Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

Ανεμογεννή​τριες σε αναδασωτέε​ς εκτάσεις και το Ε' Τμήμα του ΣτΕ


Αυτό δεν είναι θέμα που ξέρω πρωτογενώς, και απλά μεταφέρω email που έχει σταλεί σε εκτενή λίστα παραληπτών. Με τα νομικά δεν τα πάω καλά. Πιο εύκολα μπορώ να σας πείσω ότι τα αιολικά είναι μία άχρηστη και ακριβή απάτη, από το να καταλάβω τα "τι και πώς" με το ΣτΕ.  Μου έχει πει δικηγόρος, ότι κάπως τα αιολικά, ή/και η προστασία από την Ανθρωπογενή Κλιματική Αλλαγή,  έχουν περάσει στο ΣτΕ σαν "εθνικό συμφέρον". ΄Ισως χρειάζεται ένα υπόμνημα προς το ΣτΕ που να τεκμηριώνει:  (α) Ότι για τα αιολικά είναι, εκ των προτέρων, γνωστό ότι είναι ενεργειακά και περιβαλλοντικά ατελέσφορα, και ότι είναι και οικονομικά ασύμφορα. (β) Ότι η υπερδεκαετής διεθνής εμπειρία με το θέμα επιβεβαιώνει αυτή την  άποψη. (γ) Τα περί Ανθρωπογενούς Κλιματικής Αλλαγής, αμφισβητούνται ευρέως και επιστημονικά, αλλά και από χώρες εκτός Ε.Ε. και από κράτη μέλη της Ε.Ε. και (δ) Από καμία απολύτως έρευνα, μελέτη, εμπειρία, δεδομένα, στοιχεία κλπ, δεν προκύπτει ότι τα αιολικά έχουν οποιονδήποτε αντίκτυπο στο Κλίμα, πέραν της όχλησης σε ανθρώπους, βλάστηση  και ζώα και το οικονομικό όφελος των αιολικών επιχειρηματιών.

Ανεμογεννή​τριες σε αναδασωτέε​ς εκτάσεις-Κ​α Σακελαροπο​ύλου.., εισηγήτρια σε
 πλήθος υποθέσεων ανεμογεννη​τριών στο Ε΄ τμήμα ΣτΕ

Αυτά έλεγε η κα Αικατερίνη Σακελαροπούλου, ΣτΕ, πριν ..τα αιολικά. (Από τον παραπάνω σύνδεσμο):

 « Η απουσία δασολογίου και χωροταξικού σχεδιασμού και η εκτός σχεδίου δόμηση: Η πραγματική απειλή για τα δάση».


Στο ίδιο προστατευτικό καθεστώς υπάγονται και οι αναδασωτέες εκτάσεις είτε για την αναδημιουργία προϋπαρχούσης δασικής βλαστήσεως, είτε για τη δάσωση το πρώτον και δη ανεξαρτήτως αν η πράξη κηρύξεως της αναδασώσεως έχει εκδοθεί πριν ή μετά την ισχύ του Συντάγματος (ΣτΕ 2778/1988 Ολομ, 3479/1997). Ειδικότερα, όμως, σε περίπτωση καταστροφής ή αποψιλώσεως του δάσους ή της δασικής εκτάσεως από πυρκαϊά ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, προερχομένη είτε από ανθρώπινη ενέργεια είτε από φυσικά αίτια, είναι υποχρεωτική η κήρυξη της καταστραφείσης ή αποψιλωθείσης εκτάσεως ως αναδασωτέας και αποκλείεται η διάθεση αυτής για άλλο σκοπό δημοσίου συμφέροντος που θα δικαιολογούσε κατά νόμο (έκτο κεφάλαιο Ν. 998/1979) επέμβαση στο δάσος πριν την καταστροφή του. Τέτοια επέμβαση επιτρέπεται στο άκρως απαραίτητο μέτρο μόνο μετά την πραγματοποίηση της αναδασώσεως και την ανάκτηση της δασικής μορφής της καταστραφείσης εκτάσεως, απογορεύομένης απολύτως τέτοιας επέμβασης προ της πραγματοποιήσεως του της αναδασώσεως. Η ερμηνεία αυτή, που στηρίζεται στην ειδική συνταγματική πρόνοια του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος, εξασφαλίζει τις αποψιλούμενες εκτάσεις από τον κίνδυνο να διατίθενται για άλλο σκοπό ακριβώς λόγω της δημιουργηθείσης πραγματικής καταστάσεως.

και αυτά:

"Η ένταξη δασικών εκτάσεων σε σχέδιο πόλεως αποκλείεται (ΣτΕ 31/2002, 666/1994, 3754/1981).

Το αυτό ισχύει και για περιοχές που αποτελούν ενιαία αυτοτελή σύνολα τοπίου φυσικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Τούτοι διότι, τα ανωτέρω ενιαία και αυτοτελή συστήματα (σύνολα) τοπίου φυσικού και πολιτιστικού (ανθρωπογενούς) χαρακτήρα δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενα πολεοδόμησης ούτε να ενταχθούν στον οικιστικό ιστό πόλεως μετατρεπόμενα σε χώρους αστικού πράσινου, γιατί η ένταξή των σε πολεοδομικό σχέδιο συνεπάγεται την κατάλυση της αναγκαίας για την διατήρησή των αυτοτέλειας και την αλλοίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της εν γένει φυσιογνωμίας των, πράγμα που αντιτίθεται στη συνταγματική επιταγή του άρθρου 24. Ακυρώθηκε διάταγμα με το οποίο πολεοδομήθηκε περιοχή που περιλαμβάνει οικοσυστήματα ακτών, δάσους και λοιπής βλάστησης, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο αισθητικό κάλλος αυτών και των εκεί ευρισκομένων πολιτιστικών στοιχείων (ΣτΕ 2164/1994)"


Άλλα υπερψήφισε σε αυτή την απόφαση άλλες καταστάσεις:

http://www.nomosphysis.org.gr/print.php?artid=4219&lang=1&catpid=98

Έτσι εύκολα αλλάζει η νομολογία στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο; Πως θα έχουν εμπιστοσύνη πλέον οι πολίτες στο ΣτΕ;

του Χ.Ψ.

Όσον αφορά στο "εθνικό συμφέρον", φοβάμαι ότι έτσι που πάμε δεν θα ξέρουμε τι σημαίνει ούτε η λέξη "εθνικό", ούτε η λέξη "συμφέρον", αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι αρμοδιότητα του ΣτΕ.

14 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Φοβάμαι ότι έχουν παγιωμένη άποψη για τις κλιματικές αλλαγές. Τους ενημερώνουν συστηματικά (άμεσα στη ΜΚΟ Νόμος & Φύση και έμμεσα τους περισσότερους υψηλόβαθμους νομικούς που είναι και μέλη της) με τυποποιημένα στοιχεία. Οπότε το βλέπω δύσκολο να διαβάσουν κάτι άλλο έξω από τα συνηθισμένα "κανάλια ενημέρωσης" που ακολουθούν από την ίδρυση της ΜΚΟ.

http://www.nomosphysis.org.gr/articles_index.php

Ανώνυμος είπε...

¨ΝΟΜΟΣ ΦΥΣΗ¨ ΜΚΟ : Η νομική κάλυψη της ¨πράσινης¨ανάπτυξης!!!!!!
Δείτε ποιοί είναι, πού είναι σήμερα και θα καταλάβετε..

Αντκαν είπε...

Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο πλαίσιο της Οδηγίας 2009/28, το οποίο απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το ΥΠΕΚΑ τον Ιούλιο του 2010, στη σελίδα 37 http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=CEYdUkQ719k%3d&tabid=37
,αποκαλύπτεται με απλό τρόπο ο σκοπός των ετεροβαρών υπέρ των ΑΠΕ ρυθμίσεων : «Επιπροσθέτως, ο ν. 3851/2010 ορίζει ότι τα περιφερειακά σχέδια και τα πολεοδομικά σχέδια πρέπει να είναι σε συμφωνία με το ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ και να παρέχουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη χρήση του δυναμικού των ΑΠΕ ως μέτρο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην οποία δίδεται υψηλή προτεραιότητα όπως επίσης σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης που περιλαμβάνει άλλα κοινωνικά συμφέροντα και δικαιώματα». (ελεύθερη μετάφραση από το πρωτότυπο στα αγγλικά). “Additionally, L3851/2010 specifies that regional land management and development plans need to be in concert with SPPF-RES and to provide for maximum allowable utilization of RES potential as a measure to address climate change which is given high priority ALSO IN CASE OF COURT DELIBERATIONS INVOLVING OTHER SOSIAL CONCERNS AND RIGHTS. In case of existing regional framework plans for land planning and development that are not in accordance with the directions of SPPF-RES, MUST BE MODIFIED ACCORDINGLY. ..” Επομένως, «υψηλή προτεραιότητα» δεν είναι στην πραγματικότητα η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά το να προχωρήσουν οι «επενδύσεις» των αιολικών σταθμών, χωρίς πλέον «δικαστικές εμπλοκές», με το ΣτΕ.

Αντκαν είπε...

(σε συνέχεια) Το νομικό αυτό τέχνασμα είχε ήδη εντοπιστεί το 2007 από τον Εισηγητή της τότε πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο ενόψει της πρότασης αναθεώρησης του άρθρου 24 του Συντάγματος. Η πλειοψηφία είχε προτείνει ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός να αναγνωριστεί ως «δημόσιο συμφέρον» για την αλλαγή χρήσης των δασικών εκτάσεων. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας παρατήρησε, ενόψει της σφοδρής αντίδρασης της τότε αντιπολίτευσης: «Για να γίνει αυτό (ενν. να υπάρχει οργανωμένη δραστηριότητα μέσα από οικολογική ισορροπία) είναι ανάγκη να συνδέσουμε απλώς και μόνο το λόγο δημοσίου συμφέροντος, που λέει στο τέλος η παράγραφος 1 του άρθρου 24 με την ανάγκη χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που λέει η δεύτερη παράγραφος. Αυτό ζητάμε. Να πούμε ότι είναι λόγος δημοσίου συμφέροντος αυτό που επιτρέπει, όπου αυτό επιβάλλεται, και πάντα με τη στάθμιση που το δικαστήριο επιτρέπει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αλλιώς, αν το αφήσουμε έτσι όπως είναι τώρα περί δημοσίου συμφέροντος, δύο τινά θα έχουμε: Ή θα αντέξει το Συμβούλιο Επικρατείας και θα είναι αυστηρό, ή μια μέρα μπορεί να μην αντέξει και να βάλουμε ως λόγο δημοσίου συμφέροντος ό,τι λάχει» (Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, 17/01/2007, σελ. 396).

ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΠΛΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ) ΤΟ ΒΟΥΛΩΝΕΙ.

ΟΙΚΟΦΑΣΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ.

Ανώνυμος είπε...

«Είναι πολλά τα λεφτά» που κάμπτουν αντιρρήσεις και ευαισθησίες με θύμα το δάσος και τους οικότοπους. Συνήθως οι δικαιολογίες έχουν να κάνουν με την «εθνική ωφέλεια», αλλά… Την ίδια στιγμή όμως παρατηρείται άγριο κυνηγητό των πολιτών που θέλουν να επανακαλλιεργήσουν τα πατρογονικά τους κτήματα. Άλλα μέτρα και σταθμά στην περίπτωση π.χ. των ανεμογεννητριών, που οι μπουλντόζες δίνουν ρεσιτάλ: δρόμοι, πλατφόρμες, τσιμέντα, εγκαταστάσεις με νομιμοφάνεια, που όμως δεν εφευρίσκεται για τις περιπτώσεις των αδύναμων πολιτών αυτής της χώρας.

Η ισονομία πέφτει θύμα μεγαλεπήβολων περιβαλλοντικών (σ.σ.!!!) και οικονομικών λόγων.
Για παράδειγμα, γίνεται επίκληση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει ανάγκη η χώρα, αλλά την ίδια στιγμή θα υπήρχε μεγαλύτερο κέρδος να επιδοτούνταν οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, και υποχρεώνονταν οι συμμετέχοντες στις κατασκευές κτιρίων να εφαρμόζουν βιοκλιματικά και θερμομονωτικές μεθόδους.

Οι κορυφές των βουνών, τα αιολικά πάρκα και οι δασικές εκτάσεις: Οι νονοί της… αφάνας

http://www.kandanos.eu/node/1706

Ανώνυμος είπε...

Από την μια η δικαιολόγηση της ανισυνταγματικής κηδεμονίας των μνημονίων με την η επίκληση μιας διαρκούς "κατάστασης ανάγκης" από την άλλη η δικαιολόγηση της παραβίασης του Συνταγματικού άρθρου 24 και των κοινωνικών συμφερόντων-δικαιωμάτων με την επίκληση (του καλλιεργημένου τρόμου)της κλιματικής αλλαγής.

Η δημοκρατία καταρρέει ξυπνάτε..

Ανώνυμος είπε...

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0002:EL:HTML

Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Mazák της 14ης Απριλίου 2011.

Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl et Eolica di Altamura Srl κατά Regione Puglia.

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Ιταλία.

Περιβάλλον - Οδηγία 92/43/ΕΟΚ - Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας - Οδηγία 79/409/ΕΟΚ - Διατήρηση των αγρίων πτηνών - Ειδικές ζώνες διατηρήσεως ανήκουσες στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000 - Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2001/77/ΕΚ - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Εθνικοί κανόνες - Απαγόρευση εγκαταστάσεως ανεμογεννητριών που δεν προορίζονται για ίδια τελική κατανάλωση - Απουσία εκτιμήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

Σκέψη 48 : " Η νομοθεσία της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως μέτρο προτεραιότητας εν συγκρίσει με άλλους (περιβαλλοντικούς) σκοπούς.."

Ανώνυμος είπε...

Πληροφορήθηκα ότι δεν τοποθετείται- πλέον-ως εισηγήτρια σε υποθέσεις ανεμογεννητριών η Κα Α.Σ.

Κάτι πρέπει να έχει συμβεί ή ξεσηκώθηκαν και οι πέτρες με την ανοησία που ξεστόμιζε κάθε τόσο σε ημερίδες, περί "διακόσμησης με Α/Γ των κορυφογραμμών και "εξωραισμού" των παραδοσιακών οικισμών ένεκα των χωροθετήσεων πλησίον αυτών αιολικών σταθμών;

Ανώνυμος είπε...

Καλά πως γίνεται "η ένταξη δασικών εκτάσεων σε σχέδιο πόλεως να αποκλείεται" και να επιτρέπεται η εγκατάσταση εκατοντάδων συστοιχιών ανεμογεννητριών, που συνεπάγεται εκχέρσωση χιλιάδων στρεμμάτων δασικών εκτάσεων, ακόμη και σε αναδασωτέες ; Ο ηλεκτρισμός δεν παράγεται για τους ανθρώπους που μένουν σε πόλεις ή οικισμούς ;

Ανώνυμος είπε...

Το τραγικό είναι ότι στο σκεπτικό της επίμαχης απόφασης της ολομελείας του ΣτΕ σημειώνεται, ότι αν ισχύσει γενική απαγόρευση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών εντός αναδασωτέων εκτάσεων, αυτό ενδεχομένως θα οδηγούσε στο φαινόμενο να πυρπολούνται δασικές εκτάσεις επί σκοπώ να κηρυχθούν αυτές ως αναδασωτέες και περαιτέρω περιοχές αποκλεισμού για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών. Αυτή η νομική σκέψη όμως είναι "ανόητη" αν μου επιτρέπεται ως νομικός.
Στην φιλελεύθερη δημοκρατία επιτρέπεται βεβαίως η αρνητική κρίση των πολιτών επί αποφάσεων δικαστηρίων και δεν θα χρησιμοποιήσω την κομψότερη έκφραση "λανθασμένη" νομική σκέψη.

Είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος πυρπολήσεως δασών ένεκα αυτής της απαράδεκτης-βάσει της μέχρι προ τινος νομολογίας του ΣτΕ, βλ. και μνημονευθείσα στην ανάρτηση ομιλία της Κας Σακελαροπούλου-απόφασης της ολομελείας του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου για τον διπλό στόχο της εγκατάστασης αιολικών και της αποκομιδής βιομάζας-καυσοξυλείας, από αυτόν που έλαβε υπόψη το ΣτΕ.

Ανώνυμος είπε...

ΤΡΑΓΕΛΑΦΟΣ

Τους σκοπούς της αναδάσωσης θα τους προάγουν-επιμελούνται οι κύριο των έργων ΑΠΕ εντός αναδασωτέων εκτάσεων!! (αυτού που κατά ενδεχομένως θα το κάψουν)
__________________

ΕΛΕΤΑΕΝ: αντιαναπτυξιακό το “περιφερειακό πάρκο” στο Μαίναλο

“Η αντιαναπτυξιακή ενεργειακή πολιτική που ξεδιπλώνεται από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, βρίσκει το αρμονικό της ταίρι στη «βιομηχανία» παραγωγής σχεδίων χρήσεων γης που ορίζουν αυθαίρετα και αντιεπιστημονικά ζώνες αποκλεισμού της Αιολικής Ενέργειας και των Α.Π.Ε. συνολικά” αναφέρει σε ανακοίνωσή το αιολικό θρασύτατο "λόμπυ" της ΕΛΕΤΑΕΝ.

Και το αποκορύφωμα : Σε τοπικά ράδια ακούστηκε και αυτό : Ενδιαφερόμενος για αιολικά στο Μαίναλο δήμος πρότεινε να χωροθετηθούν τελικά ανεμογεννήτριες στο όρος με σκοπό άκουσον-άκουσον, να χρηματοδοτηθεί η προστασία του δάσους !! (Είναι αλήθεια, θα την υποβάλλουν τελικά την πρόταση οι ανεμοπιασμένοι δημοτικοί σύμβουλοι).

archaeopteryx είπε...

το τι τους ενημερώνουν, δεν κωλύομαι να πώ είναι ξανατηγανισμένες μαλακίες. Αλλά εύκολα μπορούμε να βάλουμε 5-10 αράδες σε2-3 σελίδες.... Δεν είναι χαζοί άνθρωποι, ούτε θεωρώ ότι είναι "διεφθαρμένοι". Πιεσμένοι "πολτικά" ίσως.

Οι δημοτικοί (και περιφεριακοί) σύμβουλοι ανά την Επικράτεια , εκτιμώ ότι είναι κατά 10% "επιχειρηματίες" κατά άλλο 20-30% ΛΑΔΩΜΕΝΟΙ, έμμεσα και άμεσα και οι υπόλοιποι κάπως στο κόλπο.

Ανώνυμος είπε...

Δασική έκταση είναι μια αποκλειστικά ελληνική πατέντα. Οποιαδήποτε ΙΔΙΩΤΙΚΗ έκταση λογγώνει και αποκτά ξυλώδη βλάστηση κυρύσσεται "δασική έκταση" με μια μονοκοντυλιά του δασάρχη και τότε ο ιδιοκτήτης διατηρεί μεν τα βάρη της ιδιοκτησίας, πχ φόρους, αλλά χάνει την απόλαυση, πχ καλλιέργεια.

Οταν η δασική υπηρεσία αναγκαστεί να στείλει στο εξωτερικό αναφορές, μεταφράζει την δασική έκταση ως "grazing land" διότι δεν υπάρχει τεχικός όρος που να καλύπτει την ελληνική πατέντα.

Βέβαια κανείς δικαστής δεν πρόσεξε ότι η πατέντα της άνευ αποζημιώσεως απαλλοτρίωσης δίνει κίνητρα για πρόληψη του λογγώματος, δηλαδή ξεπάτωμα όποιου άγριου δενδρυλλίου τολμήσει να φυτρώσει σε χωράφι.

Εν ολίγοις , ελάχιστα κατανοούν οι δικαστές για τα δάση και ακόμη λιγότερα για την πραγματική ζωή και ανάγκες του τόπου που ζουν.

Σε αυτό το πλαίσιο μέσα κρινετε την δικαστική αντιμετώπιση των ΑΓ. Και μην ξεχνάτε ότι ο δικαστής που θεωρει εαυτόν οικολόγο, και έγραψε και βιβλίο, αποδέχεται ασυζητητί τις μπαρούφες του RIO 2000. Ο ίδιος έστησε τον ιστότοπο που σκοπό έχει την δήθεν οικολογική πληροφόρηση των νομικών.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ 4 Φεβρουαρίου 2013 - 1:10 π.μ.

Έχω ένα κτήμα που μεταβιβάστηκε σε μένα με συμβολαιογραφική πράξη συνοδευόμενη από πράξη χαρακτηρισμού επειδή γειτόνευε με δασικές εκτάσεις, χαρακτηρισμένο ωςγεωργικώς καλλιεργήσιμο.

Επειδή η έκταση είναι στην νότιο Ελλάδα και την τρώει ο ήλιος, και επειδή κατοικώ στο κτήμα, αποφάσισα να αφήσω τα δασικά δέντρα να αναπτυχθούν με σκοπό να πάρω την βιομάζα για καύση. Προφανώς αν θέλω να κόψω τα δέντρα θα το κάνω άνευ αδείας από το δασαρχείο. Είναι τόσο ξεφτίλες και άσχετοι που ενώ θα μπορούσαν να επιτρέψουν την δάσωση των αγρών για την παραγωγή βιομάζας και διευκόλυνση του μεικτού "αγροδασικού" κτήματος, με αξιοσημείωτες θετικές επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα και στην εθνική οικονομία βλέπε και τουρισμό, έχουν επιβάλλει δήθεν οικολογική δικτατορία στην ιδιοκτησία σου λόγω και της έλλειψης δασικών χαρτών.
Είναι τραγικό να ζεις σε μια χώρα που ευνοεί τους εμπρησμούς τους εκβιασμούς των δασολόγων-δασαρχών και την αποψίλωση των αγρών από την δασικού χαρακτήρα βλάστηση αντί να την εντάξει στα φορολογητέα εισοδήματα και στο επιδιωκόμενο (σιγά τα λάχανα) ισοζύγιο άνθρακα.
Γελοίοι, σαδιστές και καθάρματα στην εξουσία...