Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013

Στην προηγούμενη μεσοπαγετώδη (πριν ...120.000 χρόνια) έκανε περισσότερη ζέστη από ότι στην τωρινή


http://hockeyschtick.blogspot.co.uk/2013/12/new-paper-finds-globe-was-warmer-sea.html

Νέα μελέτη δείχνει (επιβεβαιώνει, λέω εγώ) ότι στην προηγούμενη μεσοπαγετώδη, η θερμοκρασία ήταν υψηλότερη από ότι στην τωρινή μεσοπαγετώδη, και ότι η στάθμη της θάλασσας ήταν αντίστοιχα υψηλότερη (αν και υπάρχουν διαφωνίες ως προς τα αίτια για την στάθμη της θάλασσας).  Δεν υπάρχουν ενδείξεις για "ανασφαλή" επίπεδα CO2, τότε, και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η τωρινή μεσοπαγετώδης (η "ολόκαινος") είναι διαφορετική σε κάτι, ανθρωπογενές η μη, από την προηγούμενη.

"Μεσοπαγετώδεις" λέγονται οι περίοδοι σχετικής ζέστης, που διαρκούν περί τα 11.000 χρόνια, ανάμεσα στις "παγετώδεις" που κάνει πιο κρύο. Αυτές οι μεσοπαγετώδεις έχουν μετρηθεί να συμβαίνουν κάθε 115-130.000 χρόνια, για τα τελευταία 400.000 χρόνια.  Οι μετρήσεις του σχεδιαγράμματος είναι από πυρήνες πάγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: