έκπτωση σε φωτοβολταϊκό πάρκο στο Κοντομαρί Χανίων


Για το Κοντομαρί, η  έκπτωση 65% θα είναι επί της λιανικής τιμής του τιμοκαταλόγου. Το υπόλοιπο 35% είναι σε μετρητά.  Achtung! Το πάρκο είναι υποχρεωτικό, και οι ΟΤΑ θα πληρώσουν την διασύνδεση και περίφραξη.  Στην Κάντανο, η Μέρκελ θα κάνει έκπτωση 80% (!) σε αιολικό πάρκο (το 20% και οι διασυνδέσεις ως ανωτέρω). Για να χαρούν πιο πολύ οι Ιθαγενείς, η Καγκελάριος θα τους τάξει ότι θα αγοράζουν το πράσινο ρεύμα στην Γερμανία, αν όμως πρώτα πάψουν οι Ιθαγενείς να δίνουν σημασία σε αγγλοσιωνιστική σαρκαστική προπαγάνδα σαν την παρούσα ανάρτηση.

Η Μέρκελ, βέβαια, έκρινε ότι τα φωτοβολταϊκά, με 8 φορές πιο ακριβό ρεύμα, είναι ασύμφορα για την χώρα της. Τα θεωρεί ακριβά, αλλά οι Έλληνες έχουν λεφτά, και πολύ ήλιο... Και ο Dr. Strangelschauble, κάτι τέτοιο, διπλωματικό, είπε.  Δεν έχω τίποτα εναντίον ούτε της Γερμανίας, ούτε της Μέρκελ, ούτε κανενός. Μια χαρά κοιτάνε τα συμφέροντα της χώρας τους, αν ήμουν Γερμανός θα μου άρεσε (αλλά βρε παιδί μου, το έχει παρακάνει με τος πρασινοαρλούμπες, μέχρι και ο Έττινγκερ της τα λέει -- αλλά, και αυτός, άλλα λέει σε εμάς).


Το οικονομικό θαύμα της (Δ) Γερμανίας υπάρχει επειδή της χαρίστηκαν τα δάνεια το 1953 και επειδή την βοήθησε σημαντικά η Αμερική.  Χαλάλι της, μας έσωσε από τους Σοβιετικούς, από το 1949 μέχρι το 1990 (από την άλλη δεν ξέρω γιατί δεν άφησαν τον Πάτον να προελάσει ανατολικά το 1945. αυτά είναι Παιχνίδια για Μεγάλα παιδιά)

Όσο για εμάς, από το 1949, οι Κυβερνήσεις κάπως φροντίζουν να είμαστε εξαρτημένοι οικονομικά από την Γερμανία, αλλά είναι φίλοι μας. Όταν ο άλλος δει ότι είσαι μόνιμα εξαρτημένος ή καταλαβαίνει ότι είσαι μαλάκας ή τον βολεύει και το καλλιεργεί και λιγάκι.

Η "Ευρώπη" και το ευρώ ήταν μια χαρά για πλεονάσματα και εξαγωγές και ...ΑΕΠ στην αδικημένη Γερμανία και για κατανάλωση με δανεικά από τα λιγούρια του Νότου. Αλλά δεν πειράζει εάν δεν έχουμε να πληρώσουμε, θα πληρώσουμε σε είδος... Για να δούμε τι έχουμε που να αξίζει τον κόπο;


Όταν εμείς, τα λιγούρια του Νότου, δεν καταναλώναμε αρκετά, μας έσπρωξαν (ή μας άφησαν;) να έχουμε χαλαρή πιστωτική πολιτική, για να δανειζόμαστε.  Όταν αυτό δεν έφτανε (νοικοκύρηδες είμαστε κατά βάθος) , μάς λάδωναν για να καταναλώνουμε. Και επειδή το λάδωμα είναι ανήθικο για τα Πρωσικά Ιδανικά, μας φόρεσαν Νόμους που μας υποχρέωναν και μάς υποχρεώνουν εμάς, τα λιγούρια του Νότου να δανειζόμαστε για να καταναλώνουμε (πάντα Γερμανικά προϊόντα). Και επειδή είμαστε και Δημοκράτες, οι Νόμοι ψηφίστηκαν από άτομα που μας έφτιαξαν, οι ίδιοι ή οι ντόπιοι αντιπρόσωποί τους, και λέγονται "Βουλευτές" που ελέγχονται απόλυτα, και ψηφίζουν δημοκρατικά, αλλά μόνο το σωστό πράγμα.

ΕΡΤ Η Μηχανή του Χρόνου, το Κατοχικό Δάνειο
1953 Agreement on German External Debts
Με το ευρώ η Γερμανία αύξησε το πλεόνασμά της κατά 265%

2 σχόλια:

spiral architect είπε...

Ελληνες,

Υπενθυμίζω εις υμάς ότι αι Δυνάμεις του Αξονος, καίτοι έχουσαι να αντιμετωπίσουν όλας τας συνεπείας και τας βαρείας υποχρεώσεις του πρωτοφανούς εις έκτασιν πολέμου επέδειξαν εις πάσαν ευκαιρίαν την προς τον ελληνικόν λαόν συμπάθειάν των.

Μη λησμονείτε ότι διά γενναίας χειρονομίας των ηγετών της Γερμανίας και Ιταλίας ο ελληνικός στρατός αφέθη ελεύθερος, μη θεωρηθείς αιχμάλωτος πολέμου.

Μη λησμονείτε ότι ο ελληνικός λαός τελείως εγκαταλελειμμένος και αποκεκλεισμένος πανταχόθεν, θα κατεδικάζετο εις ομαδικόν εξ ασιτίας θάνατον, αν μη, παρ’ όλας τας τρομακτικάς δυσχερείας και παρ’ όλα τα εγκληματικά σαμποτάζ, επεσιτίζετο η χώρα μας, εκ του υστερήματός των, υπό των Δυνάμεων του Αξονος ως και αν δεν διευκόλυνον αύται τη μεταφοράν δι’ ουδετέρων ατμοπλοίων, φορτίων απαραιτήτου διά την Ελλάδα σίτου και άλλων ειδών.

Μη λησμονείτε ότι δεν εδίστασαν αύται και εμπειρογνώμονας ακόμη να στείλουν εις τη χωράν μας, διά να σώσουν τον ελληνικόν λαόν από τον εκφυλισμόν εκ της πείνης, ότε είδον την τρομεράν τραγωδίαν του χειμώνος του 1941.

Ελληνες,

Εις χείρας μας έγκειται η σωτηρία μας. Μη ακούετε την ύπουλον φωνήν των επικινδύνων εχθρών μας, των λύκων οι οποίοι έρχονται εν σχήματι προβάτων.

Ακούσατε την φωνήν μου, φωνήν ειλικρινούς πατριωτισμού, φωνήν τιμίας ελληνικής συνειδήσεως και βοηθήσατε να σώσωμεν όλοι μαζί την Μεγάλην και Αγαπητήν μας Πατρίδα και την Ελληνικήν Φυλήν.

Εν Αθήναις τη 5 Μαΐου 1943.

Ιωάννης Δ. Ράλλης

(πρωθυπουργός της δωσίλογης κυβέρνησης των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων από τις 7 Απριλίου του 1943 μέχρι τις 12 Οκτωβρίου του 1944)

Και προσοχή στα λογικά άλματα-σφάλματα ...

archaeopteryx είπε...

είναι φίλοι μας, το έχουν αποδείξει. Τα παιδάκια που σκότωναν ήταν για την σωτηρία μας. "Φταίνε οι Αγγλοι" (κουφάλες και αυτοί, αλλά οι άλλοι εκτελούσαν)

Αλλά θα μας δώσουν δάνεια αν βάλουμε Ήλιος, έλεγε ο τύπος στην αναπηρική. Να βάλει τον Ήλιο εκεί που δεν λάμπει...