Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Νέα πρόκληση της ΡΑΕ (εεε... κάτι θα χρειάστηκαν πάλι οι Περιστεροκοπελούζοι)

http://www.naboertilvindmoller.dk/grafik/hammer2.gifΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ 01.10.2012

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Όπως είναι γνωστό, η ΡΑΕ, κατά την αξιολόγηση αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς, λαμβάνει υπόψη της τα κριτήρια του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, μεταξύ των οποίων και ο έλεγχος της φέρουσας ικανότητας των Ο.Τ.Α., σε συμμόρφωση με τις ειδικότερες διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ 2464/3.12.2008). Ο έλεγχος αυτός, διενεργείται με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις, το οποίο αναφέρεται στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.


Μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.06.2010, Καλλικράτης), με τον οποίο διαμορφώθηκε νέο σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και συνενώθηκαν παλαιοί Καποδιστριακοί Ο.Τ.Α. που συνιστούν πλέον τους νέους πρωτοβάθμιους Καλλικρατικούς Ο.Τ.Α., δημιουργήθηκε ερμηνευτική αμφισημία σχετικά με το αν οι κανόνες του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ θα πρέπει να εφαρμόζονται στη γεωγραφική ενότητα των τέως Καποδιστριακών ΟΤΑ, ή των νυν Καλλικρατικών.

Η ΡΑΕ επεσήμανε από νωρίς το πρόβλημα, προτείνοντας την επίλυσή του με σχετική νομοθετική ρύθμιση. Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της ΡΑΕ για την άρση της ανωτέρω αμφισημίας ως προς το εφαρμοζόμενο καθεστώς, και μετά την πάροδο δύο ολόκληρων ετών, το ζήτημα παραμένει, με αποτέλεσμα να καθίσταται πλέον αδύνατη η προώθηση της αδειοδοτικής διαδικασίας για αιολικούς σταθμούς οι οποίοι αναπτύσσονται σε «Καποδιστριακούς» Ο.Τ.Α. (δημοτικές ενότητες Καλλικρατικών Δήμων), όταν διαπιστώνεται υπέρβαση των μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης αιολικών εγκαταστάσεων.

Για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος, και προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αδειοδοτική διαδικασία επί αιτημάτων έργων ΑΠΕ, η ΡΑΕ οφείλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να εφαρμόσει την ερμηνευτική εκδοχή η οποία συνάδει με το σκοπό και το πνεύμα του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, το οποίο θεσπίσθηκε κατ’επιταγήν συνταγματικών αρχών για την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφόρο και την ισόρροπη ανάπτυξη των φυσικών παραγωγικών πόρων της χώρας. Οι δε κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται σε αυτό αποσκοπούν στην καλύτερη χωρική αξιοποίηση των πόρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Δεδομένου ότι, οι κανόνες αυτοί ως ειδικότεροι κατισχύουν, κατά την εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων όπως είναι η φέρουσα ικανότητα, των γενικών κανόνων για την διοικητική αναδιάρθρωση της Χώρας, η ΡΑΕ, κατά τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας, θα εφαρμόζει τους κανόνες του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού στη γεωγραφική ενότητα των τέως Καποδιστριακών ΟΤΑ.

Τα διάφορα μαγειρέματα της Διοίκησης μου δημιουργούν ...εμφυλιακές τάσεις. Αλλά αυτοί οι αειφόροι παραγωγικοί πόροι... Άν βάλουμε 4.000 αιολικά μεγαβάτ, έναντι €6 δις, θα ηλεκτροδοτήσουμε, με πολλές πρόσθετες επενδύσιες σε δίκτυα και αντλησιοταμιεύσεις... πόσο %;  5%;  6%; 7%; 8%; Πόσο καύσιμο θα εξοικονομήσουμε από αυτά;  Το μισό, όπως στην Ιρλανδία;  Πόσες βιομηχανίες, βιοτεχνίες θα κλείσουμε;  Πόσοι δεν θα έχουν να πληρώνουν ρεύμα;  Ποιός θα πληρώνει το ρεύμα; Οι Πακιστανοί στις ΕΟΖ;    Ή θα το εξάγουμε στην Τουρκία με κόστος 150, και τιμή 40;  Και θα το επανεισάγουμε έναντι 80; Βρε είστε με τα καλά σας;

5 σχόλια:

spiral architect είπε...

Φέρουσα ικανότητα των ΟΤΑ; Δηλαδή όταν ένας ΟΤΑ μεγαλώνει, αντίστοιχα θα πρέπει να μεγαλώσει και η "ικανότητα υποδοχής" των ΑΠΕ; Δεν ξέρουν ότι, στην πεπερασμένη έκταση της επιφάνειας της Ελλάδας ο αριθμός των ΑΠΕ παραμένει σταθερός;
Ωραία μαθηματικά!

[...] Βρε είστε με τα καλά σας;
Πως το' λεγε παλιά ο Χάρρυ Κλιν:
Εδώ ο κόσμος κάϊγετάϊ κάϊ το μοϋνί χτενίζεταϊ!

Ανώνυμος είπε...

όχι αυτή πήγε πρέσβειρα ή δεν ξέρω τι στον ΟΟΣΑ

nestrom είπε...

Φοβερό το gif-άκι

spiral architect είπε...

Καλώδιαααα!
Όπερ μεθερμηνευόμενον:
- Πάει και ο Στασινόπουλος!
- Πάει η (όποια) ντόπια βιομηχανία!
- Πρωτογενή την ξεχνάμε διγά-σιγά, γιατί ακόμα και το φρέσκο γάλα απ' έξω θα έρχεται!

Με τι σκατά λεφτά, θα αγοράζουμε τα εισαγόμενα σκατά τους;

archaeopteryx είπε...

με ελεημοσύνη για να ευγνομωνούμε αυτόν που μας ελεεί για να αγορασόυμε τα αποφάγια του. Και θα μας αφήσει τσόντες και μαλακίες, για να νομίζουμε.